svētdiena, 2015. gada 27. decembris

Esi, kur vajadzīgs

Ja esi ar Dieva balsi sirdī, tad vieglāk būt kur vajadzīgs, tad vieglāk būt ar ko nepieciešams, tad vieglāk, jo saproti, ka vienīgā izeja ir mīlēt un tas ir pats labākais, kas varētu būt. Mīlēt šo dzīvi un pastāvēt tajā, ar atbalsi, ar apstiprinājumu, ka esi kur vajadzīgs, ka gribēdams nevari nokavēt, ka nevari aiziet garām, ka esi laimīgs un pateicīgs, un vienkārši ka esi. Ka esi blakus. Pat ja jāizlido ātrāk, pat ja kavējies, pat ja nepazīsti savus komandas biedrus. Esi laimīgs par to, ka esi, jo Dievam tu esi pats labākais un mīļākais, vienīgais un pats pats. Un viss cits uz tā visa pavisam nav svarīgs. Svarīgi man, lai atpazīstu Viņa balsi, lai varu paklausīt šai saucēja balsij tuksnesī.
Veiksmīgu jums visiem lidojumu jaunajā gadā. Tiekamies Spānijā!!!

ceturtdiena, 2015. gada 24. decembris

Un Viņš sūtīja

Tēvs, es pasakos, ka Tava mīlestības valoda ir runājusi uz mums, ka varam būt Tavi liecinieki šajā pēdējā laikā. Varbūt kāds kādreiz ir domājis, ko lai es izdaru tādu otra vietā, vai paņem kaut ko no manis, vai uzliec man darīt, lai otram būtu vieglāk, - tad tas sapratīs, ka Dievs ir ko darījis lietas labā un visu noslēdzis ar upura jēru, kurš ir dārgākais no tā kas ir Tēva sirdij  bijis, kas patiesībā ir Viņš pats. Tas ir kā izraut no sevis gabalu, un atdot, samaksāt, tik dārgu, ka pietiktu visiem un ar vienu reizi. Tava mīlestības valoda,  ir sūtījusi mums Jēzu Kristu, lai mēs mīlētu viens otru, mīlētu to kas mums apkārt, tāpat kā Dievs Radītājs mīlēja visu, kas bija radīts. Paldies, ka Tava žēlastība ir bezgalīga un tai nav robežu, tāpat piedod ka nenovērtējam to pietiekami dārgi. - Mācoties pieņemt Tavu mīlestību un izplatīt to caur sevi, lai mēs visi kā viens kļūtu pilnīgs.

trešdiena, 2015. gada 23. decembris

Kur ir šis Jūdu ķēniņš?


Kur priekš tevis ir jaundzimušais Jūdu ķēniņš? Vai tas ir Jēzus Kristus, kurš nāca kā glābējs, kurš izmainīja pasauli, piedzimdams kūtī, kurā dzimst jēri, kurš nāca pasaulē kā upura jērs mums visiem par glābšanu. Vai tas tev ko izsaka? Vai esi saticies ar Viņu personīgi? Vai esi gatavs pieņemt to, ko Viņš tevis dēļ ir darījis, lai mēs izietu no verdzības un ieietu apsolītajā zemē? Ko tev nozīmē šis Kristus dzimšanas laiks? Kas ir šie austrumu gudrie, kuri ieraudzīja zvaigzni, ka spēja tai sekot? Vai tie varētu būt mēs ikviens, kurš ir gatavs meklēt, satikties, klauvēt un saņemt mieru un prieku, kad atskanēs gaidītās atbildes? Ko tas nozīmē uz šo dienu? Vai ir kaut kas, kas šodien būtu par traucēkli būt par redzīgu Kristus kalpu, kurš ierauga un spēj sekot. Vai esi gatavs pieņemt izaicinājumu būt kā viens no austrumu gudrajiem, kas redzēja Viņu, kad pavērās debesīs? Ja esi gatavs, tad atver savu sirdi, atveries lūgšanā, paveries pāri ikdienas kņadai, darbiem un problēmām, un es ticu, ka būsi tas, kurš ieraudzīs Viņa zvaigzni spīdam pāri visam, ko spēj iedomāties tavs prāts. Klauvējiet un jums taps atvērts.


FOTO: Home art studio / 2013

otrdiena, 2015. gada 22. decembris

Ko tu redzi Jeremija?!

The Message Jeremiah 30:10-15 "'So fear no more, Jacob, dear servant. Don't despair, Israel. Look up! I'll save you out of faraway places, I'll bring your children back from exile. Jacob will come back and find life good, safe and secure. I'll be with you. I'll save you. I'll finish off all the godless nations Among which I've scattered you, but I won't finish you off. I'll punish you, but fairly. I won't send you off with just a slap on the wrist.' "This is God's Message: "'You're a burned-out case, as good as dead. Everyone has given up on you. You're hopeless. All your fair-weather friends have skipped town without giving you a second thought. But I delivered the knockout blow, a punishment you will never forget, Because of the enormity of your guilt, the endless list of your sins. So why all this self-pity, licking your wounds? You deserve all this, and more. Because of the enormity of your guilt, the endless list of your sins, I've done all this to you.
//  "Ko tu redzi, Jeremija?" Es atbildēju: "Es redzu mostošos mandeļkoka zaru ar ziediem."
12 Tad Tas Kungs sacīja uz mani: "Tu redzēji pareizi: Es esmu nomodā par Savu vārdu, lai tas piepildītos!" / Jeremija 1:11-12 /
Jautājums, ko tu redzi. Katrs katrā situācijā var redzēt ko citu, bet ko Dievs grib lai tu redzi. Vai milžus un sausumu vai iespēju un agro lietu. Es būšu ar tevi, es izglābšu tevi. Tavi grēki ir piedoti un aizmirsti, tos Es tev vairs nepieminu, un tu esi pelnījis visu un vēl vairāk un to saka Tavs Dievs tavs glābējs un pestītājs.FOTO: Almond/ Portugal landscape / 2010// malus/ Tukums landscape / 2014 /

pirmdiena, 2015. gada 21. decembris

Mani un Mani cilvēki

Jeremiah 30:22 "'And that's it: You'll be my very own people, I'll be your very own God.'"

Būt par Viņa un ļoti Viņa cilvēkiem... kas varētu būt vēl labāks no tā visa, kas pieejams šeit uz zemes. Būt Viņa un Viņa. Varbūt, ka svarīgi tas liksies tiem, kas brīvi no cilvēku saistībām, jo tikai tad saproti cik nozīmīgi ir kādam piederēt, kas nekad nenodod, kas neatgādina par taviem bijušajuem grēkiem, bet turpina tevi mīlēt tādu kāds tu esi.

pirmdiena, 2015. gada 14. decembris

jau trešo reizi šodien sniegs / noraidu baumas


Šodien noskaņojums un ikdienas zīmes interesantas. Balts sniegs pārklāj melno, slapjo augsnes virskārtu, kas uzsūc sevī pirmo birumu itkā tas nemaz nebūtu bijis. Viegli atrodama rakstvieta, ko šorīt dzirdēju radio- mosties Latvija! To vakar izlasīju statūtu aprakstā. Noraidu baumas. Kad malkas vairs nav, tad uguns izdziest, un, kad aprunātājs prom, tad nesaskaņas izbeidzas pašas no sevis. / Salamana pamācības 26:20 / Mums nav tiesību pastāvēt baumu informācijas ietvaros, tādā veidā tās atbalstot. Pareizāk būtu protestēt negaidot vai atdalot sevi, ja citādi nav iespējams. Aiziet. reizēm aiziet ir labākais priekš otra. Man ir gadījies aiziet ik pa kādai reizei. Nav vienkārši. Es domāju, ka nevienam atstāt pāris gadu darbu nav vienkārši. Man nestāstiet- šo radījumu es pazīstu personīgi. Bet es zinu, ka visas tās reizes bija pirmām kārt labāk tam, ko es atstāju, jo otru būtu ievainojusi savu neizdzīvoto sāpju dēļ, iesistās motivācijas dēļ un no jauna radušos nepatīkamo pārdzīvojumu dēļ. Un man labāk, .. jo nolieku malā malku, ko nevaru nest, jo nepareizs uguns jau uzsākts bij kurt. Laiks atstāt veco, lai jauns var rasties. Neko nenožēlojot. Sāpes pāries, jo būs sarunas ar Dievu.  Un tāpēc saku, ka labāk mums abiem, kas šķiras.

FOTO: Home studio / 2015 / 

svētdiena, 2015. gada 13. decembris

Būt gatavībā


Varbūt mums liekas, ka tikai vienreiz pietiek, ja ko izdarām, ka tad kad esam pateikuši jā, tad viss, tad esam taisnoti un varam mierīgi doties mājās. Varbūt esam kristīti baznīcā vai iesvētīti pirms kāzām, tad viss? Tad pietiks līdz nāve mūs šķirs? Es domāju, ar vienu sekot nepietiek. Sekot ir darbības vārds, kurš dzīvs ir tikai darbībā. Pārbaudi sevi ik dienas. Vai nav pagājuši kādi gadi un vairs nespēj ticībā darīt ko kādreiz spēji?! Nav nozīmes gadiem vai vecumam. Vai vari atdot visu atkal un atkal, un nepazaudēt sevi, nepazaudēt, ko esi ieguvis. Palikdams itkā bez nekā, bet tomēr kļuvis ar katru dienu bagātāks un bagātāks. vai esi gatavs turpināt sekot Man?

FOTO: Ceļš pie Jaunmoku pils / 2015

sestdiena, 2015. gada 12. decembris

ticēt, jo sacīts


Reizēm liekas, ka nekam jau vairs nav iespējams ticēt, ka nekas uz planētas nav tik stabils, lai tas būtu drošs uz 100%. Bet tie ir maldi, jo Bībele mums apsola, ka ir kaut kas, kas pastāv neatkarīgi no cilvēka gribas, iegribas, laikmetiem, kariem, pāri nāvei, pat kad mīlestība zudīs un māte ar tēvu atstās savu bērnu- būs kāds, kas paliek uzticīgs, kad visi citi ir neuzticīgi un Tas ir Pats Radītājs, Pats Dievs Kungs, kurš neatstās, kura Vārds un kurš Pats ir nemainīgs / Maleahijas 3:6 / . Lai ko runātu antikristi par Bībeles tulkojumu, - tici, kas tur rakstīts un meklē patiesību pats sarunājoties ar Tēvu, jo nekā tīrāka vairs nav palicis uz šīs zemes.

FOTO: Denmark / Aarborg / House of Music / 2015

piektdiena, 2015. gada 11. decembris

Grāmatu lasījumi: / Pniēla / Sergejs Šidlovskis

Dieva daba un īpašības

FOTO: Stacija Tukums 2 - Stacijas iela 6 / 2015

ceturtdiena, 2015. gada 10. decembris

Tas Kungs atklājas iepriekš


Tas Kungs dienu agrāk, pirms Sauls nāca, bija atklājies Samuēlam. / 1 Samuēla 9:15 /

Tas, kurš staigā ar To Kungu, nekad nepaliks kaunā, jo Kungs ir mīlošs, stingrs un aizsargā tos, kuri nenovēršas, tos kuri mīl. Ja esat vērīgi un uzņematies krustu, kad veltāt laiku, kad meklējat sadraudzību, kad cenšaties, kad pieņemat pamācības, kad vēlaties mācīties atvērt Viņa mīlestību, kad vēlaties dalīties ar to, kas jums dots, tad ticu, ka jūs sadzirdat, jūs spējat saklausīt Viņa balsi, tas ir nešaubīgi, un šī balss atklāj, brīdina, sagatavo. Es ticu, ka ir iespējams pamanīt Viņa vārdus itin visā. Varbūt, jā, es nenoliedzu, ka daudzas lielās lietas atnāk pēdējā mirklī, bet daudzas mazās lietas, ar kurām esam katru dienu, no kurām reāli sastāv mūsu ikdiena, tās Dieva Gars atklāj iepriekš, lai būtu gatavi, lai zinātu, ka Dieva Gars iet mums pa priekšu. Bībelē teikts, ka zīmes, parādības un brīnumi ies tiem pa priekšu, nevis aiz tiem. Manī tas izraisa prieku un drošību, stiprinājumu, ka atrodos Viņa gribā un necenšos apstākļus pielāgot sev, bet sevi pakļaut Viņa visaptverošajai mīlestības gribai.

FOTO: Home Garden Pot / 2009

trešdiena, 2015. gada 9. decembris

Viens otru iepriecināt

Es pamanīju cik daudz prieka var atnest cilvēks cilvēkam. Pārdevēja neviltota reakcija, atbilde vai komentārs iepērkoties. Atvadoties dzirdamie vārdi- atnāc atkal vai neviltota iesmiešanās vilcienā no cilvēka, kurš skatās seriālu savā planšetes ekrānā, tāpat vilciena biļešu kasiere, kura katru rītu tev pasaka labrīt. Tāpat ir jauki saņemt uzrunājošu smaidu no nepazīstama cilvēka pārpildītā telpā ar steidzošiem cilvēkiem. Tas stiprina, kad ieraugi kādu, vienu, kurš izceļas pūlī savas nesteidzības un miera ietērpā, ieraudzīt kādu, kurš dzīvo, kurš atrodas mirklī, ir dzīvs tajā kas saukts par dzīvi. Apstāties un satvert to, kas tev dāvāts katru dienu, neskriet un nebaidīties, bet būt. Tu arī to vari, tik apstājies un saki- labrīt pasaule, tā kuru Dievs iemīlējis!

otrdiena, 2015. gada 8. decembris

Jāņa evaņģēlijs / mīlestības vēsts (papildināts)

John 17:24-26 Father, I want those you gave me To be with me, right where I am, So they can see my glory, the splendor you gave me, Having loved me Long before there ever was a world. Righteous Father, the world has never known you, But I have known you, and these disciples know That you sent me on this mission. I have made your very being known to them— Who you are and what you do— And continue to make it known, So that your love for me Might be in them Exactly as I am in them. //Jāņa evaņģēlijs 17:24-26 //
Būt ar tiem, kurus esi devis. Ne tā vienkārši, bet gribēt prasīt Tēvam būt ar tiem. Lai tie drīzāk redzētu Tevi caur Mani. Citādi jau viņi nemaz nevar skatīt un iepazīt Tēvu.
Ieskanas kādas dziesmas vārdi- draugi mani īsti nesaprot; kāpēc man tik ļoti ir vajadzīgs šis vīrs / Jēzus/ ; Galu galā mani neviens tā īsti nesaprot un tādēļ man jābūt man pašam ar sevi. Es uz šo meklēju atbildes un Jāņa evaņģēlijs ir to atbilžu atrašanas vērts.  Līdz manīm ir nonākusi informācija, ka šis ir mīlestības, iemīļotā mācekļa evaņģēlijs. Ar ko tas iesākas?! Bet iesākumā bija Vārds. Un Vārds bija pie Dieva. Un Vārds bija Dievs. Tātad, svarīgs tuvības izpratnei ir iesākums. Kā tālāk rakstīts, jo tas ir mani pārspējis, jo bija pirms manis. Svarīgi ir, ka tas bija. Nenoliedzami tas ir arī tas, kas ir un kas  būs. Tas pastāv tagad, neatkarīgi no laika. Tas varbūt pat nav tik vienkārši saprotams, jo Tam ir arī jānotic. Un svarīgs ir Vārds. Jo Vārds bija iesākumā, un bez Dieva nekas nav radies, kas ir radies. Tātad, cik nozīmīgs ir Vārds, kas mīt mūsos, kas tiek lietots sarunās, domās. Kas tu esi un ko tu dari? Centrālie tuvības ar Dievu jautājumi, kurus ir vērts uzdot. Iespējams, ka tas būtu labs iesākuma jautājums. Laba iesākuma labs sākums- kas Tu esi Dievs un ko Tu dari?! Tēva mīlestība uz katra no mums ir tāda pati kā Mana- Jēzus mīlestība uz katru no mums. Viss ap un iekš mīlestības- mīlēšanas nozīmes, bez kā nekas nepastāv un nav radies. Tā tas bija no iesākuma, kad vēl nekas nebija radies.
(Papildināts) Ticot, ka nejaušību maz pastāv, domāju, neviens nav radies nejaušības pēc, kur pat Darvins apstājās ar pieņēmumiem,nespēdams izskaidrot sakritību un nejaušību rezultātā radušos komplicēto acs uzbūves struktūru. Tātad, kādas dienas apcerot Jāņa evaņģēlija vēsti, sāku visur to pastiprināti ieraudzīt, pat šodien, kā atgādinājums, man lūgšanā tika piešķirts izlasīt rindas no Jņ. 1:6-12. Viņš nebija gaisma, bet nāca liecināt par gaismu... kā mēs visi, kas nesam labo vēsti un tā kļūdami par lieciniekiem. Jau 2000 gadu, cauri mīlestībai, reformām, laikmetu maiņām, cauri iznests ar liecības palīdzību, skan un atskan mīlestības pilnais Vārds no dziļuma avotiem, ko neapstādināt, jo Tas ir Vārds un Vārds ir dzīvs, jo Vārds ir Pats Dievs.

pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

Kā lai pieraksta mieru?

Klusums.
Miers.
Kā lai to pieraksta?
!
Gaidu.
Elpoju.
Tveru laiku. Daru to lēnām.
.
Stāvu vai esmu.
Miers ap mani.
Miers manī.
Sela.
Nav svarīgi kam jābūt.
Svarīgi, kas ir.
Mainu mirkli, vēršot domas kā viļņus.
Strautu ar mieru.
Četras upes iztek no manis.
No sirds.
No paradīzes.
Sela.
Es zinu, kur es tagad esmu.
Es neskrienu.
Laiks skrien manis dēļ.
Kā lai es nododu apstāšanos?
Ja atkal izeju ārpus laika
Ieeju mūžībā.

svētdiena, 2015. gada 6. decembris

zina, bet nedara

Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. / Jēkaba vēstule 4:17 / Ja tu zini, bet tik un tā dari, tad tādā veidā tu kārdini Dievu. / Mateja 4:7 /

Varbūt bieži liekas, kas tur tāds var būt- kārdināt Dievu, kurš tad kārdina Dievu, bet caur vienkāršām situācijām un niekiem, mēs pat bieži praktizējam tādas lietas ik dienas, jo nenojaušam šī baušļa nozīmi. Ja tev liekas, ka baušļi un noteikumi ir norādoši, norīkojoši un tajos nav mīlestības, tad patiesībā neesi pazinis Dievu. Ja es zinu, ka cūkas gaļa nav ēdama, jo par nešķīstu to sauc Bībele, tad nelieto to. Pat ja kā arguments ir pants - jūs svētiet  visu un neskataities, viss tad top par šķīstu, tad sakiet, kur Bībelē, kaut vienā vietā ir pamācīts svētīt un lietot nešķīstu uzturu pašos pamatos.?  Skārņos viss, kas pirkts, - tajos laikos nešķīsts nemaz nekas netika pārdots pēc definīcijas. Tajos laikos cūka nebij pārdošanā, kā tas ir mūsdienās, kur grūti atrast ko citu. Vai tiešam, nebūtu vairs šodien svarīgi skatīt, ko ēdam? Ieva ar Ādamu krita grēkā caur šo vienīgo ēšanas aizlieguma pārkāpumu. Viņi nepaklausīja vienai vienīgai ēšanas pavēlei un ēda no aizliegtā koka, viņi pazaudēja visu! Šī ēšanas pavēle bija dota viņu pašu labumam. / Dominika Bīrmane; Iepotētie /

sestdiena, 2015. gada 5. decembris

Grāmatu lasījumi: / Pniēla / Sergejs Šidlovskis

Dieva daba un īpašības


FOTO: Colors Of Kitchen / 2015 /
GRĀMATA: Sergejs Šidlovskis / Pniēla; Veltījums tiem, kas meklē Dievu / VVM 2007 / 

piektdiena, 2015. gada 4. decembris

Grāmatu lasījumi: / Slepenā kambara noslēpumi / Sergejs Šidlovskis /

FOTO: Colors Of Kitchen / 2015 /
GRĀMATA: Sergejs Šidlovskis / Slepenā kambara noslēpumi - Sprediķi / VVM / 2010 /

ceturtdiena, 2015. gada 3. decembris

Grāmatu lasījumi: / Slepenā kambara noslēpumi / Sergejs Šidlovskis /


FOTO: Beach Crabs / Kerala / Goa / India / 2008 / 2009 /
GRĀMATA: Sergejs Šidlovskis / Slepenā kambara noslēpumi - Sprediķi / VVM 2010 /

trešdiena, 2015. gada 2. decembris

kā vīrietim/kā sievietei

The Message 1 Timothy 2:8-10 Since prayer is at the bottom of all this, what I want mostly is for men to pray—not shaking angry fists at enemies but raising holy hands to God. And I want women to get in there with the men in humility before God, not primping before a mirror or chasing the latest fashions but doing something beautiful for God and becoming beautiful doing it. /1. Timoteja 2:8-10 /

Katrs, kas radīts, radīts atšķirīgs. Katrs citu skatienu, balsi, ādas vai matu struktūru, grimases, mīmika, gaita, patikas, iegribas, rīcības, motivācijas, izvēles, nostājas, piedzimšanas vietas, izglītības, aprūpes, ..katrs cits rezultāts, bet tomēr, katrs vienāds ar otru, arī ņemot visus šos apstākļus vērā. Apvērsti, spogulī, bet visi līdzībā Dieva tēlam radīti. Reizēm aizdomājos, kā Dievs radījis kādu algoritmu, pēc kura kā formula, kā domino kauliņi, kas sakrāmēti viens aiz otra līdz neredzamiem attālumiem un pieduroties tie sākuši krist viens pēc otra, kas aizdegusies no viena gala, ko neiespējami apstādināt, kā vīrusa programma, kura netverama, kad savienojas divi atomu elementi tie sāk radīt. Vairoties daloties.  Izplatīties, nešķirojot ādas krāsu vai nacionalitāti. Apbrīnojami neizsmeļams resurss, kas pieslēgts, un ciparos iekļauts neatkārtoties pilnīgi vienādā kombinācijā viena laika ietvaros. Interesanti, ka cilvēku līdzībai veidojas pārklājums, kas raksturīgs konkrētam laikmetam. Renesanses cilvēkiem kādas pazīmes, viduslaiku cilvēkiem citas, eksimosiem, vikingiem citas auguma un formas iezīmes. Kā viļņveidīgas rezonanses dažādos laikos, kas atskanas, pārklājas kā pirmskaņa, iet cauri un atduras veidojot rakstus kā kokā gadskārtas gadu no gada. Un- pāri visam, paliekot visi vienādi Dieva priekšā, jo Viņš nešķiro tautības un seju, bet meklē cilvēku un skatās kā iekārtota mūsu sirds. Katrs, galu galā stāvēsim Dieva priekšā kā viens atsevišķš, ar miljards iespējām katru sekundi, kļūt tīrākam, izmainīties, apstāties, mīlēt, ticēt, cerēt, meklēt mieru un piedot.

otrdiena, 2015. gada 1. decembris

liecība / kas steidzas


Es svētdien atskārtu, ka esmu pazaudējusi vai kaut kur aizmirsusi flešu ar failiem, kurus nepieciešams pārzīmēt un koriģēt. Pirmdien ierados darbā un ieraudzīju to neizņemtu no datora. Redzot atsūtīto meilu sarakstu, jautāju Dievam, palīdzēt man tikt galā ar darbiem, kuri jau bija sākuši uzkrāties. Kā atbilde, otrdien no rīta, bija skaidrs, ka varēšu tos izdarīt nepārspīlētos darba dienas apstākļos. Un tā visi, man nepieciešamie faili ar labojumiem un korekcijām tika veiksmīgi iesniegti nākamajam līmenim, nepārsniedzot kritisko laika limitu. Dievs zina labāk, ko atstāt un ko paņemt līdzi, jo tikai mierā un uzticībā Viņam, mēs spējam visu izdarīt nepazaudējot savu sirdi un nebārstot pērles cūkām.

FOTO: Office Art / 2007