otrdiena, 2018. gada 31. jūlijs

...
FOTO: / Peonies / 2016 / Jun

sestdiena, 2018. gada 28. jūlijs

JO TU ESI BRĪNUMS

FOTO: Liepāja Beach / jul / 2018

otrdiena, 2018. gada 24. jūlijs

Logo preview

Šādi tādi logo, papildus vēl kāds grafiskais izstrādājums šeit. Godīgi jāatzīst, ka neesmu aizrāvusies ar savu darbu publicēšanu. Apsolos laboties.

sestdiena, 2018. gada 21. jūlijs

Tā Kunga Gars

(..) un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars. Bijība Tā Kunga priekšā būs viņam salda smarža, un viņš netiesās pēc tā, ko viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko viņa ausis dzird, bet viņš tiesās nabagus pēc taisnības un cietējiem virs zemes spriedīs goda pilnu tiesu un pēc patiesības.[ Jesajas 11:2-4]
Tāds lūk ir visu varenais Dievs, .. patiess, uzticams un neaprakstāmi iedvesmojoši patīkami piepildīts ar īpašībām un iedabu, pret kurām nav panta par ko iesūdzēt. Nav neviena argumenta, ko mācoties no Viņa kāds mums varētu ko sliktu pretī teikt. viņš ir paraugs visā, paraugs pēc kā tiekties, kam līdzināties, ko mīlēt dēļ tā, ka Viņš mūs radījis un piepildījis ar Savu bezgalīgo mīlestību. Viņa vārds ir ES ESMU. Viņa vārds ir Mīlestība.

piektdiena, 2018. gada 6. jūlijs

Grāmatu lasījumi / Debesu vīrs / Ķīniešu kristieša brāļa Juna autobiogrāfija /
FOTO: Liepaja today evening about 18:00-19:00 / strange hight level of humidity for this summer day
GRĀMATA:  / Debesu vīrs  / Ķīniešu kristieša brāļa Juna autobiogrāfija / 2017 / VVM

ceturtdiena, 2018. gada 5. jūlijs

Grāmatu lasījumi / Debesu vīrs / Ķīniešu kristieša brāļa Juna autobiogrāfija /

FOTO: Project to refresh some Couch
GRĀMATA:  / Debesu vīrs  / Ķīniešu kristieša brāļa Juna autobiogrāfija / 2017 / VVM

pirmdiena, 2018. gada 2. jūlijs

Grēksūdzes pārdomu lūgšana

Kur gan palicis Tavs uguns, Mans Dievs?
Kur saņemt atkal to?
Kad rietumu kultūras materiālisms uzspiež savas domas..
Kad labklājība cietuma restēs mani grūž..
Es atzīstu, ka esmu pārāk viegls, .. ka Tevis mazāk nekā Es..
Bet redzot rīta sauli manā logā, es zinu, ka jaunu cerību Tu atkal dod.
Un tagad atkal es kā vergs pie klaviatūras, kas atkal sēd, -
es lūdzu Tevi, Mans Kristu, esi vajadzīgs Tu man..
bez Tevis dienas bezjēdzībā rit, tā zagļu zagtas aizplēn prom...
Ak Kungs, .. palīdzi man jel, lai ietu Tavās druvās katru dien`
un pacelt rokas slavēt Tevi vien!
Tik pie Tevis Tavs miers, Tava lūgsna sirdī dzimst...
Tik pie Tevis vien...