trešdiena, 2015. gada 11. novembris

viņš aizlūdza par ļaundariem


Tādēļ Es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. / Jes. 53:12 /  Neizmērojami liela nodeva atdodot sevi nāvei, lai citi iegūtu dzīvību, kaut šķietami pats to pazaudējot. Bībeles apvērstais skats, kas šķietami pirmajā momentā liekas nepieņemams, kaut pēc būtības patiess, attīrošs un vitāli nepieciešams dzīvības pastāvēšanai un uzturēšanai. Sevi par citiem atdodams, raudzīdamies nāvei sejā, zinādams, ka to pieņemot, radīsies dzīvība. Dzīvība, dzīvība un daudz vairāk dzīvību. Lai īstenotu dziļi pravietisko Dieva plānu, cauri viņam. Klausieties, Mani cilvēki- jūs esat glābti caur Mana Dēla asinīm, kas izlietas pāri, lai nomazgātu jūs tīrus no jūsu grēkiem. Šodien jūs esat brīvi.

FOTO: / India / Trivandrum / 2009 / 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru