trešdiena, 2014. gada 15. janvāris

(..) jo strādniekam sava barība pienākas


Cita izpratne. Neiegādāties SEV ko nēsāt kā rotu. Sevis izdaiļošanai. Sava ES paaugstināšanai. Nekādi dekori, spīdumi, dārgumi, nauda savas cenas pacelšanai, nepiedienas. Dievs ir devis un Dievam viss gods pienākas. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Mt 10:8 Tur neko nevar nopirkt, jo viss ir Dieva žēlastībā un mīlestībā. Tur nekas nav pērkams vai pārdodams. Ceļasoma nav nepieciešama, jo Viņa nasta ir viegla. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. Mt 11:30 Nav nepieciešams kaut ko pašam nest. Nevajag sevi apgrūtināt. Dievs tev nav
paredzējis nastu, tātad arī ceļasoma nav vajadzīga. Divi svārkus. Dubultā nodrošināties nav iemesla, ja patiesi tici uz Dievu, paļaujies uz Viņa mīlestību. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt:ko ēdīsom, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Mt 6:31 Būdams patiesā bijībā, neredzēsi vajadzību pēc rezervēm. Dievs ir tik varens un bezgalīgi mīlošs un dāsns tēvs, ka drošību pašam pirkt nevajag. Viņš Pats ir Radītājs un kaut ko iedot priekš tevis, Viņam vispār nav problēmu. Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz? Mt 7:11 Divus kurpju pārus arī nav nepieciešamība sagatavot. Šajā ceļā lieku nastu, kas otram un kas starp svēto zemi, nav vajadzības nest. Un Tas Kungs sacīja: "Nenāc tuvāk! Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme." 1 Moz 3:5  Tas ir ceļš kustībā. Vienlaicīgi var valkāt tikai vienu pāri apavus. Un apavi, kas ir starp mums un svētu zemi ir kā atdalītājs, kā mūsu iedomāts aizsardzības gabals, kas var būt kā traucēklis, lai sajustu to, kas atrodas uz pašas maliņas, tiešā tuvumā. Nūja kā atbalsta koks, ko var nopirkt, arī nav nepieciešams iegādāties. Tev pašam uz saviem risinājumiem, atbalstiem nav jābalstās. Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus. Ps. 145:14 Dievs ir viss atbalsts, kas stiprina. Nūja, ar ko atsperties ir Dieva patiesība un atklāsme. Nav citu nūju, kas būtu jāpieņem sev. Ar Dievu kopā virzoties, turoties pie Viņa rokas jau ir gana stiprs atbalsta plecs. Un Viņš man piešķīra muti kā asu zobenu un mani paglabāja Savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu, paglabāja mani Savā bultu somā. Jes 49:2 Stiprākas klints nav uz zemes virsas. Neviens nav svēts, kā vien Tas Kungs, neviens, vienīgi Tu, un nav citas klints, kā vien mūsu Dievs. 1. Sam 2:2 Un augsti teikts lai ir mans Dievs, manas glābšanas klints. 2. Sam  22:47
Jo strādniekam sava barība pienākas. Dievs ir sagatavojis Savu barību. Tādu, kas paēdina un vienmēr paliek pāri labiem darbiem. Viņš vienmēr dod ar rezervi. Viņš vienmēr dod labāko, dod vairāk kā tu prasi, kā tu spēj iztēloties. Viņš saviem bērniem sagatavojis ko vairāk. Strādniekiem pienākas- tas izteikts apsolījumā. Ja uzskati sevi par Viņa strādnieku, tad viss ko pasaule piedāvā, par to tev nav nepieciešamība rūpēties. Kam ausis, lai dzird, kam acis lai saredz. Kas kaut reizi izbaudījis Dieva labvēlību, sapratīs ko nozīmē dzīvot no Viņa piedāvātās barības. Baudīt to. Kas ne, tas nesapratīs, līdz Svētais Gars to neatklās. Tā ir barība no cita izmērījuma, tā nav miesa un asinis tiešajā nozīmē. To saprast var tikai tie, kas izvēlas iet Viņa ceļu. Kādus ceļus tu izvēlies? Vai arī vēlies iet Viņa pēdās? Tas ir ceļš, kas nekad neatstāj trūkumā, nelaimē, nabadzībā, bezcerībā, bet visu pārklāj ar dievišķu mieru, prieku, cerību, mīlestību un brīvību. Mieru, kad apkārt jūra trako, viļņi mētā augstceltnes augstumā, bet tavā sirdī pārdabisks miers un gatavība dāvāt apkārtējiem no Viņa dotu bezgalīgu mīlestību Jēzus Kristus vārdā. Āmen!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru