pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

laika limits

Noskatoties filmu In Time (2011), lika man aizdomāties par laiku kā vērtību, ka principā tas ir vienīgais, kas mums pieder. Filmā galvenā ideja par to, ka laiks ir tas ar ko norēkināmies. Pēc būtības jau mums nekā cita nav ko dot. Tā tu vari iegūt daudz ko, bet tava dzīve saīsinās ar katru mirkli un ar katru iegūto lietu vai pakalpojumu. Interesanti apspēlēta doma, ka iespējams nozagt laiku vai iegūt to pretlikumīgi daudz. Man atsaucas doma, ka labi vien ir, ka nezinām mums katram nolikto laiku un stundu, gan paša dzīvei gan mirkli, kad Jehshua nāks pakaļ savai līgavai, savai draudzei, jo tas ieved bailēs, stresā, pargalvībās, vieglpratībā un nesaprātīgās rīcībās. Vispār, izskanēja daudzas būtiskas koncentrētas domas, kuras ir apdomas vērtas. Piemēram, ja mēs sāktu cīnīties par laiku un tas būtu ierobežots, tad netērētu to tāpat vien pie televizora zākājot valdību; vai arī, ka katrs patiesībā gribētu būt nemirstīgs un iegūt maksimāli daudz laika, kaut arī konkrētā situācijā tas saistīts ar iespēju iegādāties lietas, kas mūsu sabiedrībā ir ne tādā apzinātā līmenī; reāla spriedze, ka katrs var noņemt tavu laiku atstājot ar pāris sekundēm nomirt; neviens īpaši nav gatavs atdot tev vai uzdāvināt laiku, jo katra minūte ir svarīga dzīvības pastāvēšanai vai lietu iegūšanai. Filmā arī ieraugāms moments, ka patiesai mīlestības draudzībai ir īsta vērtība. Jautājums par laiku, tiešām ir apdomas vērts, jo es ieraugu, ka salīdzinot ar filmā rādīto situāciju, mēs patiešām nenovērtējam laiku. Vai tā ir labāk vai sliktāk, to lai katrs pats izvērtē un pieņem sev par derīgu viedokli. Mans viedoklis-, dzīvot maksimāli pēc sirds ticības uz Jēzu Kristu un tad nebūs pardzīvojumi, ka esi ko zaudējis, jo savs laiks dzīvot un savs laiks atstāt. Pieņemt ar mieru un prieku, to cik daudz tev atvēlēts uz šo brīdi. Netērē to tāpat vien dzīrēs, priekos, liekā mantas greznībā, bet pats palikdams nesapratis pašu būtiskāko, kā Jēzus pamāca - ka tikai vienas lietas mums trūkst un tas ir laiks personiskai Jēzus pazīšanai.

svētdiena, 2015. gada 29. novembris

nav atgadījies nedz vakar, nedz aizvakar

Filistieši izbijās, jo neko tādu nebija nekad redzējuši. Mēs to varbūt sauktu par brīnumu. Lietas, par kurām neviens nekad nav dzirdējis, patiešām var iedvest bailes, jo neesam tam gatavi. Mūsu iekšējā būtība jebkurā gadījumā ir gara cilvēks, kurš zina, kas ir kas, tas zina, kad dara sliktu vai labu, tas zina, ka Dievs ir pāri visam, tas zina, ka ļaunuma stundas ir skaitītas. Kad sadzirdi Dieva tautas gaviles, tad gan ticīgajam, gan neticīgajam ir skaidrs, ka Dievs ir tuvu un nekādas varas, nekādas cilvēka domas, līdzekļi, nespēs nostāties pretī, argumentēt vai izmainīt Dieva nolikto plānu un stundu. Tāpat, tie saprata bez paskaidrojumiem, ka sods nāk pār tiem, kas iejaucas Dieva tautas liktenī ar ļaunu nodomu un gribu, tie zināja, ka ēģiptieši tos verdzinājuši un sods nāca pār tiem. Domāju, ka mums apkārt dzīvojošie zina par Dievu, tie zina, kas būs, un tamdēļ tie kūtri klausīties, jo baidījušies atzīt savu neticību un baidījušies Dieva soda. Kaut līdz galam nenoticējuši ka debesis un elle, jo ticēdami tam, tie atgrieztos.

FOTO: / Birds Tamper Finland 2011 / Lagos Portugal 2010/ Wood bowl 2015 / Bee in the tree 2015 /

sestdiena, 2015. gada 28. novembris

vien Tas Kungs


FOTO:  / lilium 2015 /

piektdiena, 2015. gada 27. novembris

viena klints, viens KungsFOTO: Home art studio / 2014 

ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris

Itkā neko nezinātu par Dievu


/1 Tesaloniķiešiem 4:4-5 / Zinait, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. // The Message 1 Thessalonians 4:4-5 Learn to appreciate and give dignity to your body, not abusing it, as is so common among those who know nothing of God.
Glabāt sevi tīru un šķīstu. Būt apsolītiem, saderinātiem kā līgava savam līgavainim Jehshua Mesijai. Celies un gatavojies! Tavs līgavainis jau gaida tevi, Viņš gatavojas nākt jau pavisam drīz. Pēdējo laiku zīmes jau liecina visur. Tās sauc pakaļ aiz katra stūra, aiz katra vārda, tās spiežas cauri logiem, tās gaida pie durvīm. Gatavo savu tērpu, mazgā to Dieva upēs, kas iztek no tavas sirds, kurā mājo Viņš Pats. Dodies pie Viņa uz visām debess malas pusēm, nostājies Ēdenes dārza vārtos ar gaidām, gatavo eļļu, jo drīz Viņš nāks. Dodies, pērc to par velti, mainot pret visu. Drīz ausīs gaisma un skanēs kāzu maršs. Apvelc godības drānas un izej pretī savam līgavainim. Uzliec gredzenus, važiņas vainagu un sievietes rotas. Līgava, draudze, topi gatava, topi apgaismota!!!!

FOTO: Landscape / 2015 / summer /

trešdiena, 2015. gada 25. novembris

sekoji Man tuksnesī


sekot tuksnesī. Oho,.. nezinu kā citiem, bet manī šie vārdi sakustina kaut ko dziļu. Dziļu patiesību. Kad tikko piedzimstam, tad esam gatavi iet jebkur, pat tuksnesī, tāpēc daudzi apgalvo, pēc atmiņām, tad gan es degu, tad gan es gāju, man bija vienalga ko domā parējie, bet.. ja esi izteicis šīs frāzes, tad varētu saprast, ka šobrīd vairs tāds neesi. Galvenais, lai tas neizskan pārāk bieži, citādi varētu noprast, ka esi apstājies un tā vairs nav vienkāršī liecība. Bet arī par to nesatraucies, jo ja pamanīji, tad vieglāk saprast un apzināties, ka laiks doties tālāk. Jehshua, mūsu Pestītājs, mūs gaida un ir gatavs iepriecināt jebkurā mirklī. Celies, topi apgaismota, Mana līgava un seko Man, jo izskatās, bez tā nevar. Nevari sasniegt ciešu tuvību neatrodoties tuvumā. Es ticu, ka tas ir labākais ceļš, kas mums ejams. Jo apsolījums saka- tu esi ar Mani!

otrdiena, 2015. gada 24. novembris

jo zemes pamati pieder Tam Kungam

Stipro loki guļ salauzti, bet nogurušie apjozti ar spēku. Kas  bija paēduši, sader par maizi, bet izsalkušie vairs nav izsalkuši; pat neauglīgā ir dzemdējusiseptiņus, bet bērniem svētītā ir sakaltusi. Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā. Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, Viņš pazemo, un Viņš paaugstina. Viņš no putekļiem paceļ nabagu, un bēdīgos Viņš paceļ augšā no dubļiem, likdams tiem kopā sēdēt ar dižciltīgajiem, ļaudams tiem iemantot godības krēslu, jo zemes pamati pieder Tam Kungam; uz tiem Viņš arī ir cēlis pasauli. /  Pirmā Samuēla grāmata 2:4- 8 /

Apvērstā teorija, ja būsi dubļos- Viņš pacels; Ja nokļuvis ellē- viņš uzvedīs atkal augšā; bēdīgs, tapsi iepriecināts; Liekas, ka jānokrīt zemē, lai taptu iepriecināts. Savā veidā ta arī ir- iemācīties būt pazemībā, lai ieraudzītu Dieva godību savā ikdienā. Pāri visam- neviens ļauni izteikts vārds nespēs nostāties pret tevi un sakaut, jo ne savā spēkā, ne miesā mēs cīnāmies unuzvaram. man liekas, ka svarīgi ir nenonicināt zemi, jo arī tā pieder Kungam, uz tās, Viņš uzbūvējis pasauli, ko tik ļoti mīlējis, ka atdevis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens nepazustu. Pat cilvēks radīts no šīs zemes putekļiem, kas esam mēs paši. Cienīt lietas, procesus, biotopus, ķēniņa kartību, jo katrā mājo Kungs un katrs, kas sauc un meklē, tam Dievs atbild, atsaucas un paceļ Savās gādīgajās rokās. 

pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Tās dienas ir beigušās


Jeremijas 30: 18-21 / Tā saka Tas Kungs: redzi, Es pārveidošu Jēkaba telšu iedzīvotāju likteni un apžēlošos par viņu mājas vietām. Pilsētai jātop no jauna uzceltai tās kalnā, un pilij jākļūst apdzīvotai kā agrāk! Kā agrāk no turienes atskanēs priecīgu ļaužu slavas un pateicības dziesmas un gaviles, un Es tos vairošu, lai to daudzums nemazinās, un Es tos celšu godā, lai tos ilgāk neviens vairs nenicinātu! Jēkaba dēli stāvēs kā agrāk par Mani, un viņa draudze pastāvēs Manā priekšā, bet Es saukšu pie atbildības visus viņu spaidītājus un nomācējus!  Viņu augstākajam varas nesējam jānāk no viņiem pašiem, viņu valdnieks celsies no viņu pašu vidus; Es viņam ļaušu Man tuvoties. Jo kas gan pats rotaļāsies ar savu dzīvību, lai Man tuvotos?" - tā saka Tas Kungs. //The Message Jeremiah 30:18-21 "Again, God's Message: "'I'll turn things around for Jacob. I'll compassionately come in and rebuild homes. The town will be rebuilt on its old foundations; the mansions will be splendid again. Thanksgivings will pour out of the windows; laughter will spill through the doors. Things will get better and better. Depression days are over. They'll thrive, they'll flourish. The days of contempt will be over. They'll look forward to having children again, to being a community in which I take pride. I'll punish anyone who hurts them, and their prince will come from their own ranks. One of their own people shall be their leader. Their ruler will come from their own ranks. I'll grant him free and easy access to me. Would anyone dare to do that on his own, to enter my presence uninvited?' God's Decree.

Dievs atjauno. Pateicība lauzīsies cauri, pa logiem, pa durvīm, tā plūdīs cauri visam, no visām vietām. Lietas apkārt, notiks arvien labāk un labāk. Sarūgtinājuma, nospiestības dienas ir beigušās, tām ir pienācis gals. Lai ceļas valdnieks no pašu vidus, jo bez tā pieaug nenonkrētība, savi paša likumi, un katrs dara pēc savas izpratnes un nojausmas, gadās- nerēķinoties ar citiem. Ļaušu Sev tuvoties- kas gan varētu būt labāks par to, par tuvošanos Dievam, pēc Viņa Paša vēlmes un labprātības. Slava Dievam par Viņa pravietisko nodomu vārdiem, kas sūtīti, lai piepildītos. Amen!

FOTO: Tukums/November/2015/

svētdiena, 2015. gada 22. novembris

Mēs spēlējām, bet jūs nedejojāt

Mateja 11:16-17 / Bet kam es šo cilti līdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauc saviem biedriem, sacīdami: mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt; mēs jums sēru dziesmas dziedājām, un jūs neraudājāt. Jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra; un tie saka: viņam ir ļauns gars. // The Message Matthew 11:16-19 "How can I account for this generation? The people have been like spoiled children whining to their parents, 'We wanted to skip rope, and you were always too tired; we wanted to talk, but you were always too busy.' John came fasting and they called him crazy. I came feasting and they called me a lush, a friend of the riffraff. Opinion polls don't count for much, do they? The proof of the pudding is in the eating."


Ne vienmēr nepieciešams piekrist visam. Mums ir dota brīnišķīga grāmata, kas saukta par Bībeli, kas atver mums patiesību, atver Dieva vaigu, Viņa dabu, Viņa raksturu. Mums ir dots brīnišķīgs prāts, kas atklāts no brīža, kad pieņemam Jehshua kā glābēju kā personisko pestītāju. Mums nav jābūt, visu laiku kā maziem bērniem, kas liek citiem dejot pēc mūsu stabules. Cilvēks nav tiesīgs saistīt cilvēku. Iegūt brīvību caur Jehshua iepazīšanu, jo Viņš vienīgais ir ceļš patiesība un dzīvība. Esi brīvs, nedejo pēc visām stabulēm tirgus laukumā. Nostājies taisni pāri reliģiskām dogmām, kurām nav nekā kopīgā ar Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto Garu! Amen! Svēta patiesība no Dieva lai ar Jums katru brīdi šodien!

FOTO: Home art studio / 2014

piektdiena, 2015. gada 20. novembris

Tā Kunga atnākšanas apsolījums
Tā diena pienāks. Viņa diena. Ne tik daudz mūsu, bet Viņa. Mums bieži un pārāk bieži liekas, ka visas dienas priekš mums. Bet. Patiesībā, ir dienas priekš Viņa. Viņš ir Dievs. Viņš radīja un Viņš visu zina labāk. Viņa diena, jo tikai Viņš vienīgais zina, kura būs tā diena. Neviens cits. Pilnīgi neviens. Mums nav daļas gar laikiem un nolikumiem, jo Viņam ir.  Un tas ir tik labi, ka ir. Tāpēc, nepadoties, dzīvot svētu dzīvi, meklēt prieku mazumā, mīlēt tuvāko, dalīties ar Kristus mācību, jo tā ir dzīvība, patiesība un ceļš.

FOTO: Vitis / 2015

ceturtdiena, 2015. gada 19. novembris

trešdiena, 2015. gada 18. novembris

otrdiena, 2015. gada 17. novembris

Sin-sinusoīds pirmskaņa- pirmgrēka sākums

Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi ticētu caur viņu. Jānis liecina par Viņu un sauc, sacīdams: Šis bija Tas, par ko es sacīju: kas pēc manis nāks, Tas bija pirms manis, jo Viņš bija agrāk nekā es, / Jāņa evaņģēlijs 1:7, 15 / 
Svarīgi ir tas, kas bija vispirms, kas bija iesākumā. Caur viņu. Ne viņam, bet caur viņu. Jo no iesākuma viss bija labs un Dievam patika. Iesākumā bija vārds. Vārds, pēc būtības, ir skaņa. Noskatoties filmu 'August Rush' un Sinfoniettas Rīga un ziemeļu klarnetes koncerta iespaidā, es sāku apzināties, cik skaņa ir nozīmīga. Cik izpildītājs ir nozīmīgs. Orķestris. Atšķirīgi mūzikas instrumenti. Skaņdarba autors spēj salikt kopā tik dažādus raksturus, bet tas nerada kaut ko atsevišķu, bet gan kopīgu vienotu skanējumu. Talants, bet nolikts pareizā vietā, rada vienotības kopumu. Salīdzinot ar kori vai solistu, kurš izmanto balsi un vārdus, virza klausītājus, bieži neatstājot tiem izvēli, tāpēc man atvērtāks žanrs šķiet kamermūzika, ko bieži uzskatu par augstāku. Atrodoties klausītāja krēslā pamanīju atziņu, ka priekšrocība ir plašumā, kam domāta šī skaņa bez vārdiem. Visu veidu nacionalitātes un piederības cilvēks var baudīt, nebaidoties kaut ko pārprast,jo šeit nepastāv valodas barjeras. Tad es notvēru sev līdzību, ka skaņa- Tas ir kā Dieva Vārds. Tas pat sarakstīts vienā grāmatā priekš visiem. Bībelē. Visas pasaules nācijām un visiem iespējamiem vecumiem. Bībeles Vārda līmeņi neierobežo pilnīgi nevienu, kaut nenoliedz to, ka tā rakstīta dažādiem dziļumiem, kas ieslēpti viens otrā un ir pilnībā neizsmeļami. Un tas bija pirms mums, pirms visa. Savā veidā var teikt, kā Andris Dzenītis teicis- nosaukt kādas skaņas sinusoīdu pirmskaņu jeb kā pirmgrēku. Ja vēlaties, jebkuru tīru vai mazāk tīru skaņu 'kopābūtne' un savstarpējas - grēcīgas vai mazāk grēcīgas attiecības.

pirmdiena, 2015. gada 16. novembris

Manas domas nav tavas domas

Arvien vairāk, skatoties uz to, kas notiek apkārt, es saprotu, cik viss redzamais ir nenozīmīgs un nesvarīgs, ja tas dzīvē nostādīts pirmajā vietā. Arvien vairāk es nonāku pie atziņas, ka būtiskākā lieta, kas ir pamats manai dzīvei un uz kā visam jābalstās ir personiskas attiecības ar Dievu. Tā ir vienīgā lieta, kuru tev neviens nekad nevarēs atņemt. Pats būtiskākais, man liekas ir tas, ka ja ir šīs personiskās attiecības, tad var teikt, ka tev ir pilnīgi viss pārējais un ne pēc kā vairs nav jāskrien, jādzenas vai jābēg. Nē, tas nenozīmē, ka tava ikdiena kļūst par medus un piena upēm ar bagātībām, laimi un mīlestību. Nevajag mērīt garīgas lietas ar materiāliem lielumiem. Tavas domas nav Manas domas. Ne vienmēr, kad domājam, kas nozīmē labi mums, būs labi Dieva acīs. Man patīk doma, ka nav sliktu cilvēku. Tāds apzīmējums vispār ir pilnīgā nevietā. Jautājums ir par skatu uz problēmām, tās paceļ lietas, atver to, kas mums jāizmaina, jāierauga, jāpieņem vai jāiemīl. Man tīri pie sirds iet doma, ka esmu ceļā un daudz ir jautājumu uz kuriem šodien nav atbilžu. Paldies Dievam, ka es neesmu Dievs un man nav jādodas cita teritorijā. Ja būs jautājumi, būs saruna un pāri visam -Dievs zina labāk. 

sestdiena, 2015. gada 14. novembris

dziediet Tam Kungam


Kāpēc es visu laiku runāju tikai par Dievu? Es reizēm par to aizdomājos.. Jā, bet es zinu, ja Tu satiktos ar Viņu, tad arī Tu kļūtu tāds kā es. Tas nav drauds, bet vienkārša dzīvošana citas dimensijas realitātē. Kad Tu šķērso upi, Tu vairs nekad nevari teikt, ka esi tāds kā biji, jo viss ir mainījies, Tu to esi šķērsojis un to vairs nav iespējams atņemt. Nav iespējams izdzēst upes šķērsošanu kā nebijušu. Aizdomājies, par dziesmu, aizdomājies par Kungu, kas Tev ir palīdzējis šķērsot upi, vai arī varētu to palīdzēt izdarīt. Kas par Dievu valda Tavā dzīvē, vai Tu Viņu pazīsti? Ja Tavs Kungs ir tas pats, kas palīdzējis Tev ierasties uz šīs zemes, sargājis no pazušanas, mācījis Tevi, mīlējis Tevi, aizsargājis.. tad apstājies.. un nodungo Viņam savu dziesmu... kad tas izdosies, tad vari izdziedāt ... Tava dzīve ir tā vērta, lai ar to izdziedātu jaunu dziesmu Tam Kungam.

FOTO: Rome / 2010

piektdiena, 2015. gada 13. novembris

Tu Jeruzāleme !

Nokrati pīšļus! Celies augšā, tu Jeruzāleme, svētā pilsēta! / Jesajas 52:2 / Dress up in your Sunday  best, Jerusalem, holy city! /Message Bible /

Tērpies svētdienas svētku drānās, tu, svētā pilsēta. Tu esi apgaismota, attaisnota, ar Kunga žēlastību apžēlota, izcelta no citām, augstākā bet zemākā no visām, ko sasiesi virs zemes, tas būs sasiets virs zemes un debesīs. Ar Manu žēlastību ir pietiekami. Laiks celties, pacelties, iet uz priekšu, neapstāties, jo Jehsua ir ceļš, patiesība un dzīvība. Ceļš beidzas, kad apstājies, kad pīšļi svarīgāki par ceļu. Kad līdzi ņemamais svarīgāks par ceļu. Nokrati aizvainojumu, nokrati dusmas, nokrati prasības, vainas izvirzītāju, labāk zinātāju, jo tas viss ir lieks. Neaiztiec Dieva radību, lai to pārveidotu, lai to izmainītu, lai panāktu ko labāku. Jo tu to nevari. Jo mīlestība neskauž, nelielās, tā nav uzpūtīga, nemeklē savu labumu, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību. Kad nāc, paņem līdzi tikai savu mīlestību. Pārējais nav svarīgs, pārējais zudīs, pat pravietošana, kas nav manta, pat atziņa un valoda, jo tās ir nepilnīgas. Viss nepilnīgais zudīs, tikai mīlestība. Ticība, cerība un mīlestība, bet lielāka no tām ir mīlestība. / 1. Korintiešiem 13:13 /

ceturtdiena, 2015. gada 12. novembris

pēc 1. no 99.

Atstāt 99., lai dotos pēc vienas?! Lai glābtu vienu vai 99.? Nesen manā dzīvē atgadījās tāds notikums, kas atsaucas uz šo tēmu. Dzīvoju savā īres miteklītī, ko man sarūpējis Jēzus un kādu dienu sapratu, ka ierastās soļu skaņas no augšējā stāva dzīvokļa, kļuvušas neierasti saspringtas, stāsts par to, ka mani kaimiņi maina dzīvesvietu. Nākamā diena, tad nakts, neierasti klusa. Tad sapratu, ka neatkarīgi no visa pārējā, biju pieradusi un kaut kādā veidā "saaugusi" ar saviem apkārt mītošajiem cilvēkiem. Lai arī mēs tikāmies salīdzinoši reti un neuzturējām rīta vai vakaru sarunu attiecības, bet viņu aiziešanu es izjutu kā zaudējumu, kā reālu tukšumu, un tajā brīdī atsaucās uz mani rakstu vieta par 99. avīm, kuras tiek atstātas, lai dotos pakaļ tai vienai, bet ne jau tās vienas dēļ, bet to kopuma, to 99. dēļ, jo tās kļuvušas nepilnīgas tās vienas dēļ. Katrs zaudējums rada nepilnību. Šķietami, ka šis skatījums ir apvērsts, itkā varbūt neierasts, jo parsti tiek uzsvērts tās vienas svarīgums, bet kopumā taču neviens nepazemina ne tās vienas, ne to 99. nozīmīgumu un svarīgumu. Es domāju, ka katrs mats,  kas nenokrīt no galvas, bez Dieva ziņas ir katrs Dieva tautas bērns, kas nozīmīgs tās tautas kopuma dēļ, nevis, lai tiktu saglabāts kāds cilvēka bērns atsevišķi, bet kopums, jo esam jauns organisms, Jēzus Kristus draudze, Viņa miesa jeb viņa izredzētā līgava. Viņš nāks pakaļ tai, kad līgava būs tam sagatavota. Būsim gatavi, lai mūsu lukturos vienmēr būtu eļļas rezerves nākamajām stundām. Amen! Dievs lai Jūs svētī bagātīgi! 

trešdiena, 2015. gada 11. novembris

viņš aizlūdza par ļaundariem


Tādēļ Es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. / Jes. 53:12 /  Neizmērojami liela nodeva atdodot sevi nāvei, lai citi iegūtu dzīvību, kaut šķietami pats to pazaudējot. Bībeles apvērstais skats, kas šķietami pirmajā momentā liekas nepieņemams, kaut pēc būtības patiess, attīrošs un vitāli nepieciešams dzīvības pastāvēšanai un uzturēšanai. Sevi par citiem atdodams, raudzīdamies nāvei sejā, zinādams, ka to pieņemot, radīsies dzīvība. Dzīvība, dzīvība un daudz vairāk dzīvību. Lai īstenotu dziļi pravietisko Dieva plānu, cauri viņam. Klausieties, Mani cilvēki- jūs esat glābti caur Mana Dēla asinīm, kas izlietas pāri, lai nomazgātu jūs tīrus no jūsu grēkiem. Šodien jūs esat brīvi.

FOTO: / India / Trivandrum / 2009 / 

otrdiena, 2015. gada 10. novembris

Es gribu viņus atpakaļ

The Message Isaiah 43:1-7 But now, God's Message, the God who made you in the first place, Jacob, the One who got you started, Israel: "Don't be afraid, I've redeemed you. I've called your name. You're mine. When you're in over your head, I'll be there with you. When you're in rough waters, you will not go down. When you're between a rock and a hard place, it won't be a dead end— Because I am God, your personal God, The Holy of Israel, your Savior. I paid a huge price for you: all of Egypt, with rich Cush and Seba thrown in! That's how much you mean to me! That's how much I love you! I'd sell off the whole world to get you back, trade the creation just for you. "So don't be afraid: I'm with you. I'll round up all your scattered children, pull them in from east and west. I'll send orders north and south: 'Send them back. Return my sons from distant lands, my daughters from faraway places. I want them back, every last one who bears my name, every man, woman, and child Whom I created for my glory, yes, personally formed and made each one.'" / Jesajas 43:1-7 /

Dzīvē nav neviena situācijas, kas nebūtu aprakstītas Bībelē. Tā ir neizmērojami iespaidīga, ietilpīga, pārpilna bagātībām, pārpilna ēdiena, dzīvības ūdens, prieka granātāboliem, patiesības zobeniem, bruņucepurēm, apģērba. Grāmata, kuru ir vērts cienīt, novērtēt, ņemt vērā, ar to bruņoties, rotāties no tajā ietvertā skaistuma, novērot tajā sevi kā spogulī, sarunāties ar tās iedvesmoto autoru, pašu Svēto Garu un veidot, būvet, atjaunot un pacelt. Pilna pilnība, tik vēlies vēlēties ieraudzīt dzīvi un tās dzīvības ūdens izlaužas no patiesības klints, lai tevi stiprinātu. Atka un atkal no jauna. Vai nav lieliski? Kas vēl tev būtu nepieciešams, lai atrastu ceļu? Atver acis un redzi, ka jau uz tā esi.


pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Viss ko tu redzi un viss ko tu neredzi

The Message Genesis 1:1-2 First this: God created the Heavens and Earth—all you see, all you don't see. Earth was a soup of nothingness, a bottomless emptiness, an inky blackness. God's Spirit brooded like a bird above the watery abyss. / 1. Mozus 1:1-2 /

Mēs dzīvojam, elpojam, redzam, dzirdam, sajūtam visu redzamo un neredzamo, nesajūtamo, satveramo un nesatveramo, neaptveramo, jo cilvēka bērns ir radīts ar īpašu potenciālu, ar īpašu mērķi. Ieraudzīt daudz vairāk, tā ir māksla, tas ir mērķis un tas viss kopumā ir skaisti. Bet- zini, ka apkārt ir tik daudz neredzama un neaptverama cilvēka bērna prātam un tad ir tik skaisti, jo ja būtu tikai tik, cik redzam, tas būtu skumji, jo bieži tas neiepriecina. Zeme bija tumša jeb melnā melnumā, ( cik svarīga tomēr ir vārdu izvēle un kā tas maina noskaņu un raksturu ), .. melnā krāsas melnumā. Zupa ar neko. Zupa jau nav zupa, ja tajā nav sastāvdaļu, bet zupa pilna ar neko izklausās diezgan pilnīgi un paskaidrojoši. Lai arī šis tulkojums no Message Bible ir pilns ar neierastu vārdu lietojumu, lasot ierasto, šo uztveru kā papildinājumu un krāsu piešķiršanu. Kopumā, tas viss liek man arvien vairāk ieraudzīt un priecāties par Dieva radītās pasaules neizsmeļamo pilnību un krāsainību. :) un tam visam kā putns pāri lidinājās Svētais Gars, tik mīlīgi un nesatverami, bet redzami un iespaidīgi. Tik vien no mums prasās kā apstāties, palūkoties apkārt un būt saskaņā ar to apbrīnojamo, kā sastāvdaļa esam mēs paši un priecāties, ka radīts viss Dieva godībai.

svētdiena, 2015. gada 8. novembris

ticēt mīlestībai

The Message 1 Corinthians 13:3-7 If I give everything I own to the poor and even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. So, no matter what I say, what I believe, and what I do, I'm bankrupt without love. Love never gives up. Love cares more for others than for self. Love doesn't want what it doesn't have. Love doesn't strut, Doesn't have a swelled head, Doesn't force itself on others, Isn't always "me first," Doesn't fly off the handle, Doesn't keep score of the sins of others, Doesn't revel when others grovel, Takes pleasure in the flowering of truth, Puts up with anything, Trusts God always, Always looks for the best, Never looks back, But keeps going to the end. / 1. Korintiešiem 13:3-7 /

Pāri visam, es sapratu, ka lai saglabātu sirdi tīru un šķīstu, nepieciešams ticēt mīlestībai. Ticēt, ka tā pastāv. Tas arī viss. Klausīties mīlestības satikšanās stāstus, atkal un atkal, atjaunoties skatoties tos labā kino, kur redzams cik tomēr, ja paredzēts, tad notiks neatkarīgi pilnīgi ne no kā. Gluži kā solījums no Dieva- tu biji izredzēts jau tad, kad vēl nebija pilnīgi itin nekā. Tas tomēr ir stāsts par mīlestību un par satikšanos. Cik reizes varbūt liekas, ka gribas darīt vai teikt vai sajust kaut ko, bet patiesībā tas ir no otras puses, ar ko satikties lemts ir mums. Man liekas, ka esam pa divi un tad visi  pa daļām - saistīti kopā. Bet stāsts ir par tīru sirdi kā saglabāt- ir censties mīlēt. 

God, who got you started in this spiritual adventure, shares with us the life of his Son and our Master Jesus. He will never give up on you. Never forget that. / 1.Korintiešiem 1:8-9/

Angliskajā versijā tas izklausās kaut kā daudz patiesāk un reālāk- Dievs, kurš sācis.. un nekad to neaizmirsti. Viņs nekad par tevi nepadosies. Tas ir tik neizmērojami skaisti teikts. Nepadodies, kas teikts no paša Svētā Gara- tas ir tas,  kas vajadzīgs kā pravietisks stiprinājums man un gan jau arī vēl kādam, kurš vēl gatavojas dzīvot šeit kādu laiciņu uz planētad zeme. 


FOTO: Jūra pie Klapkalnciema / šodien / 2015

sestdiena, 2015. gada 7. novembris

ļoti ļoti dārgi

Luke 7:43-47 Simon answered, "I suppose the one who was forgiven the most." "That's right," said Jesus. Then turning to the woman, but speaking to Simon, he said, "Do you see this woman? I came to your home; you provided no water for my feet, but she rained tears on my feet and dried them with her hair. You gave me no greeting, but from the time I arrived she hasn't quit kissing my feet. You provided nothing for freshening up, but she has soothed my feet with perfume. Impressive, isn't it? She was forgiven many, many sins, and so she is very, very grateful. If the forgiveness is minimal, the gratitude is minimal." / Lūkas 7:43-47 /


Vārdi, jautājumi pretstatos, mērogu skalas salīdzinājumi. Tev nebija ūdens, bet kāds ir izlējis asaras. Pēc būtības, tas ir milzīgs koncentrāts, emociju, sirds, nenovērtējama cena, atdeve, ziedošanās, ko cilvēks nav patiesi spējīgs novērtēt. Patiesībā nekad. Pavirša laika veltīšana, sagaidīšana pretī nolikta kāju skūpstīšanai. Kājas, pēc definīcijas jau tiek skūptītas reti un tikai ļoti uzticamās un dziļās attiecībās. Nekā neesi svaidījis pretstatīts dārgai eļļai, ko kājas svaidīt. Situācija neveikla. Es pat teiktu, ka briesmīgāk nav iespējams. Iespaidīgi, vai tad tā nav? No kurienes šai sievietei resursi? Tajā pašā laikā saproti, ka tas, kurš mācīts, kultivēts, virzīts un lolots, neredz un neapzinās patiesās vērtības, mērogus un īstenās skalas. Skumji būt garāmgājēja vietā, kas noskatās no malas, kam tikko sniegta atbilde par pieejamā arsenāla nelietderīgu izmantošanu. Varbūt tev nepieciešama jauna instrukcija, kā lietot pieejamos ieročus? Bet, ir tik skaisti, ka kāds ir sapratis svarīgo un nav noniecinājis otra vērtību. Lielāka ieguldījuma ko novērtēt, jau tāpat nekad nav bijis un iespējams nekad nebūs.

FOTO: Passiflora / Rome / 2010

piektdiena, 2015. gada 6. novembris

Kails otra priekšā

Genesis 2:23-25 The Man said, "Finally! Bone of my bone, flesh of my flesh! Name her Woman for she was made from Man." Therefore a man leaves his father and mother and embraces his wife. They become one flesh. The two of them, the Man and his Wife, were naked, but they felt no shame. /1.Mozus 2: 23-25 /
Ieraudzīt, pieņemt, atzīt un būt laimīgam, godīgam; atdalīties no mātes miesas un radīt jaunu radības struktūru, kas būtu nākamais pakāpiens radības attīstības  līknē. Būt kailam, bet nekaunēties, būt patiesam, jo un bet, ka zini- nebūs nosodījuma. Šodien tas nozīmē milzīgu progresu ticības dzīvē, jo ar tuvo cilvēku uzbrukumiem sastopamies itin bieži. Jau todien, jau kad tika sarakstītas Mozus grāmatas- 850.g. pēc Kristus, kad Dieva Gars bija mudinājis  sarakstīt šīs rindas Dieva grāmatā, jau tad bija ieplānots to uzsvērt: būt kailam vienam otra priekšā, bet nekaunēties, cik tas tomēr ir svarīgi priekš cilvēka dziļākās būtības, lai mēs pašās saknēs justu drošību vidē kurā atrodamies katru mirkli. Kauls no mana kaula jau arī ievirza domu par smagāko uzdevumu, būt atklātam vienam otra priekšā. Kaut no iesākuma tā nebija problēma. Tieši tāpēc, mūsu rokās, uz šo dienu, ir Bībele, kas palīdz orientēties jebkurā tumsas, apjukuma un neizpratnes brīdī, sniedzot atbildes uz jebkuriem jautājumiem, kas radušies staigājot mūsu ikdienas ticības dzīvē.

ceturtdiena, 2015. gada 5. novembris

Gaismekļi pār abiem


The Message Genesis 1:16-19 God made two big lights, the larger to take charge of Day, The smaller to be in charge of Night; and he made the stars. God placed them in the heavenly sky to light up Earth And oversee Day and Night, to separate light and dark. God saw that it was good. It was evening, it was morning— Day Four. / 1. Mozus 1:16-19 / 

Lasot šajā tulkojumā, kaut kā ieraudzīju interesantu niansi- gaismeklis pār dienu un gaismeklis pār nakti. Tumsa taču tāpēc ir tumša, ka tur nav gaismas. Bet nē, Dievs skatās citādi- gaismekļu zīmēm ir jābūt pāri visam, nekur nebūs tik tumšs, lai tur nebūtu gaismas zīmes, kas šķir, kas dala laika zīmes. Citas struktūras, bet princips līdzīgs. Tie abi spīd, gan tumsai spīd savējais gan dienai savējais. Diena nenozīmē gaismu. Diena pati par sevi ir gaiša, neatkarīgi no saules. Saule un mēness ir zīmes un tie šķir laikus un dienas un gadus. Pirmajā mirklī izskatās, ka tie neko nespēj, bet bez tiem mēs nesajustu laiku un tie atšķir vienus no otriem, tie rada perspektīvas dziļumus, lai mēs saprastu un nojaustu kur atrodamies un ka mums kaut kur ir jāvirzās, bez laika, bez saules ritējuma un skaitījuma būtu grūti ko sarunāt vai satikties, jo nebūtu šī izcilā atskaites punkta pēc kā salīdzināties. Salīdzināmies ar laikiem?!! Cik tev rāda, cik atlicis laiks? Nē, ne līdz darba dienas beigām vai pusdienām, bet cik laika TEV vēl atlicis līdz Kristus atnākšanai? Esi jau gatavs? Viņš ir.

FOTO: stekeez after switch on dark / 2015

trešdiena, 2015. gada 4. novembris

dienas vārds / pat karā


Pat, ja ej nepareizajā karā, pat ja izdari nepareizas lietas, vai pieņem nepareizus lēmumus- kad sadzirdi sevī mudinājumu, tad sauc uz Dievu un Viņš tevi izvedīs. Nekas nevar būt tik ļauni, ja spēj apstāties. Jebkurā brīdī. Dari to tagad! Ne rīt vai parīt, ne pirmdien, ne nākošajā mēnesī, bet tagad. Dari to tagad. Dievs ir visuvarens un visaptverošs, mīlošs un gādīgs, kurš gaida kā tevi samīļot un izvest visam cauri, tieši Tevi un tieši tagad. Pieņem lēmumu izmainīt visu, un dari to Tagad!!

FOTO: Portugal / 2010

otrdiena, 2015. gada 3. novembris

apstāties un klausīties

Pateikt, ka piekrītu, vai pateikt, ka ne. Kas es esmu, lai es teiktu, ka es daru? Kas es esmu, lai es teiktu, ka es kaut ko radu? Teikt- es tevi saprotu, vai pateikt- kāda visam ir nozīme.. palaist vai turēt, .. Ja mīlu, tad palaižu, varbūt pat vienkāršāk nekā to ko nemīlu. Varbūt es tikai domāju, ka nemīlu? Varbūt mīlu jūs visus? ... Laikam tiešām viss apvērsts. Kad saku, ka gribu būt viena, varbūt tas nozīmē, saku lai  paliec. Kad saku, ka nespēju aizmirst, es zinu, ka nevēlos to. Kādā valodā mēs runājam katrs? Es atradu sevī daudz trūkumu, bet sapratu sevī es vienu, ka ir vismaz viens, Tas viens, kurš nekad, nekad, neatstās mani ceļa malā, lai ļautu man iet. Es piekūstu,  esmu kad viena bez Viņa, jo nav jēgas, nav spēka vienam kaut kur iet.  Kur slēpjas jēga, kas tie noslēpumi tumsā, kas guļ? Kas ir tā patiesība, ar kuru kopā mums vajadzētu iet? Lai tumsa nepārņem mūs, kaut domā tā citādi. Kad esam mēs gaisma, bet neesam tumsa, kad esam mēs bērni un neesam vergi, kad esam mēs brīvi un neesam cietumā sieti... Kad esam, kad ir mūsos, kad visu spējam, jo Viņa spēkā, jo Viņš ir tas, kas dod, jo Viņš ir tas, kurš mīlēja, kad nebijām tādi, kad pēdējie bijām, kad vajāti tikām, kad apsmieti gājām un tad uz debesīm saucām.. Apstāties un klausīties. Ieraudzīt vāveru skrejas pa kokiem. Priecāties ka uzplaucis karaliskais magnolijas zieds. Apstāties, ieraudzīt sevi, ka esmu, ka radīts es esmu, ka zemākais esmu, kas augstāk par zvaigznēm. Tad pārplīsīs debess un izlīs tad liesmas, kad nolīs krājumu krusa, tad redzēsim elpu, tad atveldze nāks, tik sagaidīt rasu, kas nolīs pār zemi, jo esam mēs bērni, esam zvaigznēs rakstīti mēs, esam pilnīgi mēs, jo daļa no paša, no skaistākā paša, kas radījis mūs, kas mīlējis mūs. Un tā tam būs būt.FOTO: /Rome/ Magnolium / 2010 /

pirmdiena, 2015. gada 2. novembris

Rīta mirklis

Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? / Mateja 6:27 /. Mans Kungs, es pasakos par savu sirdi, kādu Tu esi man devis, par to, ka man apkārt ir visas lietas, kas man vajadzīgas, ka spēju apstāties un dot, priecāties un just, ka mana sirds ir izmainīta, ka man nav akmens sirds; par mīlestību, ko Tu man dāvini caur visu, ko esi radījis, caur cilvēkiem, ko esi nolicis man blakus, caur radību, kas priecē manu dvēseli. Tava mīlestība ir neizmērojama, neaptverama un bezgalīga. Es lūdzu Tevi, dari manu sirdi šķīstu, tīru, lai varu bez otras domas slavēt Tevi, dzīvot šajā pasaulē un pateikties par katru mīlestības mirkli, ko esi dāvājis Tu man.

svētdiena, 2015. gada 1. novembris

Kad liekas

Nav spēka, lai cīnītos vētrā, ja neesi tas kas tu esi. Kad spārnus kā ērglis tu augšām cēli, tad saprati to kas tu esi. Bet saule kad sildīja silti, tad domas bij tikai pie sevis, kā laisties kā priecāties vējā, kā ilgāk palikt tad mierā. Tas nebūtu bijis tik slikti, ja ienaidnieks būtu daudz augstāks tad bijis, bet bija tas siltumā mitis, bija tas paēdies miera, ka nespēja pacelties ārā tas to vienu dien. Es izgāju lieveņa priekšā, lai dzītu, lai izdzītu pretvaras ārā no sevis. Es atteicu to ko dod visiem, jo nebiju izaudzis liels. Es atteicu visam ko deva man zeme, tā solīja baudu tā solīja mieru, tā solīja to, ko tā nespēj man dot. Kad apģērbtu mani tie tad kā klaunu, tad neņemtu mani ienaidnieks vērā, bet biju es savā ādā es tērpts un bīties tas naidniekam lika arvien. Kad pats tas bij saģērbies bailēs kā rotās, tam smagi ir kustēt ik soli, ko iet. Es izgāju ārā uz klona tad vēl, un pavēros augšā pie Tēva. Viņš sargāja mani ik dienas, to redzu. Es pasaku paldies tad Viņam par visu, jo neesmu viens es atkal arvien. Es staigāju rotās no Viņa, kas dots, tas neaizņem vietu un netraucē svarā, jo visu, ko devis man glabāt ir Tēvs, to ierakstu sirdī es savā.