pirmdiena, 2015. gada 5. oktobris

dienas vārds / atgriezušies grēcinieki


Pasaule ir tāda kāda tā ir, sociālie mediji liecina par daudz negatīvām lietām. Es pat nedomāju tos gadījumus, kad žurnālisti kaut ko izsaka, bet ko mēs paši par sevi izliekam publiskai apskatei. Kādas ir vērtības mūsdienu sabiedrībā? Ko domā, katrs indivīds? Uz kurieni katrs ejam? Kas ir svarīgs katram uz šo dienu? Manā sirdī atsaucas apraksts par pazudušo avi, kur Jēzus saka- "Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga." Ko nozīmē taisnais, kam nav vajadzīga atgriešanās? Vai tas ir mūsdienu taisnais, kuram patiesībā tieši  ir vajadzīga atgriešanās? Par to jau Jēzus runā!! Taisnais, bet, .. un bet visam pāri ir `bet` argumenti. Tad man liekas, ka laiks atgriezties atpakaļ, laiks sākt mīlēt un nenosodīt grēciniekus, kuri vismaz neizliekas, ka ir vai nav grēcinieki. Atzīt, ka neesi augstāks par to, kuru nicini, ka neviens, lai neiedomājas, ka ir augstāk par otru. Runa nav par citiem, jo es nezinu katra dzīvi, domas un patieso motivāciju, bet Dievs, es lūdzu, lai es pats nekļūstu atmetams.

FOTO: Inside gardem miracle / 2015 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru