piektdiena, 2016. gada 29. janvāris

Psalmu varā

Esmu nokļuvusi Psalmu dziedājumu varā. Tie satur pārsteidzoši daudz vārdu, kas izsauc no pašiem sirds dziļumiem, pārdzīvojumi un sāpes, baiļu pārņemtās nožēlu raudas, nežēlastības pārdzīvojumi, solījumi, sitieni, mīlestības izdziedāšana, nopūtu vaimanas, dusmas un stingra iestāšanās un patiesa paļaušanās uz Dievu mūsu Radītāju. Sirds, sirds, sirds, - kas tuva un patīkama Dieva sirdij. Es nezinu, kādai tai vajadzētu būt, bet pieļauju ka pazemīgai un patiesai, tas būtu galvenokārt. Tas, manā skatījumā, liktos pašreiz svarīgakais. Ir daudzas lietas, kuras mēs nevaram mainīt, un arī varbūt reizēm nevajag, bet piedot un nožēlot, gan vajadzētu, izsakot to Dievam un doties tālāk. Dievs to vairs neatgādina. Un tad ir labi, ka esi reiz sajutis, ka no Dieva nāk viss, pilnīgi viss, kas nepieciešams. Izstāstīt nav iespējams, ko nozīmē apzināties, ka tavs Kungs ir tava klints, pēc tā ir jātiecas un tas ir jāsajūt katram personīgi. Es vēl esmu procesā un man tas patīk, es ceru, ka ar tevi ir tieši tāpat. Neapstājies, nepadodies, ej droši un klauvējies, tad tev taps atvērts.FOTO: / Tukums / 2015 /

ceturtdiena, 2016. gada 28. janvāris

Grāmatu lasījumi: / Kenets E. Heigins / Mīlestība; Ceļš uz uzvaru /

Ja panāksi, ka visi sāk mīlēt cits citu un ir sajūsmināti par viņiem doto mūžīgo cerību debesīs, tad daudzi dabīgie apstākļi paši par sevi atrisināsies. // Mīlestības māksla kā galvenā un svarīgākā kristieša dzīves ikdienas nepieciešamā sastāvdaļa. Tā ir pazemīga, visu pacieš un ir nepieciešama praktizēt ik mirkli. Kā raksta Heigins savā grāmatā, mums ir tik daudz iespēju to praktizēt nepārtraukti, jo pasaules telpa ir piesātinata ar nepateicību, uzbrukumiem, neapdomīgiem un ļauniem vārdiem, toties- tu, kas ieraudzījis sevī un sajutis Dieva mīlestības pieskārienu, tevī mīt šis milzīgais mīlestības uguns spēks apstādināt negatīvo un pārvērst atmosfēru mīlestības atmosfērā. Galvenais ir gribēt aktivizēt šo sevī mītošo spēku, kuram nav robežu un ierobežojumu un saucas tas viss- Dievišķā mīlestība. Pat ja visi citi negatīvi runā, tev ir iespēja būt Dieva mīlestības atspulgam, darbības elementam, epicentram un aktivizātoram atomu līmenī. Aktivizē to, kas jau mājo tevī. Katrā.
GRĀMATA: / Kenets E. Heigins / Mīlestība; Ceļš uz uzvaru / "Godība" JKD 2015 /
FOTO: / Short Walk 8km / Durbe Castle / Melnezers / 09/01/2016 /

trešdiena, 2016. gada 27. janvāris

Tas Kungs ir Savā svētajā namā

Dāvida sirds apliecina un pauž godu, slavu Savam Radītājam. Mierinoša doma, ka Kungs vienmēr ir savā vietā. Viņš sagaida arī tur tevi. Nezinu, kā tevi, bet mani spēcīgi uzrunā šie vārdi- mēs katrs esam templis priekš Viņa un mums nepieciešams to kopt un pieskatīt. Ko es ar to gribēju teikt? Ka Dievs, ja vien to vēlamies un atzīstam, vienmēr ir ar mums. Tā ir tā labā vēsts, kurai mums vajadzētu būt svarīgai. Pārējais ir nieks. / Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu Vārdu, jo Tu Kungs nepamet tos, kas Tevi meklē. Psalmi 9:11 /

FOTO: LU Botāniskais dārzs / Acāliju mājas priekštelpa / 2013 /

otrdiena, 2016. gada 26. janvāris

Grāmatu lasījumi: / Meistars un Margarita / Mihails Bulgakovs /

Lasot daiļliteratūras iespieddarbu, uzjundī pārdomas. Es nenoliedzu, ka romāns ir kādas personas iztēles auglis, kas iedvesmots kā nu kuro reizi, bet tikpat tas ieliekams tajā pat kategorijā, kur jebkura cilvēka rakstu darbs par jebkādu tēmu no savas pieredzes vai atklāsmju pulka. Apstādināja mani moments, kad apsūdzētais, t.i. Ješua stāvēja Poncija Pilāta priekšā kā vienkāršs cilvēks, kurš uzņēmies manu personīgo, jā, manu personīgo aizstavību, lai iznestu savu uzdevumu līdz galam. Tajā pat laikā, Viņš stāvēja kā pilntiesīgs Dieva Dēls,kurš iznesis patiesību tikai un vienīgi no sava Tēva. Apsūdzība varbūt absurda, varbūt safabricēta, bet viennozīmīgi pilnīgi nepieciešama mums katram. Tam bija jānotiek. Kādam bija jāuzņemas kāda daļa atbildības, lai neprāts un bauslība beigtu pastāvēt uz pasaules zeme, lai priekškars, kas šķīris un nošķīris mūs no personiskas sadraudzības ar Dievu, reiz izbeigtos. Šis izlasītais sižets, patiesībā, bija man saņemtā atbilde no Dieva, kad jautāju par Viņa mīlestību. Es vēlējos to saprast, kaut cik noprast tās aprises, kaut mazliet nogaršot tā emocionālo, man kā parastam cilvēkam uztveramo daļu.
- Ir īstā reize pie tās zvērēt (dzīvības ), jo tā karājas mata galā, neaizmirsti to. (Poncijs)
- Varbūt tu domā, ka tu viņu tur pakarināji valdītāj? -jautāja arestants. - Ja tā, tad tu ļoti maldies. Pilāts nodrebēja un atbildēja caur zobiem: - Es varu šo matu pārgriezt.
- Un arī te tu kļūdies. (..)
- Tu taču piekritīsi, ka matu pārgriezt var droši vien tas, kurš pakarinājis?

Dāvids cīnījis savas cīņas un sapratis, ka to pat ko sludināja arestants, Jēzus- es varu gan aizmigt, gan pamosties tikai viena iemesla dēļ, ka Dievs viņu sargā. Ja esi pakarināts matā, tad noņemts arī vari tikt tikai no tā paša, kas pakarinājis. Dāvida dzīve ir kā īsta liecība nemierīgai, nepastavīgai, uz cilvēku nepaļāvīgai ikdienai, kurš bijis tautas mīlēts, vadoņu apskauts, vajāts, neliešu atbalstīts un sievu apdziedāts un slavēts. Viņš noteikti būtu labs piemērs, no kā ņemt vērā argumentus, izteikumus un pieredzes pamācības.

Grāmata: Mihails Bulgakovs / Meistars un Margarita / Rīga "Liesma" 1979 /
FOTO: / Train view Tukums-Riga / 2016 /

pirmdiena, 2016. gada 25. janvāris

jaunus spēkus meklēt Kungā

Iegūt jaunus spēkus, atrodoties bezspēka stāvoklī, vienīgais ko varētu un vajadzīgs darīt- paļauties uz Dieva Vārdu- jo cilvēks nedzīvo tikai no maizes un ūdens, bet no ikkatra Vārda, kas iziet no Dieva mutes. Gavēnis ir laiks, kas izjust to visvairāk, jo tad mēs atsakāmies no fiziskām miesas prasībām, no maizes un ūdens. Viss atkarīgs no Dieva vēlmes, vai Viņš vēlas vai nevēlas mums ko atklāt. Mums jāalkst kā slāpstošam briedim pēc ūdens un pārējais atkarīgs no Dieva gribas. Ko nozīmē, ka Dievs tev atklājas? Tas nozīmē iegūt atklāsmi un iepazīt Viņu reāli, personīgi un dziļi. Sajust Viņu ar savu garu mēs nespēsim, ja Viņš neatklāsies. Dāvids ir izcils piemērs, kā paļauties, meklēt, izpildīt, iet un neapstāties. Ko es pamanu Dāvida dzīvē- kā apstāties un jautāt- vai man iet pret viņiem uzbrukumā? Kurp man būs iet? Un, ja jums patiešām ir ticība un nevis tikai pasludinājumi, vienmēr dzims darbi.


FOTO: / Tracking Road around Tukums / 16km Walk / 23/01/2016 /

piektdiena, 2016. gada 22. janvāris

Iedomu spozmes teritorijā

Cilvēka būvētais skaistums, kas veidots, mērīts, pušķots, vērtēts, parvērtēts, izvērtēts, un darīts tas atkal un atkal. Atrodoties nacionālo dārgumu ieskautā telpas teritorijā, kas lielākoties sniedz baudījumu no ārienes, apžilbinot skatienu un no iekšienes arī, mirklī, kad apstājies un baudi to. Tas nav apgalvojums, ka tikai no ārpuses, bet pārdomu izteikums. Dieva daba ir skaista, tā ir tāda pati- greznojies, uzliec važiņas, rotā ar pušķiem, aplokiem, zelta maliņām, lilijām, svečturiem, traukiem, spoguļiem, ar dārgakmeņiem, safīriem,.. un tāpēc, ņemot vērā šo visu, es nevaru pateikt, ka tas viss nebūtu nepieciešams. Tajā bij sajūtams izteikts vēsturisks muzeja molekulu aromāts, gaisa sastāvs no arhīva laikiem, neizprotama realitātes sajūta, izrāde ar sirreālu klātesamību. Zālē cilvēki ar ilgstošu dzīves pieredzi, neizprotami skatieni, un molekulas, molekulas, kas radušās emociju, izdzīvotās dzīves, pārdzīvojumu, atmiņu un prieka enerģijas rezultātā. Rīta lasījuma Vārds, varētu pat teikt, ka saistās vienā līmenī ar izrādē sastaptajām emocijām par genocīda bezjēdzīguma, cilvēku dzīvības atņemšanas neizprotamo motivāciju, ģimenes iekšējās struktūras apbrīnojamo saliedētības radīto cerības spēju. // Jeremijas 17:4 / Tā tu pazaudēsi savas vainas dēļ, savu mantojuma tiesu, ko Es tev biju novēlējis (..). // Runa no konteksta ir par kalpošanu elkiem un, ka vairs neatšķiram elku kalpību ar savu ikdienas svētdarbību rituāliem. Ko es varu teikt, - tas ir skumji- jautājiet Dievam, Svētajam Garam, lai Viņš atklāj, kur esam aizgājuši pārāk tālu, un Viņš parādīs arī ceļu ārā no turienes, kur esam apmaldījušies.   


FOTO: / Latvian National Opera and Ballet House / Riga / 2016 /

ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

Kā mīlestība rīkotos?

Viena veiksmīga rīcība, kas atklāj sirdi, tā var izmainīt pilnīgi visu. Abigaila dzirdējusi, ka viņas vīrs Nābals atteicis Dāvidam svētības, tā izgājusi pretī uz ēzeļa uzkraudama maizes, raušus, vīnu, ēšanai sagatavotās avis, un caur to pasargātu savu namu no iznīcināšanas. Kā svētība, viņa kļūst Dāvidam pēcāk par sievu. Ļoti augstas morāles kvalitātes sirds pozīcija atklājas atbildē, ko Abigaila sniedz Dāvidam- "tava kalpone ir ar mieru, ka viņa kalpodama mazgātu sava kunga kalpu kājas". Bieži mīlestība un noteikti tās izpausmes ir mūsu izvēle. Ko man nozīmē būt kāda sievai? Kalpošana otram un otra cilvēka izvēlei. Kalpot otra sirds vēlmei. Es nedomāju, ka realitātē tas būtu vienkārši, bet nepieciešams gan. Arī pašam Dāvidam bija augsti dievišķie dzīves principi- uztverot otru kā Dieva izvēli, Viņa svaidītos, neiejaukties otra izvēlē, respektēt, cienīt un godāt.


FOTO: / Ventspils beach / 2015 /

trešdiena, 2016. gada 20. janvāris

ko tu īsteni vajā?

Vai tad ir kāds, kas savu ienaidnieku atradis to atlaistu novēlēdams viņam labu ceļu? / 1 Sam 24:20 // Ko tu, Israēla ķēniņ, esi izgājis vajāt? Ko tu īsteni vajā? Vienu beigtu suni, vienu atsevišķu blusu? / 1 Sam 24:15 /
Drosme, patiesība, uzdrīkstēšanās, uzticēšanās Dievam, augsts saprātīguma līmenis, atbilstoša situācijas izvērtēšana, risks. Apzinies reāli- ko tu vajā, kādām situācijām tu pakļaujies, vai gadījumā nedzenies kādam pakaļ, lai to pakļautu, varbūt vēlies kādu iznīcināt? Izvērtē, ar kādām metodēm, līdzekļiem tu dzīvo? Vai neveiksmīgo kolēģu attiecības nav skaudības, kā Saulam, egoisma, vai lepnuma rezultāts, kad esi tam ļāvis sevī pieaugt? Jebkurai situācijai ir pamats, un redzamais ir sekas kaut kādas domāšanas atspoguļojums. Es ieraugu domu, kas patīk manai sirdij- katrs mēs esam tikai cilvēks, katrs iziet savu ceļu un no vienas puses ir labi apzināties, kā Dāvidam, kurš sevi nosauc salīdzinājumā kā blusa, ka katrs ir tikai instruments Dieva pasaulē un mēs neesam tie, kas kontrolē notikumus pasaules telpā, bet ir kāds pāri mums. Pieņemt sevi kā mazāko, kas radīts, bet tajā pašā laikā būt lielam priekš Dieva- respektējot un nosaucot Saulu par Dieva svaidīto. Ne mēs nosakām otram statusu, bet Dievs ieceļ un atļauj katram būt. Otra interesanta atzīme, ko dzirdēju nesen- Dāvids neuzdrīkstējās Saulam ko nodarīt, jo nebija to saņēmis no Dieva. Manā skatījumā tas ir spēcīgi. Augstākā vērtība- paklausība Dieva balsij.

FOTO: / Silence Border / 2015 /

otrdiena, 2016. gada 19. janvāris

tie sapulcējās pie Dāvida

400 vīru, tad 600, kuri apspiesti, kuriem daudz parādu un rūgtums sirdī - sapulcējušies ap Dāvidu, kurš bēg no vajātāja Saula. Jautāt Dievam- ko darīt? Dievs sūta paša Saula dēlu, lai to stiprinātu. Jonatāns gatavs doties biezokņos, riskēt tikt pārprastam, riskēt tikt pieķertam no tēva, nodotam, atklātam, iespējams nogalinātam starp tautām, doties nezināmajā, vadoties pēc informācijas, kura tiek izplatīta ar cilvēkiem, dienas, vairāku dienu attālumos- tās nav mūsdienas, kad informācija seko iegribai un atrodas pāris sekunžu attālumā. Daudz nezināmā, bet pāri visam solījums, derības slēgšana, jo tie viens otru ļoti iemīlējuši. Un vēl- man rodas jautājums- kāda bija šo 400, tad 600 vīru motivācija un kāda Dāvida, kad tie kopā virzījās, kad siroja un kad meklēja atbildes no Dieva. Viena vīra dēļ, kurš bēga, tam pievienojās aizsardzība kā armija. Tie nebija 2 vai 3 eņģeļi, pat ne 2 ieroču nesēji, bet spilgtu emociju vadītu vīru pulks. Papildus visam, Dāvids ieguvis Goliāta zobenu, tā itkā citu variantu nebūtu bijis- spēks pret spēku, tauta pret tautu, Dieva plāns, risinājums un mierinājums. Dieva atbilde meklētājiem, personībām ar uzdevumu, ar mērķi no Dieva, ar vēlmi to piepildīt un ceļā nezaudēt nevienu dvēseli, pat ne sava stiprākā ienaidnieka.
FOTO: Car Window Ice Flower / 2015

pirmdiena, 2016. gada 18. janvāris

Jo Es sasiešu tavas vātis

The Message Jeremiah 30:16-17 "'Everyone who hurt you will be hurt; your enemies will end up as slaves. Your plunderers will be plundered; your looters will become loot. As for you, I'll come with healing, curing the incurable, Because they all gave up on you and dismissed you as hopeless— that good-for-nothing Zion.' // The Message Isaiah 30:25-26  Better yet, on the Day God heals his people of the wounds and bruises from the time of punishment, moonlight will flare into sunlight, and sunlight, like a whole week of sunshine at once, will flood the land. //
Un uz visiem augstiem kalniem un visiem pakalniem būs tekoša ūdens strauti lielās kaujas dienā, kad sagrūs torņi. Un mēness gaisma būs kā saules gaisma, un saules gaisma būs septiņreiz gaišāka nekā septiņu dienu gaisma, kad Tas Kungs sasēja Savas tautas vātis un dziedēja viņas brūces / Jesajas 30:25-26 /
Tas Kungs sasien Savas tautas vātis, kad saucam uz Viņu, kad paļaujamies uz Viņu. Katra diena, kas pavadīta ar atklāsmi, katra diena, kas piepildīta ar attiecībām ar Mūsu Radītaju, ir izmainīta, ir solījumu realizācija, patiesība izgaismojas, saules gaisma, kas redzama fiziski, kļūst blāva attiecībā pret gaismu ko atver Dieva mīlestība. Tā ir pasaule, kas pieejama, ja to pieņem, atzīst un atļauj tai ienākt. Vai esi gatavs ieraudzīt mēness gaismu, kas košāka par saules gaismu? Vai vēlies, lai Dieva realitāte kļūst par tavu realitāti? Tad saki Viņa mīlestībai - Jā!FOTO: Snowy day / Hometown / Dundaga / 2016 /

svētdiena, 2016. gada 17. janvāris

нежний шёпот пришол из горы

Пришла из далека - из горы
Обратново сторона Твоя
В путы своём невидела забори
Как видно граници отмечил там Ты сам
Прости за звуки
Прости за испуга неловкое
За крыльевново шума
Но если я бы знала
Никогда так несказала
Пусть етот нежний шёпот далшье
Остаются при любленном глубоко в сердце


FOTO: / Meeting point / Dreamer dreamer / Valencia winter / 2015 /

piektdiena, 2016. gada 15. janvāris

Taize / Valencia / Spain / 2015 / New Year 2016 / 3

Un Viņš ir devis rīkojumu uzcelt Viņam Jeruzālemē, kas atrodas Jūdā, svētnīcu. Kas vien jūsu vidū ir cēlies no Viņa tautas, ar to lai ir Tas Kungs, viņa Dievs, un tas lai dodas kalnup. / 2. Laiku 36:23 / 
/ God, the God of the heavens, has given me all the kingdoms of the earth. He has also assigned me to build him a Temple of worship at Jerusalem in Judah. All who belong to God's people are urged to return - and may your God be with you! Move forward!"/

Mūsu Dievs ir kārtības Dievs. Ja es visu vienmēr nolieku pa savām vietām, tad atrast kaut ko man ir viegli arī pilnīgā tumsā nakts laikā.

FOTO: Spain / Betera / Local church / Taize Valencia winter 2015 / 

trešdiena, 2016. gada 13. janvāris

Taize / Valencia / Spain / 2015 / New Year 2016 / 2

Es nemeklēju labumu
Es nevēlos jums ļaunu,
bet ja es spētu jums ko dot
tad tas piepildītu evaņģēliju
FOTO: Spain / Valencia / Betera / Museum of Fine Arts / L`Oceanografic / Santiago Calatrava / Taize winter 2015 /

otrdiena, 2016. gada 12. janvāris

Taize / Valencia / Spain / 2015 / New Year 2016 / 1

Mēs varam mainīt darbu, reliģiju, partneri vai māju, bet ja mēs nemainām dzīves orientāciju prom no materiālā, pasaulīgā un laicīgā, tad vairāk vai mazāk mēs paliekam tādi kā bijām. / John Brierley

FOTO:Spain / Valencia / Taize winter 2015 /