piektdiena, 2015. gada 11. septembris

dienas vārds / vienoties ar ķēniņu par ēdienu


Labvēlīgu attiecību, uzticēšanās jautājums, Dieva varas izpausmes jautājums, pravietojuma robežas. Viss kopā veido apstākļus, kad iespējams panākt un izpildīt lielas lietas tiem, kas kalpo Dievam. Uzcelt namu Kungam bija un arī mūsdienās ir milzīgi atbildīgs uzdevums, ko iespējams uzcelt kad pienācis tam labvēlīgs brīdis, kad esi nobriedis, kad ieraudzījis pieaugšanu, stabilitāti un mieru apkārt un sevī, jo tas prasa daudz savus personīgos līdzekļus- iekšējos resursus. Es domāju, ka šajā gadījumā, kad Vecās Derības laikā to cēla fiziski, tad uz šo dienu to iespējams saprast vairāk kā iekšējo sirds Templi, kas vairs nepieprasa nocirst labākās priežu audzes Latvijā. Tas prasa mūsos, tāpat kā toreiz, miera stāvokli apkārt, kad kari norimuši, kad esi dzirdējis Dieva balsi sevī, aicinājumu kalpot citiem, būvēt sadraudzību ar cilvēkiem neatkarīgi no to piederības sociālajām kategorijām. Kad esi apdomājis, ko tas tev varētu maksāt, tad pieņemt lēmumu un vienoties, doties pie ķēniņiem, kas zina, pie gudrajiem, kas ir reāls atbalsts, pie tiem, kuri jau izgājuši ceļu savā dzīvē, pie tiem, kas zina ko nozīmē pabarot pārējos. Pēc Bībeles var saprast, ka ēdienam bija svarīga loma, jo kopumā gadā viņa namam būtu nepieciešams uzturs 2000 tonnas- tas nav maz, tādēļ viņam bija nepieciešama šī vienošanās derība, kādas tika slēgtas tā laika Austrumu pastāvošajā iekārtā. Būt gudriem, sadarboties, aprēķināt, vienoties, tas vēl joprojām ir svarīgi, lai mēs kaut ko sasniegtu arī šodien.

FOTO: / Home studio / 2015 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru