trešdiena, 2015. gada 30. septembris

dienas vārds / Es tevi saucu tavā vārdā


Piedzimt, atdzimt un iet dzīvot Dieva lielajos darbos. Katram piedzīvot un nepalikt malā. Adonajs lai valda pār katru katru sirdi, lai tā nekļūst remdena, bet ir iedegusies vai nu karsta vai auksta, jo tu esi Mans un Es saucu tevi tavā vārdā.

FOTO: Rīta rasa / 2011 /

otrdiena, 2015. gada 29. septembris

dienas vārds / gudrība


Tikai Tu Dievs zini, kur slēpjas patiesa gudrība, tikai Tu zini, kur tā sākas. Tavs Vārds saka, ka gudrībā galvenais nav prāts, bet gan Dieva bijāšana, ka tā izpaužas kā pilnīga uzticēšanās un pazemība Tavā priekšā. Māci, mūs bijībā, māci mums saprast būtisko un atdalīt lieko no nozīmīgā, māci mūs tapt gudriem, lai spētu nedalīti pievērsties dzīves būtiskākajam, ko esi devis un kam esi mūs radījis. Palīdzi mums atdalīt ikdienas raizes, piedošanu, tuvākā mīlēšanu, lai mūsu domas kļūst kā Tavas domas. Es lūdzu, pārveido un atjauno manu sirdi, lai tā nav negudra, bet tiecas pie Tavas patiesības, kas atspirdzina kā agrais lietus un izdod ražu savā laikā. Amen.FOTO: Norway / Oslo / Opera house / 2011 /

pirmdiena, 2015. gada 28. septembris

dienas vārds / mans patvērums un mana pils


Mans Dievs, es pasakos Tev, ka Tu esi mans iepriecinājums bēdu laikā, ka Tu esi mana stiprā klints sajukuma sistēmā, ka Tu esi man par iepriecinājumu skumju brīžos, ka man netrūkst ne nieka, ka visas manas vajadzības ir pārklātas ar Tavu mīlestību un manā sirdī rodas un vairojas prieks, miers, brīvība un mīlestība. Es pasakos, ka neesmu atstāts viens, ka drošība, kas man vajadzīga ir Tevis nodrošināta, ka dienas gaisma apspīd ceļu, kas man ejams, ka Tava debesu manna ir laba man par uzturu ik dienas, kad esmu izsalcis. Dievs, kas vienīgais un augstākais, paldies Tev, ka pasargā mani Savās plaukstās, ka turi mani, lai nekrītu vajāšanās un bailēs, kas valda pasaules telpā, ka esi atdalījis mani priekš Savas sirds godības, ka esi vienumēr ar mani. Ka esi, ka esi.. ka esi viss, kas man dod spēku un cerību doties, dzīvot, mīlēt, katru dienu celties un atkal celties augšā. Amen.
FOTO: / England / Manchester / 2008 /

svētdiena, 2015. gada 27. septembris

Vārdu skaidrojums
Skaidrojumiem izmantota Bībele
1965. gada izdevuma revīzija / Latvijas Bībeles biedrība, 1997/

Foto: Latvijas Universitātes Botāniskā Dārza kaktusu izstāde / 2013 /

piektdiena, 2015. gada 25. septembris

dienas vārds / Jēkabs satiek Rahēli


Dievs, Tēvs, es pasakos Tev par katru satikšanos, par katru mirkli, ko Tu dāvini manā ikdienā, kad pašam šķietu aizņemts ar svarīgiem darbiem, kad nespēju ieraudzīt to, kam man patiesībā vajadzētu vērst uzmanību un visu savu skatu. Dievs, katrs cilvēks, ko Tu esi devis, lai es to mīlētu, lai dziļi ir iedēstīts manā sirdī un es glabāju katru no šiem Taviem dārgumiem kā acuraugu un katrs Tavs iemīlētais, lai man ir kā dārgākā pērle un rota, caur kuru es ieraugu Tavu mīlestību uz mani. Palīdzi man pārveidoties un atjaunoties Tavā līdzībā. Dari manu skatu skaidru uz Tavām debesīm, Taviem patiesības dārgumiem, Tavu dziļo atziņas patiesīgumu, atdari un apgaismo manu skatu, lai es zinātu, kādu cerību dod Tavs aicinājums, un kādu godības bagātību Tu savējiem liec iemantot. Cik pārlieku liels ir tavs spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Tu esi parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs. /Efeziešiem 1:18-20/

FOTO: / Mom`s Garden / Viola / 2013 /

ceturtdiena, 2015. gada 24. septembris

dienas vārds / savējie


Kādu dienu es kaut ko sapratu- ka viss kopumā ir ļoti loģiski, likumsakarīgi un termins nejaušība ir maz sastopams vai pat varbūt gandrīz neeksistējoša lieta. Todien man ienāca prātā doma, ka tā tas arī tieši ir domāts 1:1, ka pravieši, kas esam daudzi no mums, sadzirdēs vārdu savā sirdī, ja tas būs izteikts no pravieša, bet tās lietas, kas itkā pravietotas, bet drīzāk izteiktas vienkārši kā sirds vēlme, tās neaizsniegs mērķi, tās netiks pieņemtas un nedarbosies pacelšanai.  Gandrīz vai vienkārši sakot- tāds tādu saprot un lielās kategorijas- apzināta mākslīga pravietojuma izdomāšana, nepiepildīsies un nenesīs augļus. Beigu galā, jau tā arī ir, ka saprotam tik, cik saprotam un Gars zina vairāk par to, kas ir mūsos un ko varam pieņemt un kas liekas pilnīgi neatsaucas uz mums. Tas zina patiesību un atsaucas uz iekšējiem spēkiem, ko paši bieži vien ne redzam ne apzināmies. Es saku šo visu uz tiem, kas tiecas pēc garīgām vērtībām un nenicina Dieva lielos darbus, kas paveikti pasaules darbā. Te man nav padoma, kā tik vien kā- ejiet, meklējiet, pieņemiet dzīvību un labāk pravietojiet, lai tiek celta draudze, kas esam mēs visi. 

FOTO: / Berlin Botanisk Garden / Berberis / 2010 / november /

trešdiena, 2015. gada 23. septembris

dienas vārds / mīlestība ir tīkamāka


Bībeles komentatori saka, ka šajā dziesmā runāšana par mīļoto 3. personā ir tieša uzruna un diezin vai liecina par dažādiem runātājiem, jo senajā poēzijā šāda maiņa sastopama nereti. Meitene tēlainos salīdzinājumos pauž savas ilgas pēc mīļotā. Viņa mīla tai šķiet skurbinoša kā vīns un pavedinoši pievilcīga kā pielīdzinājums eļļai. Viņas pamatoti mīl tevi (jaunavas). Arvien vairāk un vairāk apzinos, ka nesavtīga mīlestība ir atslēga uz visu, ka tā nepieciešama, lai sirdis izmainītos, lai salauztu iekšējo ļaunumu, lai atvērtu tīros resursus, kas ieslēpti mūsu sirds dziļumos. Kā nesen mācītājs sludināja- šodien kaut ko patiesi var izmainīt tikai tie cilvēki, kuri mīl Jēzu. Mans papildinājums, ka tas ir tā dēļ, ka to sirdis ir mīlestības pilnas un tie tiecas pēc miera un patiesības, bet ne pēc ķildām, mantas un meliem. Ja tu kādu mīli, tad tikai tā iespējams otra dzīvi izmainīt, atbalstīt un pacelt, pretējā gadījumā labāk nebūtu vispār pieskarties otra dzīvei un sākt kaut ko labot, jo bez patiesas mīlestības viss cietīs reālu krahu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis (.. 1.Kor. 13).

