otrdiena, 2016. gada 29. novembris

1 vai 99 ?Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi atrodas kuģī. / Apustuļu darbi 27:24 / Domājams, ka ir situācijas, kad pat mums šķietami nepiemēroti cilvēki, kas ietver mūs, mūsu īpašajā situācijā, bet kā redzi, var gadīties, ka Dievs speciāli mūs aptvēris, kādam īpašam nolūkam un mērķim. Ne tāpat vien, ne aiz nejaušības, vai pārpratuma. Mēs esam tik īpaši, ka lai glābtos 99 ir tie jāatstāj, jo viens ir aizklīdis. Viens satur visus un visi satur vienu. Bet virsnieks, gribēdams Pāvilu izglābt, aizkavēja šo viņu nodomu (apcietinātos nonāvēt ) un pavēlēja tiem, kas prata peldēt, pirmajiem mesties ūdenī un sasniegt zemi, bet pārējiem uz dēļiem vai citām kuģa daļām. Tā visi izglābās krastā. / Apustuļu darbi 27: 43-44 / Ir, es ticu, ka ir saskatāms Dieva lielais plāns, piesaistīt kādu no mums, kas ir vieni, kas ir savā veidā īpaši, iemīlēti pa vienam, lai saturētu kopā lielumu un šīs daudz cilvēku grupiņas, kas šajā konkrētā situācijā bija 276 ( AD 27:37) . Pārsteidzoši cipari. Tas pat ir maz, citā reizē, lai glābtu visu Savu tautu, Dievs lika ķēniņa sirdī veikt tautas skaitīšanu un pārvietot visas valsts iedzīvotājus, lai Marija ar Jāzepu, kas zem savas sirds nēsāja vienu dvēseli, lai tā nonāktu tur, kur tā spētu pievienoties savam ganāmajam pulkam un kopā vidotu vienu, kas pievienojas pārējām 99. Līdz ar to- dāvinājis mums visus pārējos, lai mēs izglābtos. Caur šo Svēto grāmatu rakstiem es redzu, cik ļoti Viņš katru no mums mīl, cik neizsakāmi liela ir Viņa mīlestība uz visiem un uz katru vienu.

FOTO: Aiz Pāvilostas krastiem / Maijs / 2016

pirmdiena, 2016. gada 28. novembris

viss jaunais aizstāj veco


Sacīdams "jauns", Viņš pirmo ir atzinis par vecu. Bet, kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai. / Ebrejiem 8:12 /  Viss atkarīgs no nākamā vārda, vai kāds tiks pasludināts par vecu vai jaunu, par gudru vai skolnieku, katrs nākamais aizstāj visu iepriekšējo. Katrs nākamais vārds noliedz iepriekšējo. Ja šodien esi pasludināts par gudru, tad vakardienas muļķība ir aizgājusi, laiks izmantot jauniegūto motivāciju un doties tālāk. Un tomēr, kas būs pēdējais, tas kļūs par pirmo- šo principu nekas neizmainīs, jo tas ir vispār patiess un neatceļams, jo tā bijis un radīts no pašiem pirmsākumiem.

FOTO: Muxia / sept / 2016

svētdiena, 2016. gada 27. novembris

tribe of Judah


Who you think you are? What country citizen you belongs? World, UK, Islands, Australia, Poland, China, Latvia, ... Wisdom, .. Maybe stop and think for yourself who you are and who you wanna be. This post is not a answer for you but rather a question you need to ask yourself and talk with God to get know. Probably this could be the first most important question in your life my friend.

FOTO: Dream House Interior / nov / 2016

sestdiena, 2016. gada 26. novembris

game inside the worldWe are playing games all the time. Reasons is so different in each situation- and that`s so amazing in this gaming case. We can play to win, to prove something, show something, be somebody, not be yourself, get a better physical body, mind, check our ability, and etc.. but sometimes to loose and be better in next time.  It`s like written in Holy Book: The Message Psalms 139:23-24 " Investigate my life, O God, find out everything about me; Cross-examine and test me, get a clear picture of what I'm about; See for yourself whether I've done anything wrong— then guide me on the road to eternal life." In all our exams when we think we are loosing- we are real winners, it`s like push us to next level and we can see our heart, what she is saying, thinking in reality, and after all this just pray, ask God guidance to help heal us. That`s amazing how upside down is everything in God`s world. The Message 1 Corinthians 3:18-20 Don't fool yourself. Don't think that you can be wise merely by being up-to-date with the times. Be God's fool—that's the path to true wisdom. What the world calls smart, God calls stupid. It's written in Scripture, He exposes the chicanery of the chic. The Master sees through the smoke screens of the know-it-alls.

FOTO: Game Indoor Football /  Liepaja / Today / 2016

piektdiena, 2016. gada 25. novembris

kādai jābūt sievai?


FOTO: Home Sweet Home / 2016

ceturtdiena, 2016. gada 24. novembris

Tunnel to reformation Light
FOTO: Tunnel of Road / Spain / jul / 2016 / 

trešdiena, 2016. gada 23. novembris

morning hope

FOTO: Home Sweet Home / Special Sunday Morning of November / 2016

otrdiena, 2016. gada 22. novembris

searching comments to 1 st King

Searching some clever and deep logical commentaries of book 1King 19:19-21 find some good ideas and look on this situation. Somethimes is just good to read them, not always I can see with clear mind just simple things. This written word was so clever sayd that I have nothing to say, just noone needless word. Not to ask leave, but only to  take leave, of his parents. All about volunteering not under pressure in Kingdom of God. So good to go from here to there.

FOTO: Handmade Wood Artwork / Started last year / Gifted this october / 2016

pirmdiena, 2016. gada 21. novembris

pazemojies Dieva priekšā
Pat ja viņš ir vislielākais negantnieks Dieva acīs.. Pat ja viņš atkal un atkal piekāpies sievai, un pildījis viņas ļaunās iegribas Dieva acīs. Vienmēr ir iespēja uzlabot traģiski radušos situāciju un pazemoties, iestāties, lūgt un "nolikt sevi" vietā, zemākā, attiecībā pret savu domāšanu, namu, draugiem, radiem, tautu un šādā veidā kļūstot Dieva acīs uzvarējis.

FOTO: Going Collect a Cranberries / Next Village /  oct / 2016 

svētdiena, 2016. gada 20. novembris

lai tu atzītu, ka Es esmu Tas Kungs
Ahabs, kurš arīdzan darījis ne to labāko Tā Kunga priekšā, toties Dieva žēlastības vārdā izvēlēts, lai Dievs tiktu pagodināts 32 ķēniņu priekšā.  Stāsts par Aramas ķēniņu, kurš pašapmierināts un stabils ar savu varenības svītu nosūta Ahabam ziņu, ka viss sudrabs, zelts, sievas un krietnie dēli būs viņa, ko nākamajā ziņojumā pat pavēl arī tam nogādāt. Tomēr vecaju padomu ieklausoties, bez cīņas uz bailēm vien neatdos savus zemes labumus. Tā teikt- paļaujoties praviešiem, Kungs izredzējis Ahabu un arī atklājas sakaujot pretiniekus uzvarā. 
Morāle: lai arī neesi pats priekšzīmīgākais, tomēr saklausot Dieva balsi vari kļūt uzvarētājs pat prātam neaptverama pārsvara priekšā.

FOTO: Bridges / Lyon / France / Jul / 2016

sestdiena, 2016. gada 19. novembris

Iekļuvis pravieša apmetņa spēkā

Apbrīnojams stāsts par Elīsu, kā Viņš tiek aicināts kalpošanā. Elija, jau pat šķiet zinādams, kur tam jādodas- dodas neskatoties ne uz ko, pat uz tā brīža situāciju ar Izebeli, un atrod Elīsu laukā strādājam. Elija uzmet tam savu apmetni tieši darba laukā, dienas dunā. Tieši tā, savā darba darbībā, ne skolas solā, ne studiju labāko kontroldarbu izlasē, skatē vai pielūgsmes vakara publiskajā lūgšanu stundā, vai metu konkursā, .. vai jebkādās mums zināmās "iespējās", kur varētu mūs ieraudzīt. Strādājot laukā ar saviem ikdienas darbiem ar savu metodiku un, jā, apmetnis no pravieša- svaidījuma daļa apklāj Elīsu un Raksti nepaskaidro laiku, jautājumus vai pārdomu brīžu ilgumu, bet vienkāršoti apraksta tai pat nākamajā brīdī tiek atstāti liellopi un seko nākamās darbības, kas norāda vēlmi sekot bez iebildumiem un pilnīgi brīvprātīgi un labprātīgi.  Atstāt, darbu ar zemi, pieklājīgi atvadīties no savējiem, un sekot, lai kalpotu. Skaidri ieraugāms, ka viņa sekošana bijusi labprātīga. Ko teikt- tie, kas dara labprātīgi arī iespējams visu saņem vieglāk un vairāk. Lai to uzzinātu, kas notiek tālāk un kādus ceļus iziet Elīsa, jālasa tālākie notikumi Bībelē.

FOTO: Streets of Lyon / France / Jul / 2016

piektdiena, 2016. gada 18. novembris

Visas Tautas, pie kā piederat arī Jūs / Latvia Independence Day 18th november.. piedzimt, uzaugt starp savējiem, starp līdzīgiem, apgūt zināšanas, prasmes, vietējo saskarsmi, kultūru, mācīties tālāk, mācīties priecāties par ikdienas dzīves sīkumiem, par mājas darbiem, par ģimeni, apciemot savējos, draugus, radus, doties uz augstāko, studēt, atkal, atkal, atrast otru pusi, papildināt zināšanas, doties citur, atgriezties, ar prieku uztvert dzīvi, iziet praksi, turpināt studijas, nopelnīt pirmo naudu, atrast pirmo darbu, būt pirmo reizi finansiāli neatkarīgs, savienot savu dzīvi ar savējo, ar vienīgo, strādāt patstāvīgu darbu, mācīties piedot, mācīties cienīt otru, otra viedokli, respektēt sevi un citus, maksāt nodokļus, atrast labāk kvalificētu darbu, sagaidīt pirmdzimto, otro mazuli, draugu un paziņu ģimenes pieaugumu, mācīties dalīties priekā ar citiem, dāvināt prieku citiem, kopā piedzīvot priekus un bēdas.. to visu varam šeit, kur esam piedzimuši, auguši, iebraukuši, pievienojušies un pieņēmuši - LATVIJU, LATVIJAI, LATVIJĀ un PAR LATVIJU

FOTO: Home in Mansilla de las Mulas / Spain / 15aug / 2016

ceturtdiena, 2016. gada 17. novembris

Notes of Travel / He'll bring them back

The Message Isaiah 11:11 Also on that day, the Master for the second time will reach out to bring back what's left of his scattered people. He'll bring them back from Assyria, Egypt, Pathros, Ethiopia, Elam, Sinar, Hamath, and the ocean islands.

 Villamartin / Spain
 to San Miguel de Valga / Spain
 Lagos / Portugal
 Ravensburg / Germany
 to Ponferrada / Spain
 to San Miguel de Valga / Spain
Vienna / Austria


INFO: Similar Art Project of Pictures 1
   : Similar Art Project of Pictures 2
FOTO: Moving from Riga - Walking from Pyrenees to Spain and Portugal / Jul- Sept / 2016

trešdiena, 2016. gada 16. novembris

Notes of Travel / Give a cool cup of water

Matthew 10:40-42 "We are intimately linked in this harvest work. Anyone who accepts what you do, accepts me, the One who sent you. Anyone who accepts what I do accepts my Father, who sent me. Accepting a messenger of God is as good as being God's messenger. Accepting someone's help is as good as giving someone help. This is a large work I've called you into, but don't be overwhelmed by it. It's best to start small. Give a cool cup of water to someone who is thirsty, for instance. The smallest act of giving or receiving makes you a true apprentice. You won't lose out on a thing."

Oporto / Portugal
Vienna / Austria
to Cacabelos / Spain
Vienna / Austria
to San Miguel de Valga / Spain
 Fatima / Portugal
to Ponferrada / Spain

INFO: Similar art project of pictures 
FOTO: Moving from Riga - Walking from Pyrenees to Spain and Portugal / Jul- Sept / 2016

otrdiena, 2016. gada 15. novembris

without You nothing makes sense


FOTO: Checking Book: Barbara Kingsolver; Poisonwood Bible / El Serbal y La Luna albergue; Pieros; Spain / August / 2016

pirmdiena, 2016. gada 14. novembris

iet Dieva priekšā


Iemācīties tikt pāri sevis nenosodīšanai ir, iespējams, lielākā uzvara, ko varam iegūt. Lai ko būtu darījuši vai teikuši vai nodomājuši, - vienmēr mēs varam sākt laboties un piedot tieši no šī brīža, no šī momenta, mirkļa, sekundes simtdaļas. Tieši no šī laika.  Nav nepieciešams gaidīt un vēl jo mazāk šaubīties par to. Atzīt, izsūdzēt un nožēlot, lai paceltu galvu ietu tālāk. Piecelties vienu reizi vairāk kā esi nokritis un pat ja cilvēki, un tā arī būs, ka ne visi sapratīs- netaisnoties un palikt pie skaidrības Dieva priekšā. Galvenais, lai tev ir ko paturēt Dieva priekšā, nākt tajā, ka esi atzinis, ka esi nepieciešams Dievam un Tā atziņai, ka ir tāda iespēja un svarīgums. Jā, Viņš ir Pats Svarīgums un citam, uz to brīdi, nav nozīmes.

FOTO: Walk to Santjago / Summer / 2016 /