trešdiena, 2018. gada 31. janvāris

...visu cilvēku bezdievību..

(18) Jau Dieva dusmība no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un cilvēku netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. // Pāvila vēstule Romiešiem 1:18 //

Tomēr tā ir patiesība, ka esam paši daudz momentos, savas bezdievības un savu zināšanu, gudrību dēļ, apslāpējuši patiesību. Kam mūsu pārspīlētā pasaules gudrība, ja aizmirstam, kas patiesi ir svarīgs? Ka noticam informācijai tās daudzuma, bet ne būtības dēļ? Kam mūsu gudrība, ja neiemācījāmies cienīt cilvēkus, mīlēt tos un būt pateicīgiem par to, kas mums ir? Es pāršķiru lapu, jo atkal ieraugu, kā Dievs mani pasargā un attīra ik dienas, kā atnāk tas, kam jāatnāk, pašā labākajā dzīves brīdī. Un tomēr, es gribu iemācīties vairāk mīlēt, jo nav nekā dārgāka kā nomirt priekš sava tuvākā. // Nevienam nav lielāka mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jāņa evaņģēlijs 15:13 //

sestdiena, 2018. gada 13. janvāris

It`s bit colder outside


FOTO: Walking in the Nature / Yesterday / Baltic Beach /  Liepaja / Jan / 2018 

piektdiena, 2018. gada 12. janvāris

Ko pašlaik dara Jēzus?

Dievs Viņu paaugstinājis sev par labo roku, par Valdnieku un Pestītāju, lai vestu Israēli pie atgriešanās un grēku piedošanas. // AD 5:31 //

ceturtdiena, 2018. gada 11. janvāris

Pārdabiskā Dieva spēkā ir iespējams iziet cauri aizslēgtām durvīm

(22) Bet sulaiņi aizgājuši un viņus cietumā neatraduši, atgriezās un ziņoja: (23) mēs atradām cietumu visai rūpīgi aizslēgtu un sargus stāvam dyrvju priekšā, bet atvēruši mēs nevienu iekšā neatradām. .. (25) Bet kāds atnācis viņiem ziņoja:tie vīri, ko jūs esat likuši cietumā, stāv svētnīcā un māca ļaudis. // Apustuļu darbi 5:22-25 //

trešdiena, 2018. gada 10. janvāris

levīts pārdod tīrumu

(36) Arī Jāzeps, ko apustuļi sauca par Barnabu - kas tulkojumā nozīmē iepriecināšanas dēls, - levīts, dzimis kiprietis, (37) pārdeva tīrumu, kas viņam piederēja, atnesa naudu un nolika to pie apustuļu kājām. // Apustuļu darbi 4:36-37 //

Nu re, Jaunās derības baušļu piepildījums. Viens upuris pār visiem, Jēzus, kurš samaksājis, lai visi iegūtu grēku piedošanu un saņemtu atpestīšanas iespēju. kaut kādā ziņā, vienprātības, vienlīdzības princips, kas neliek kādu austāk par otru, kā bija noteikts Vecās Derības laikā, kad likums noteica kārtību, kurš drīkst tuvoties Dievam un kurš ne. Stāsts par levītiem ir sevišķš un īpašs, tāpēc, domāju piezīme, kas rakstīta Apustuļu darbos ir nozīmes vērta.
P.S. Par Levītiem lasiet 4M 1:47-55; 3:5-13; 8:5-26.. 

trešdiena, 2018. gada 3. janvāris

jaunu bildi liekam


(..), ja kviešu grauds nekrīt zemē
un nemirst, viņš paliek viens; 
bet ja viņš mirst,
viņš nes daudz augļu. 
Jāņa 12:24

Kas gan ir meistars līdzību izteikšanā uz dabas piemēru fona? Kāds, kurš labi pārzina dārza lietas. Mūsdienās tas tiktu tāpat saukts kā toreiz, - par dārznieku*. Nu, .. gan jau vēl ir arī ainavu arhitekti, kuriem tajā virzienā arī ko gudru vajadzētu zināt (tas tāds ultra moderns apzīmējums). Nu labi, vismaz izprast dabā sastopamās sakarības jau nu vajadzētu. Tātad, ir skaidrs katram, ka sēkla, lai tā uzdīgtu, lai izlauztos asns, - kas arī būtu jaunas dzīvības pazīme, tā pārrauj augļapvalku. Skatoties, kādu dīgļlapi, mēs atrodam par novērojamu, tad pēc kādām nedēļām vai mēneša, parokoties zemsedzē vai palūkojoties uz mitrās diedzējamās salvetes, varam redzēt, ka iepriekš iesētā sēkla ir kalpojusi par barības bāzi un dzīvības uzturētājas kodolu. Tātad, lai kas uzdīgtu, ir nepieciešams materiāls un nepieciešams uz tā bāzes pārveidoties jaunam radījumam. Var teikt, ka vecā sēkla mirst. Tas ir tā ļoti vienkāršoti un apstrakti skatoties iztulkots variants. Šo Jēzus izteikto līdzību var piemērot dažādās dzīves jomās, gan gatavojoties uzsākt darba karjeru, gan gatavojoties laulībai, draudzībai, .. gan citos līdzīgos piemēros. Un, beigu galā, es ar to gribēju teikt, ka kaut kam no mums ir jānomirst, t.i.- jāpārveidojas pilnībā līdz nepazīšanai, lai radītu jaunas sēklas, augļus un process spētu pats sevi atjaunot un turpināt dzīvību.
* Jēzus Rakstos minēts kā dārznieks

FOTO: Art for Mug  / Dec / 2017

otrdiena, 2018. gada 2. janvāris

Artistic memory


FOTO: / Somehwere in Today - Find a Association about Home in my Memory / Sept / 2017