FOTO: LU Bot dārzs / Malus / 2014 / 

otrdiena, 2015. gada 22. septembris

dienas vārds / altāri bez dzelzs


Cel altāri, kura veidošanai nav lietoti dzelzs rīki. Miera evaņģēlijs un valstība, kuras pasludināšanai, veidošanai netiek izmantots tie paši materiāli, kas ieroču izgatavošanai, kas domāti, lai dotos karā. Divas valstības, pretņi, kas nostājas viens pret otru, kas nepastāv viens bez otra. Labais un sliktais pastāvēs līdz beigu galam.  Mūžīga cīņa ļaunumam pret taisnību, bet ne mūsu cīņa ir tā. Mēs, labāk lai ceļam altāri, kas mūsu spēkos, kas būvēts ir mieram. Ticība, cerība un augstākā no tām lai mīlestība. Tikai mīlestība dziedina, ne karš, tikai ticība uzvar, ne nāve, tikai cerība piešķir nākotni, bet ne meli.

FOTO: / Rīgas centra baloži / Rīga / 2012 /

pirmdiena, 2015. gada 21. septembris

dienas vārds / esi pierakstīts?


Ko nozīmē būt pierakstītiem? Kas ir dzīve? Vai dzīve ir ierobežota laikā? Kur atrodas Jeruzāleme, cik līmeņu tai ir? Tā ir ģeogrāfiska vai simboliska? Vai esmu Viņa svētais, vai esmu pierakstīts? Kas ir mans Kungs? Vai esmu atbrīvots? Kur es mājoju? Kur man vajadzētu mājot? Jautājumi,- ne vienmēr svarīgas ir atbildes, bet svarīgi, ka mums ir jautājumi. Jautājumi mūs virza uz priekšu, tie palīdz mums saprast, vai mēs stāvam, ceļamies vai krītam. Atbildes reizēm atņem visu meklēšanas prieku, un tad es apstājos. Man prieks, ka daži jautājumi apstājušies ar atbildi uz pāris gadiem, jo šajā laikā daudz mācījos, lai koncentrētos uz svarīgāko. Tieši klusums, palīdzēja nostāvēt vētrā un saprast, ka svarīgākais nav sasniegt mērķi, bet process. Es nesaku, ka mērķis nav vajadzīgs, - pat ļoti, citādi virziens var būt nepareizs un citādi grūti būtu iedarbināt procesu. Un atkal- bez ceļa nav nekā. Jēzus ir ceļš un patiesība. Jēzus ir atbilde uz taviem jautājumiem.

FOTO: / Berlin / 2010 /

sestdiena, 2015. gada 19. septembris

Vārdu skaidrojums

Skaidrojumiem izmantota Bībele
1965. gada izdevuma revīzija / Latvijas Bībeles biedrība, 1997/

Foto: Latvijas Universitātes Botāniskā Dārza kaktusu izstāde / 2013 /

Lūgšana- diskusijas / 27.09.2015 / Tukums / JaSpe / 17.00 /


piektdiena, 2015. gada 18. septembris

dienas vārds / iemīli vēlreiz


Tas nav uzsaukums iemīlēt, kas pieder otram, bet atgādinājums mīlēt, kas pats sevi vairs nemīl, vai citi vairs nespēj, vai ko pats esi solījis reiz mīlēt, bet sanācis pārkāpt zvērestu. No Ebreju valodas precīzāks tulkojums būtu: "Mīli sievu, kas mīl citu, tāpat kā Tas Kungs mīl israēliešus, kuri mīl rozīņu raušus. Bībeles komentatori saka- ka Hozejas sieva pēc bērnu piedzimšanas aizmukusi, pārkāpusi laulību un zaudējusi brīvību, tā ka viņu vajadzēja izpirkt. Kad iedziļinās šajā vienā teikumā no Bībeles, te atklājas daudz svarīgu momentu, ko vajadzētu ņemt vērā, - Dieva mīlestība, kā Viņš mūs mīl bez ierobežojumiem, kaut krāpjam Viņu kā savu Glābēju, līgavaini, pestītāju. Hozeja- pravieša personiskās dzīves reālie notikumi, piedzīvojumi, svarīgi zināt vairāk, lai saprastu kāpēc tiek izteikts vārds, kas rakstīts Rakstos. Ļoti bieži nepieciešams meklēt vēsturiskos tā laika notikumus, lai spētu saprast vēstījumu, kas sūtīts mums caur šo vārdu. Un Israēla tauta, kas nodevusies elkdievībai, kā komentāri saka- Dievkalpošana tajā laikā bija pārvērtusies tik tālu, ka nebija redzamu atšķirību starp patiesu Tā Kunga godināšanu un elkkalpības elementiem. Gluži kā mūsdienās, kad draudzes knapi velk draudzes misiju, kad tiek lāpīti kaut kādi caurumi, kad sludinātais vārds nogalina, kad pagānu rituālus saucam par dievkalpošanas elementiem, kad lietojam vārdus, neiedziļinoties un nezinot to nozīmi, kad nosodām cilvēkus, kuri nevēlas ar mums kopā doties mūsu priekšstatā par kalpošanu Dievam. Tik daudz kā, ...rozīņu rauši, kas esot bijuši Baala kulta elements. Un šodienas rauši? Tauta, mosties un topi apgaismota!!

FOTO: 2013/ Puķu balle / LU Botāniskais dārzs / Glezna no plenēra /

ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris

Dievs starp mums uz planētas zeme / sarunas / dalīšanās prieks / lūgšanas / ... /


dienas vārds / mieru un patiesību


Caharijas grāmata saka- gavēņiem jākļūst par prieku un līksmību namam un lai tie kļūst par priecīgiem svētkiem. Gavēnis, iespējams, ir veids, kā saglabāt savu iekšējo gara cilvēku līdzsvarā, kad apkārt daudz vilinošā, kad grūti pretoties kārdinājumiem, kad atrodies nepareiza svaidījuma teritorijā, bet pats nespēj cīnīties un kontrolēt to. Ko es ar to domāju? Nepareiza motivācija draudzē, kurā tu dzīvo, nauda, rūpes, ikdiena, kas pārņem, kad paši nejūtam. Tas liekas sīkums, bet tas ved mūs maldos, tas atņem spēku, drosmi un ticību, tas neļauj mūsu lūgšanām tikt ieraudzītām, tas neļauj mums piedzīvot prieku brīvībā. Gavēņi padara mūs jaunus, jo atjaunojamies garā un nekļūstam veci, nelietojam metodes, kas pacēla mūs pirms 10 gadiem, kad spējam lasīt un baroties no vārda, kas atbilst mūsu garīgajam vecumam, kad spējam būt mierīgi, kad vidē neesam izcilākie un citi mūs zākā ik dienas. Patiesība ir tā, kas atjauno, miers ir tas, kas meklējams katru dienu it visā. To meklēt starp skrienošiem darba kolēģiem, starp programmām, nepareizu vārdu, kliedzošiem cilvēkiem, iestigušiem radiem un kaimiņiem, meklējiet tur, kur liekas tā visvairāk trūkst- tur tas mājo un vēlas tikt atrasts.

