sestdiena, 2016. gada 31. decembris

Paliec mājās{ Pilnīgi iespējams, ka tas ir šī gada noslēguma vārds par pagājušo gadu. Pilnīgi iespējams, ka vajadzēja toreiz palikt mājās, varbūt tas ir šā gada noslēguma secinājums un ieteikums citiem, nedoties tālēs zilajās, bet dzīvot šeit, savās mājās -  Latvijā. Līdz šim, man šis jautājums nekad nebija licies aktuāls, jo dzīve, savā veidā ritēja savu gaitu un nepiedāvāja iespēju ielekt vilcienā, lai strādātu vai studētu citās zaļākās ganību valstīs, bet tomēr, es Tev saku šodien un sev atgādinu rītdien, - nav citur nekur labāk kā šeit. Un ar Dieva mīlestību sirdī un izcīnītu un izcīnāmu pazemību, mēs varam šeit, Latvijā, dzīvot pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi. Nav svarīgākais, cik tev naudas makā, bet vai tu esi iepazinis Dievu; vai tu esi labi mīlējis un vai tu esi labi kalpojis. Mēs dzīvojam sarežģītā un pārpildītā laikā, kad svarīgi ir manipulēt ar daudz un dažāda veida informāciju, bet tomēr un tomēr, pat lielie grandi, kuri paši radījuši daudz tehnoloģisku brīnumu, savas dzīves izskaņā, kā galveno kopsaucēju dzīvei min- tas viss nav svarīgi.. svarīgi ir mīlēt, svarīgi ir veidot attiecības, atbalstīt vienam otru, būt kopā, būt blakus,.. un pārējais, kas uz zemes, tas aizies nebūtībā. Tikai to tu varēsi paturēt un svarīgs ir un paliks tas, kas tavā sirdī paliek pēc visa tā, ko un kā esi dzīvojis.}

FOTO: BlaBlaCar day / Bordeaux train station / jul / 2016

piektdiena, 2016. gada 30. decembris

Grāmatu lasījumi / Svētais, sērfotājs un firmas prezidente / Robins Šarma


FOTO: Church Immanuel / Liepāja / Dec / 2016
GRĀMATA: Svētais, sērfotājs un firmas prezidente / Robins Šarma

ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

Grāmatu lasījumi / Svētais, sērfotājs un firmas prezidente / Robins ŠarmaFOTO: Urban Architecture Wonders / Bordeaux / France / Jul / 2016
GRĀMATA: Svētais, sērfotājs un firmas prezidente / Robins Šarma

pirmdiena, 2016. gada 26. decembris

Let's pray like this: ♡♡♡

The Message Matthew 6:7-13 "The world is full of so-called prayer warriors who are prayer-ignorant. They're full of formulas and programs and advice, peddling techniques for getting what you want from God. Don't fall for that nonsense. This is your Father you are dealing with, and he knows better than you what you need. With a God like this loving you, you can pray very simply. Like this:
Our Father in heaven,
Reveal who you are.
Set the world right;
Do what's best— as above, so below. Keep us alive with three square meals. Keep us forgiven with you and forgiving others.
Keep us safe from ourselves and the Devil.
You're in charge!
You can do anything you want!
You're ablaze in beauty!
Yes. Yes. Yes.

svētdiena, 2016. gada 25. decembris

Ne tāpat vien tas ir noticis

Priekš kaut kā, mūs svētīt. No kaut kā mūs darīt brīvus. Ne jau tāpat vien. Dieva Dēls nav nācis tāpat vien, bet ar mērķi. Brīnums ir tajā, ka piedzimdams Viņs nepaliek mazs zīdainis silītē, bet turpina pieaugt. Dievs nedos nevienam savas vīģes, kas grib Dievu kalpināt paši sev. Viņš nāk ar mērķi pie mums un kļūst mazs kā mēs, kasdzīvi redz un dzīvo kā skudru pūznī, pazemojies mūsu dēļ, lai mus palīdzētu. Ja Dievs būs ar mums, kas būs pret mums ? - viss būs pret mums!!! Jā, pilnīgi viss, kur mēs dzīvojam. Visa pasaule būs gatava nostāties pret mums tikai šī viena iemesla pēc. Un tātad, tikai un vienīgi mīestība salauž viscietāko sirdi. Mīlestība uz Dievu un mīlestība vienam uz otru. Ledus aukstu sirdi var atkausēt tikai mīestība. Tikai tad kad esi pateicis, ka viss pietiek, lai notiek Tavs prāts, bieži vien tad notiek visbrīnišķīgākās lietas mūsu dzīvē. Viņš kļūst līdzīgs mums, lai mēs kļūtu līdzīgi Viņam un tikai tad patiesi mums notiek Kristus piedzimšana. 
FOTO: Liepāja church / word from there

sestdiena, 2016. gada 24. decembris

Kristus dzimšana

Vai bez Dieva Dēla piedzimšanas un nomiršanas būtu tik daudz par ko pateikties? Šis laiks ir ideāls, tas ir Dievišķs. Mēs atrodamies ideālajā Dieva plānā priekš mums. Dieva Dēla atnākšana ir atstājusi vislabāko situāciju uz mums, izmainījusi visu, kas izmaināms, .. visu par labu, ..mums ir visas iespējas pieaugt mīlestībā un būt par gaismu visai pasaulei. Mums ir dotas visas iespējas, un mēs varam būt laimīgi par to,kur esam. Bez Viņa mēs turpinātu izliet asinis, bez Viņa piedzimšanas nebūtu nomiršanas pārejas, nebūtu tiešas pieejas sadraudzībai ar Svēto Garu, nebūtu mēs katrs spējīgs iziet cauri grūtībām neatrodot kādu Dieva vīru, nebūtu nekādas brīvības piedošanā, nebūtu jaunpiedzimušā cilvēka atjaunotā dzīve, nebūtu un nebūtu nekā no tā visa, kas ir šodien.... Jo tik ļoti Dievs pasauli  mīlējis, ka atdevis Savu vienpiedzimušo Dēlu, .. kas tic, tas tiks izglābts, nepazustu, bet iemantos mūžīgo dzīvību. Vai tu tici šim Dieva brīnumam?
Jāņa 3:16                                                                                                                     

piektdiena, 2016. gada 23. decembris

Reading books / God is love alone / Brother Roger of Taize

Love is all around us. But most of times we need to chose to practise that. Yes, I am not saying its easy, but I know that we can do something to practise that. Sometimes that means stay in silence with somebody, sometimes to say some words, maybe some touch or just show the way to go. Not everything is big what we need to do. Yes, just be positive is bigger gift than buy a car. Or simple pray or thanks for someone’s heart. That’s a light what we can shine through us. That’s the light who is living together with darkness around our day, around our mind. Catch it, keep it, give it your neighbour, change your heart, shine all around you.

FOTO: Spain / jul / 2016
Book: God is love alone / Brother Roger of Taize

ceturtdiena, 2016. gada 22. decembris

izvilkt cirvi no upes grunts
Peldošais cirvis. Stāsts fiziskām acīm neizprotams. Cirvis, kas iekitis upē, tās gultnes dēļ, ne redzams, ne saprotams kur to meklēt, ne reizēm kā iebrist.. Šķietami nerisināmā situācijā, kur risinājums nav nojaušams- bet Dieva vīra uzraudzībā, jau pašā iesākumā, izvērtējot esošo problēmu, jautājot padomu, patapinot nepieciešamos darbarīkus, saprātīgi ietaupot līdzekļus tos neiegādājoties, sekojot skolotājam, augstākai kārtībai, mācekļi, kuru nebija maz, kuri nebaidījās fiziska darba, nabadzības, riska, devās un rīkojās savā māceklības aicinājumā. Dieva vīrs ar saprātam neizprotamu paņēmienu, nogriežot koka kārti, izvelk cirvi. Dieva spēkā, ne savējā, jo metāla gabali neuzpeld, tas ir skaidrs, tas bija pārdabisks brīnums. Dabā tā nenotiek. Mēs visi esam pakļauti dabas likumiem un sakarību virknēm, kuras nemainās fiziskajā līmenī. Norāde, kur aptuveni, domājams, mums vienmēr ir nepieciešams kaut mazākais virziens, vai braukt uz ziemeļiem, pa labi, vai kreisi, vai mājas virzienā, pret sauli, pa straumi, lūgt par slimību, prasīt palīdzību, finanses vai ēdienu, .. mums vienmēr ir vajadzīgs kaut kas mazliet, arī pat ja mērķis liekas neaizniedzams un nereāli tāls, tomēr iesākot virzīties uz kaut ko, mēģinot, mēs varam. Es varētu padomāt, ka Dievam metodes reizēm nav svarīgas, bet galvenais ir motivācija, vēlme ko darīt, palīdzēt, iet, tad durvis atvērsies visneparedzētākajos veidos. Šis varētu būt gadījums, kas apstiprina, ka iestrēgt uz vienas metodes izdošanos nevajadzētu paļauties, neiestrēgsti un mēģini ko citu, darbojies, esi aktīvs, es ticu, ka tad viss izdosies. Kopsavilkuma ideja: Dieva žēlastība spēj pacelt dzelzs sirdi, kas iekritusi dziļi šīs pasaules dubļos. Dievam nekas nav neiespējams.
2 Ķēniņu 6:1-7                                                                                                                            

FOTO: Spānija / Jūl / 2016

trešdiena, 2016. gada 21. decembris

commenting love

Be tender to all. On this moment of my life I understand love in way like this: if you want to be loved- give love from yourself to somebody. The only way to get love is give it. Don’t ask for that, is not working in that way; Just give it, spread it; love need to be multiply and share, everyone can get healing, safety, faith, peace, hope, joy and more than we can imagine. Love is like a miracle in dark point of our life. Just open your treasure box, your heart who contain this magic wonder, you have it, that’s how God was created us,- and let it flay. Say to somebody – I LOVE YOU. Say it to Jesus- I LOVE YOU JESUS, I NEED YOU JESUS, You’re only one I can live with.

FOTO: Spain / jul / 2016

svētdiena, 2016. gada 18. decembris

Pat ja Pats Dievs ko taisītu

Apšaubīšana, izsmiekls, smalks smīns un ironija.. Tam visam ir savs laiks un vieta, bet ne pie Dieva, tikai ne pie Dieva. Vai maz Viņš ko ir devis? Vai maz ir atbildējis? Vai atstāts esi bijis bez Viņa ziņas? Vai vispār esi atzinies pie Viņa? Kad pēdējo reizi esi bijis kopā ar Viņu? Jā, mēs esam dažādi un dažādas lietas saucam par mēsliem, Pāvils visus savus zaudējumus, kas pirms Kristus noticis, lai Kristu iegūtu, definējis par nesvarīgiem. Jo tikai tā iegūdams kaut ko ko satvert un pat vēl tikai atzīdams, ka pats atrodas ceļā uz cerību, lai sasniegtu augšāmcelšanos no miroņiem. Es sev uzdodu jautājumu, kas man ir svarīgs un kas man licies svarīgs, ko esmu ieguvusi vai zaudējusi, un cik svarīga man, peronīgi, šodien ir sasniegt augšāmcelšanos no miroņiem? Vai varbūt varētu teikt, ka laiki ir mainījušies un tikai Pāvilam tas bija svarīgs? Cik lielu daļu svarīguma ir zaudējusi Bībele un Svētie Raksti? Vai šodien un KAS šodien ir svarīgs katram un katram, kas ticīgs un katram, katram, kurš nav ieinteresēts lasīt šo rakstu un nav gatavs teikt, ka manā sirdī mājo galvenā uzvara- Kristus augšāmcelšanās caur mani kā jaunu radījumu.

2 Ķēniņu 7:2  Filipiešiem 3:8-10                                                                                          
FOTO: Climbing around Pireneji / France - Spain / jul / 2016

sestdiena, 2016. gada 17. decembris

Nekādas nožēlas gadu starpībai


Tā vēl nekad nav bijis,
Jo visam jānotiek ir tikai tagad.

Nekādas nožēlas vai pārmetumi,
Toties izbrīns tīrs un īsts.
To noslēpt nespēju un netaisos es tagad.
Jo saki tu man godīgi,..
kas vispār patiess ir,
ko atstāt kailu būtu vērts,
vai noliegt Dievu būtu tā vērts?
Cik tīri katrs esam mēs?
Vai tāpēc slēpties jāsāk būtu mums?
Un vai tāpēc ļauties smiekliem būtu mums liegts?Vai kāds, kas negaida
spēj saprast to, kurš gaida?
Vai ļoti ilgi nozīmē pietiekami ilgi?
Atstāj savu radu zemi,
lai ieietu savā zemē;

Ir laiks sekot Abrahama iedvesmas stāstam.


FOTO: Travel with Pine cone trough Spain / 2016 /

piektdiena, 2016. gada 16. decembris

pazemīguma anamnēze


Pazemības anatomija pieprasa daudz enerģijas, kuras mums parasti nav. Jeb gluži otrādi, mēs esam pārāk pārpilni ar savu sevi, ka citam nekam nav vietas un laika. Esot patiesi pazemīgam, mēs iegūstam dzīvību, dzīvi, bagātību, slavu, draudzību, piedošanu un Dieva bijību; to visu mums ir jādod un jāsaņem, turpretī, mūsu lepnums to noneitralizē un paliekam ar nabadzību, nāvi, pazemojumu, iznīcību, vientulību, aizvainojumu un bezdievību. Liela daļa no mūsu ceļa ir atkarīga no izvēlēm; lai kā nebūtu, tas bieži nav viegli, jo nesastāv no ķeksīšu sistēmas, tam visam esam pievienoti ar savu sirdi, tās motivāciju un dvēseli, līdz ar to šķetināt šīs lietas nav viegli. Šai situācijai pierakstu vislabāko dzirdēto kopsaucēju- būt pazemīgam, tas nav vienkārši uzdevums, tas ir vesels ceļš, kas ejams. 
Jesajas 58:2-3 ; 57:15;  Jeremijas 33:3                                                                                                  

FOTO: Porto / Portugal / september / 2016
PIERAKSTS:  iedvesmojoties no mācības par pazemību / Immanuel / Alexander

ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris

Smieklu liturģija

Un atkal atskan kādu mirkli vēl vienu,.. tie atskan, lai ietu, lai lauztu tev tavu kārtējo dusmu dienu vēl vienu… vēl kārtējo tavu dusmu dienu.. Pat mirklis nepiemērots tam nevarētu pat būt. Es domāju, elpoju, es ceru. Vai tiešām, kad redzams paradokss kāds, vai neierasts stāvs, vai nevarētu es atkal ļauties, lai skan smieklu stāsts?.. Saules lāzera staru fokuss iespīd ledus aukstuma valstības naktī, .. tā neparasts stāsts smieklu spurdzes ielaužas sasmakušu vārdu aisbergu jūrā, .. gadsimtu operas sēdekļu putekļu kaudzē jauns nezinis zinātājs iekrīt un izjauc, uzjumdī trauslo sistēmas putekļu kaudzi, .. kā pavasara lietus sausā gaisā skolas eksāmenu telpā, pēc pusi dienas nogurušu domu mokām, garām biļešu steigu emociju pārpratumu rindām. .. kāds sēž un no malas noskatās garlaicības māktās smadzeņu krokas mokas un tā sejā un ķermenī miers saskatāms, jo tas ārpusē, ārpus sistēmas, ārpus steigas viens palicis tāds, .. un pārējo dusmu putekļi kā aukstā ziemā āra pīpētāju un elpotāju sarunas nākas cieši ieelpot bez šķiras tiem, kas iet garām.. nē, nesaki vien, ka tu centies, ka skrēji, jo.. redzi tur kāds, kurš pareizi nāk, tas jau novērot sāk.. gan jau mierināt vari, ka grūti, ka darbi, ka transports, ka nauda, ka otrs, ka pulkstens, ka citi, ka citi.. ka atkal citi.. kā vienmēr tev neļāva iet un neļāva augt un nostājās priekšā un kavēja rindu un nedeva roku, … kāda tavai dzīvei ir jēga, ja nepieņem vainu, ka neatzīsti, ka nezini Dieva. Kāda tavai dzīvei tad tomēr ir jēga?

trešdiena, 2016. gada 14. decembris

atstāstījums

Bez tīras sirds nav itin nekā, nav miera, nav svētības, nav mīlas, piedošanas un patiesa prieka. Nav šodienas un nav rītdienas mirkļa. Kaut piedzīvo Dievu, bet sapnis nebeidzas un ir īsts. Vai nu tas iestidzis vai nu citas dzīves mums nemaz nav. Dēļ tā es tik sapratu vienu - es tomēr ceļos katru dienu, klusībā sekoju mācību vielai, dodos uz skolu un aizņemos grāmatas gudras. Es lasu es dziedu, es rakstu un raudu, un tā paiet diena katra mana ikviena. Es atkal stājos tam pretī, es cīnos, es krītu,.. Uz manas sirds brūces klājas kā zvīņas, un reizēm saules gaisma neiespīd tronī, jo kādas kustības liegtas senās pieredzs sauktas. Un tomēr, bieži atzīties vēlos, ka cīnos ar sevi, un mostos es rītos, lai sevi lauztu, es atveru logu aizsegus, lai rīta gaisma man palīgā nāktu, kad mana miesa mani ienīst ik dienas, tā slinka kā lamata, kas aizkrīt viegli no soļa, kas blakus noklaudz kā metāla važas.

svētdiena, 2016. gada 11. decembris

Please Silence / Klusā dabaFOTO: Flat on Cold Moon / Where the Wind sounds like Love / dec / 2016 

trešdiena, 2016. gada 7. decembris

Covered him / savas acis uz viņa acīm
The Message 2 Kings 4:32-35 Elisha entered the house and found the boy stretched out on the bed dead. He went into the room and locked the door—just the two of them in the room—and prayed to God. He then got into bed with the boy and covered him with his body, mouth on mouth, eyes on eyes, hands on hands. As he was stretched out over him like that, the boy's body became warm. Elisha got up and paced back and forth in the room. Then he went back and stretched himself upon the boy again. The boy started sneezing—seven times he sneezed!—and opened his eyes.

Un viņš uzkāpa un uzgūlās bērnam virsū, un lika savu muti uz viņa mutes un savas acis uz viņa acīm, un savas rokas uz viņa rokām, un tā viņš nogūlās tam pāri un sasildīja bērna miesas. 2. Ķēniņu 4:34

Mirušo mēs varam atdzīvināt, tikai esot kā ķēnišķie priesteri savās mājās, apzinoties savu garīgo identitāti Dievā. Aizslēdzot durvis aiz sevis, ieejot atdalītā telpā ar savu priekšā nostājušos problēmu un liekot sevi-visu asevišķi un kopā. Savu muti ar vārdiem pasludinot, savas acis, novērpjot situāciju, savas rokas ar savām apzinātām darbībām, savu sirdi- un miesu sildot ar visu savu būtību, kas esam. Jo neesam mēs verdzības varā,ne savā spēkā, bet Svētajā Garā. 

FOTO: Bordeaux / France / Jardin Public / Musa sp. / Banana Plant / 2016

pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

ir labāka manta / Let them go


Kad jau liekas, ka viss zaudēts, tad tomēr ticīgajiem klājas labāk, jo tiem ir dota, cerības, ticības un mīlestības garantija. Ne uz zemes lietām, paļauties, uzlikt visas savas pūles, bet Dieva Vārda apsolījumā. Redzi, šeit skaidri rakstīts- jums ir labāka un paliekama manta, ne tikai taustāmais un redzamais ir svarīgs. Ir svarīgs, kas paliek pēc tam, gan šodien, kad esi ko pazaudējis, kad esi kur apzagts vai esi ko neatgriezeniski sabojājis. Ir cerība, ka tas viss nav tik svarīgs. Un gan jau tāpēc ticīgais spēj atdot desmito tiesu, atdot savu mantu, ja kādam citam tādas trūkst, vai piešķirt lietošanā zemi, māju, dzīvokli, pretī neprasot itin nekādu nodokli. Jo ir lietas svarīgākas par to, ko pazaudēt vari šodien, jo vari iegūt no jauna savu dzīvību, ko manta nekādi un nekad nespēj tev dot.

The Message Hebrews 10:32-39 Remember those early days after you first saw the light? Those were the hard times! Kicked around in public, targets of every kind of abuse—some days it was you, other days your friends. If some friends went to prison, you stuck by them. If some enemies broke in and seized your goods, you let them go with a smile, knowing they couldn't touch your real treasure. Nothing they did bothered you, nothing set you back. So don't throw it all away now. You were sure of yourselves then. It's still a sure thing! But you need to stick it out, staying with God's plan so you'll be there for the promised completion. It won't be long now, he's on the way; he'll show up most any minute. But anyone who is right with me thrives on loyal trust; if he cuts and runs, I won't be very happy. But we're not quitters who lose out. Oh, no! We'll stay with it and survive, trusting all the way.

FOTO: Walking through Spain / aug / 2016

svētdiena, 2016. gada 4. decembris

Tie, kas neatkāpjas


FOTO: To Larrasoaina / Spain / Jul / 2016

piektdiena, 2016. gada 2. decembris

MIDI

Māceklības skola /  www.ceriba.lv

FOTO: Kristaps Sodovskis