FOTO: / Estonia / Muhu / 2011 /

trešdiena, 2015. gada 16. septembris

dienas vārds / viņu zemes un tautas


Es nesaku, ka tā tas ir un būs vienmēr, ka Dievs nodod visas tautas un zemes, kas tev blakus, tavās rokās. Bet būs cīņas, kurām skaidri dzirdēsi- ej, nebīsties un nešaubies, celies un ej pret. Es dzirdu sevī cīņu pret Goliātu, es zinu, ka tajā uzvara pieder Dievam! Tagad es dzirdu sevī Daniēla cīņu, kad nepieciešams pastāvēt pūlī ar savējiem, bet nepieciešams iestāties. Mana doma ir par to, ka Bībele daudzmaz runā uz ticīgajiem, uz tiem, kas atver šo grāmatu, jo meklē tajā kaut ko, tiem, kura balss pieder Jēzum. Pārējie tikai māžojas un baidās, bāž degunu un kas zina, Dievs savā laikā viņus arī pieskaitīs, ja tā būs paredzējis Viņa glābšanas plāns. Ar to es gribēju teikt, ka šīs aprakstītās cīņas ir domātas starp ticīgajiem. Ņem rīksti un mēri iekšpagalmu. Nostāvi savās attiecībās ar Dievu, kad tavi itkā apkārtējie pielūdz citus dievus. Bagātība tiks atņemta tiem, kas nav to pelnījuši un atdota taisnajiem. Te nav runa par pagānu bagātībām, bet savējo- ticīgo. Kāds cels un kāds saņems par brīvu. Var būt, ka man nav taisnība. Viss var būt, bet ja nu tomēr?! Pieskati savu sirdi, ka tā nemaldās.

FOTO: / Oslo / 2011 /

otrdiena, 2015. gada 15. septembris

pirmdiena, 2015. gada 14. septembris

dienas vārds / tev jāiet visur, kurp sūtīšu

Ja esi atdevis savu sirdi Jēzum, esi solījies ziedot visu, kas tev pieder, esi atdevis savu prātu, domas, laikus, ja esi pilnīgi visu atdevis, ko spēj apzināties un pat neapzināties, tad rēķinies, ka tev nāksies sajust visu uz savas ādas. Rēķinies, ka viss nozīmē viss. Tev vairs nebūs grūti izdarīt daudzas lietas, nebūs iespēju daudz kam pateikt nē, būs grūti palikt parādā, grūti palikt nepiedosanā, tavas intereses aktivizēsies, prāts atjaunosies, gribēsies labāk darīt labu kā ļaunu, atklāsies jaunas darba, hobija izpausmju iespējas, laiks bieži vairs neliksies svarīgs, cilvēku domas varbūt vairs neliksies tik svarīgas, vieglas lētas izklaides vairs neliksies vilinošas... Tas viss dēļ tā, ka tev būs jauna un izmainūta sirds. Un tas ir labākais, kas ar tevi jebkad varēja notikt.

svētdiena, 2015. gada 13. septembris

vai mīlēt nespējīgos?

Vai tiešām draudze ir aizmirsusi savu uzdevumu? Vai draudzes uzdevums nav atbalstīt cilvēkus, kuri ir nonākuši nesaprašanā, problēmās, nogurumā no dzīves, strīdos ar apkārtējiem, vientulībā? Vai ticīgajiem nevajadzētu būt plašākām sirdīm, izmainītām no cietsirdības, no noliegšanas no meliem no nodevības no slepkavības..? Vai tiešām mēs vairs nevēlamies nevienu no cilvēkiem mīlēt, kas iziet ārpus mūsu paziņu, draugu un ģimenes loka? Vai tiešām??? Kas ir šie cilvēki, kurus ir grūti mīlēt? Ko nozīmē grūti mīlēt? Vai veltīt laiku nepazīstamajam ir grūti? Ja veltām laiku vairāk par 5 minūtēm, vai tas jau nozīmē, ka esam zaudējuši savu dārgo laiku? Vispār, kur tad mēs ikdienā lietderīgi izmantojam savu laiku? Kas ir jēdzīgs un derīgs, kam mums ir piešķirts laiks mūsu dzīvē?  Varbūt sarunas ar cilvēkiem vairs nenozīmē mīlestības izpausmi? Kā iegūt  jaunu sadraudzību, ja nesarunāsimies ar svešiniekiem? Vai veselajam ir vajadzīgs ārsts vai slimajam? Kas ir veselais? Kāpēc sakarīgajiem, normālajiem, stilīgajiem, labi situētajiem mēs gribam būt par ārstiem, par skolotājiem, par pamācītājiem, par atbalstu? Ko darīt cilvēkam, no kura visi ir novērsušies un nav gatavi pasniegt roku un savu atbalstu? Vai atbalsts nozīmē tikai finanšu banknotes? Tas, ar kuru mums ir viegli sazināties, mēs saprotamies no pusvārda, un kad spējam jau sarunāties mūsu izpratnes līmenī, kad varam paņemt kaut ko jaunu un interesantu arī priekš sevis?.. Vai tas jau nav egoisms, ka vēlamies sevi pacelt, nevis palīdzēt un dot otram. Dot atbalstu, dot sapratni, dot drošību. Mēs neko citu, kas būtu noderīgs ilgtermiņā, nemaz neesam spējīgi iedot. Es lūdzu dod man Dievs izpratni par visām šīm nesaprotamajām lietām, par spēju mīlēt, atver manī spēju mīlēt, lai es spētu to dot tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama. 

piektdiena, 2015. gada 11. septembris

dienas vārds / vienoties ar ķēniņu par ēdienu


Labvēlīgu attiecību, uzticēšanās jautājums, Dieva varas izpausmes jautājums, pravietojuma robežas. Viss kopā veido apstākļus, kad iespējams panākt un izpildīt lielas lietas tiem, kas kalpo Dievam. Uzcelt namu Kungam bija un arī mūsdienās ir milzīgi atbildīgs uzdevums, ko iespējams uzcelt kad pienācis tam labvēlīgs brīdis, kad esi nobriedis, kad ieraudzījis pieaugšanu, stabilitāti un mieru apkārt un sevī, jo tas prasa daudz savus personīgos līdzekļus- iekšējos resursus. Es domāju, ka šajā gadījumā, kad Vecās Derības laikā to cēla fiziski, tad uz šo dienu to iespējams saprast vairāk kā iekšējo sirds Templi, kas vairs nepieprasa nocirst labākās priežu audzes Latvijā. Tas prasa mūsos, tāpat kā toreiz, miera stāvokli apkārt, kad kari norimuši, kad esi dzirdējis Dieva balsi sevī, aicinājumu kalpot citiem, būvēt sadraudzību ar cilvēkiem neatkarīgi no to piederības sociālajām kategorijām. Kad esi apdomājis, ko tas tev varētu maksāt, tad pieņemt lēmumu un vienoties, doties pie ķēniņiem, kas zina, pie gudrajiem, kas ir reāls atbalsts, pie tiem, kuri jau izgājuši ceļu savā dzīvē, pie tiem, kas zina ko nozīmē pabarot pārējos. Pēc Bībeles var saprast, ka ēdienam bija svarīga loma, jo kopumā gadā viņa namam būtu nepieciešams uzturs 2000 tonnas- tas nav maz, tādēļ viņam bija nepieciešama šī vienošanās derība, kādas tika slēgtas tā laika Austrumu pastāvošajā iekārtā. Būt gudriem, sadarboties, aprēķināt, vienoties, tas vēl joprojām ir svarīgi, lai mēs kaut ko sasniegtu arī šodien.

FOTO: / Home studio / 2015 /

ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

dienas vārds / sev iedvest pazemību


Tēvs debesīs, es lūdzu Tev kā viens no tiem, kas meklē jo nesaprot; kā tāds, kurš iet, jo nevēlas stāvēt uz vietas; kā tāds, kurš lūdz Tev mīlestību, jo tās nepietiek; lūdz, jo Tavs Vārds mudina mūs meklēt, tas mudina mīlēt tuvāko, kaut bieži nepietiek spēka; es lūdzu Tev- dod man saprast Tavas godības vareno spēku; bijības nozīmīgumu Tavā priekšā. Es lūdzu Tev, lai es būtu viens no tiem, kurš spēj iedvest sevī pazemību, jo zina Tavu gribu, jo ciena un godā Tavu gribu, jo man ir svarīgi Tavi baušļi, jo es gribu mīlēt visas Tavas pamācības, jo es gribu būt sapratīgs cilvēks, jo es augsti vērtēju to, ko Tu man esi dāvinājis šodien. Māci mani būt pateicīgam, dzirdīgam, lai es nebūtu Tev par vieglu; sver mani, lai laicīgi spētu pieņemties augumā Tavās kategorijās, lai mans pieaugums neizplēnētu bezdievīgās nodarbēs un tukšos vārdos, lai manas dzīves pamats stingri balstītos uz Tavas klints un vētras laikā Tavu baušļu saldā smarža jo spēcīgi pārņemtu manu sirdi. Kungs, es pasakos tev par katru mirkli, ko Tu ļauj izbaudīt, kad esmu Tavā tuvumā, baudīt un ieraudzīt Tavu labvēlību, ko Tu savā mīlestībā esi dziļi sirdī manī dēstījis.

FOTO: / England / 2009 /

trešdiena, 2015. gada 9. septembris

dienas vārds / tiem kas mīl


(..), tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Mīlestības aicināti jau no sākuma, nozīmējis darīt tos līdzīgus Sava Dēla tēlam. Nozīmēti mīlestībai, lai atpestītu, lai būtu pirmdzimtais starp brāļiem, lai taisnotu un pagodinātu.. Viņš tevi ir aicinājis mīlēt, lai pagodinātu, atjaunotu un paceltu, lai pārveidotu un atdzemdinātu dzīvībai, lai tu nepaliktu vecais, bet kļūtu jaunais mīlestībā pārveidots radījums. Tas, kurš pateicis jā, mīlestības aicinājumam, tas kurš uzdrošinājies mīlēt, ticēt un cerēt, neskatoties ne uz ko, kas notiek ikdienā, kas notiek apkārt. Skatoties uz visu, kad esi ieskauts Dieva mīlestībā, tad viss par labu nāk, jo tevi skāris tikai cilvēcīgs pārbaudījums, tikai mirklis, kurš stiprina, kurš dod pieredzi, kurš pamāca, atgādina, ka esi stiprs un spēj nostāvēt neatkarīgi no tā, kurš ļauj ieraudzīt, ka neesi sastāvdaļa no apkārtējā, .. bet esi Dieva iemīlēts un ieplānots no pašiem iesākumiem.

FOTO: / Mom`s roses / 2015 /

otrdiena, 2015. gada 8. septembris

dienas vārds / jaunava Marija

Jaunava Marija, vienkārša sieviete, kura neizcēlās no pūļa- tādiem mums iekšēji jābūt, pazemīgiem, kas neuzskata, ka izceltos ar kaut ko, bet ja izceļas tad tikai ar To Kungu. Vienkāršiem kā bērniem, kā baložiem, jo evaņģēlijs ir vienkāršs un nesarežģīts. Jā, ir veidi un dziļumi kā saprast Vārdu, bet katram no mums pašam no pieredzes un personiskiem piedzīvojumiem, pieredzes jāizaug, jāiziet ceļš,  lai saprastu un spētu aptvert, un tas ir process, kurš patiesībā nekad nebeigsies. Vārds no viena gala iesākts, atkal atklāj sevi un uzrunā citādāk, pat pēc neilga laika. Mēs maināmies, pieaugam, izejam dažādus dzīves posmus un skatāmies atkal citādāk uz lietām, attieksmēm, kas notiek mums apkārt. Svarīgi neatiet no galvenās domas, centrālā tēla, kas ir pats Dieva Dēls Imanuēls, kaut arī interesanti, bet Jēzus netiek saukts bieži šajā vārdā. Dievs ar mums, ne tikai caur Dēlu, bet tiešās personiskās attiecībās, varbūt tāpēc tas netiek bieži uzsvērts. Adoptēts no Dāvida dēla Jāzepa, padarot Jēzu par Dāvida pēcnācēju. Mantojuma ģenētiskā kārtība un vārds ir svarīgs. Svarīgi, ka Dieva Gars dod norādes kā tiks saukts Dieva Dēls, pat nepieļaujot, ka cilvēks varētu Viņu kaut kā nosaukt. Mums arī gribas dot visam vārdus un apzīmējumus, varbūt tāpēc, ka Ādama viens no lielajiem uzdevumiem Ēdenes dārzā bija iedot vārdus radībai, augiem un dzīvniekiem un šis ģenētiskais kods mūsos saglabājies, cenšoties pie katras iespējas definēt visu ar vārdiem, brīžiem aizmirstot, ka ir ne tikai materiāli skaidrojamas un definējamas lietas, bet gara lietas, kuras mēs, kā cilvēki ne visu un vienmēr spējam saprast. Manā skatījumā, katram jāmācās atpazīt balsi, kas nāk no Dieva Svētā Gara, lai naktī ejot to spētu atpazīt. Jo, avis pazīst sava gana balsi.

Karsas katedrāles analogs būvniecības procesā / Brukna / augusts / 2015 / 

pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

dienas vārds / Es pats


Neviens cits, un tikai un vienīgi Dievs pats būs tas, kurš būs mans personiskais atbalstītājs, stiprinātājs, un nāks man līdzi, kurš teiks- Esmu blakus, nebaidies. Tikai nosacījums, ka visai cilvēcei, visai miesai jāatzīst, ka Dievs ir savējo atbrīvotājs, Pestītājs un Glābējs. Rakstos lasāms gadījums, kas atklāj Dievu darbībā, kad karā - kara laukā ienaidnieki pat paši sevi var iznīcināt, ja cīņās blakus ir Dievs, kurš karo. Norāde par to, ka esam tikai cilvēki un viennozīmīgi ir vara, kura ir augstāka pār mums, kura valda pāri pār visu un neatkarīgi no visa. Mēs visi zinām, ka arī spēcīgākais no mums var krist un nav uz zemes tādu, kas varētu teikt, ka man nekas nekad nenotiks un esmu pilnīgā drošībā. Bez Dieva atbalsta mēs izlīdzināmies un kļūstam jūtīgi, neaizsargāti un caurredzami, un arī pat ja neatzīstam, tad patiesībā esam vāji un neaizsargāti un mūsu dienas rit diezgan lielā mērā paša iedomātā pašapmānā. Bet, paldies Dievam, ir iespējams visu izmainīt un pieņemt stiprinājumu no Dieva un ieiet mūžības laimībā, tik vien kā sirdī un vārdos pieņemot lēmumu būt ar Viņu katru dienu un ja to izsaku, ka atzīstu un pieņemu Viņu kā savu Glābēju, tad man ir visas iespējas un privilēģijas pāriet Dieva realitātē un iemājot Viņa mierā. Patiesībā, tas taču nav nemaz tik grūti, vai ne?
FOTO: /Home studio / Fight with oak bark / 2015 /

svētdiena, 2015. gada 6. septembris

dienas vārds / meža zvēri


Mīļotais Debesu Tēvs, es Tev pateicos par to, ka Tu dod mums cerību katru dienu, ka Tavs vārds ir kā stiprinājums katram manam dzīves brīdim. Es Tev pasakos, ka es neesmu atstāts viens, ka man ir kāds, uz kuru es varu paļauties vienmēr, jebkurā manā mazā cilvēka dzīves momentā. Es pasakos, ka manā paguruma un mazticības brīdī, lauku zvēri neiemājo manā ikdienā, manā prāta domāšanā, manā garīgajā cilvēkā, bet ka šie elki, ikdienas rutīna, raizes, nomāktība, nogalinošie vārdi, ka šie visi zvēri, kas uzaug kā nezāles, ka tie nepārņem mani un nevalda pār mani, jo esmu pasargāts zem Taviem spārniem, paglabāts Tavā sirdī, pieskatīts kā katrs mats, jo pats es tas esmu. Es pasakos par katru ikdienas vārdu, kas uzrunā mani, izsakot Tavu godību, kurā Tu pats mīti, ka katra vissīkākā detaļa man apkārt liecina, ka neesmu viens, bet apgādāts ar Tavām rūpēm un neierobežoto bezgalīgo Tavu mīlestību. Amen!/Photo session of TUKUMS detail city/ 29.08.2015/