otrdiena, 2015. gada 31. marts

LŪGŠANA


FOTO: / Jaunauce / 2013 /

sestdiena, 2015. gada 21. marts

svinot ŠABATU


FOTO: / Home studio / Riga / 2012 /

piektdiena, 2015. gada 13. marts

Kurš pateiks, kas es esmu

Ja es būtu saules stars, tad es spīdētu.
Ja es būtu pulkstens mehānisms, tad uzvilkts es nekad neapstātos.
Ja es būtu bāka jūras galā, tad mirgotu es naktī dienā.
Ja es būtu narciss zieds, tad dotu savu skaistumu es kādu dienu.
Vai būtu briežvaboles rags, tad būtu daļa no tās vaboles, kas visur tiktu līdzi nesta.
Bet neesmu es..
Jo esmu.. cilvēks.
Kāds uzdevums, kāds pievienotais likums cilvēkam ir dots?
Kurš pateiks, kas man darāms?
Kas parādīs, kas esmu?

svētdiena, 2015. gada 8. marts

Personisks Dievs

Mūsu attiecības ar Dievu ir personiskas, jo mūsu Dievs ir personisks Dievs. Viņš nav visu, bet mūs katra.. Mans Dievs. Tavs Dievs, Ineses un Kārļa Dievs. Šīs attiecības ir tik personiskas, ko varētu izteikt līdzībā, kad sajūtas, kas rodas vasarā skraidot pa pļavu visu dienu, vakarā tev jāiet uz autobusu, lai brauktu mājās un tu nepaspēj nomazgāt pēdas, un steigā uzvelc kājās zeķes un apavus. Runa ir par sajūtām, kuras zini tikai tu, ko neviens neredz, un pat ja redz, neviens nezina kā tas ir. Neviens cits nezina kas un kāds tu esi iekšienē, zem sabiedrības pieprasītā, zem apkārtējo skatījuma, neviens nezina, ko tu iekšējais cilvēks jūti un domā. Es nerunāju par negatīvu skatu uz kaut ko, bet par brīvību jebkurā jomā, kā bērni, viņi jau nedomā kas viņiem mugurā, cik dārgs ir šis svīteris vai jaunās botas, vai cikos pasniedz vakariņas, pat nezina kurā dienā tiem ir dzimšanas diena un kurā datumā Kristus dzimšanas dienā tie saņems dāvanas. Bērni zina tikai to, ka ir lietas, kas notiek reizi gadā vai dienas laikā, tie jau nejūt, cik reizes dienā pusdienojuši, jo ir nepārtrauktā procesā. Viņus arī nesatrauc fakts, kad neizkāpjot no smilšu kastes tie smilšainām rokām ēd savu pusdienu maizi ar krējumu un cukuru. Viņi nedomā, ka netīrie pirksti atstāj smilšu nospiedumus uz sviestmaizes garoziņas. Ir lietas, kuras tiek piesegtas ar citu nozīmīgāku prioritāti. Vēlāk, sabiedrība iemāca uzvesties pareizi, kas ne vienmēr ir pareizi, jo norobežo personības individualitāti, stereotipi, ka puikas neraud, neļauj vīriešiem izpaust emocijas un tie tur problēmas sevī, un var uzsprāgt vienreiz un pamatīgi, ja nesatiekas ar Yahshua, kurš ir vienīgās durvis un patiesība. Reizēm cilvēkiem tiek iemācīts viedoklis kāds ir Dievs, kā Viņš uzvedas, ko teiks un ko būtu darījis. Patiesībā, līdz neesam Viņam pašam uzdevuši šos jautājumus par tēmu kā būtu ja būtu, mēs dzīvojam maldīgos priekšstatos, citu viedokļos un domājam ko itkā būtu domājis otrs, principā, domājam Viņa vietā un sev atbildam ar atbildēm no sava skatu punkta un atrazdamies savas paša nezināšanas ierobežotajā domāšanā. Dievs nekad nav un nebūs tieši un tikai tāds kā stāsta citi. Neviens nespēs tev izstāstīt šīs smalkās lietas un katra vārda paplašinājumu, ko ietver Radītāja, Svētā Gara un Yahshua būtība, jo neviens vārds, ko izteikt spēj cilvēks, neviens teikums, nekad nespēs izstāstīt to, kāds ir Viņš, kas sēž debesīs, savā tronī un valda, kurš mīl mūs katru atrazdamies augstienēs, kaut patiesībā būdams pie mums, ar mums un mūsos. Mīlošs līdz bezgalības malai, saprotošs kā neviens cits, pilnīgs un maksimāls visās viskrāšņākajās un taisnākajās izpausmēs. Mīlošs un nosodošs. Nesdams priekus un asaras. Žēlastību dodams gan bagātam un tikpat nabagam. Lietu izliedams pār taisno un pār grēcinieku. Priecādamies par katru nožēlotu grēku, neatkarīgi no to smaguma pakāpes un sāpju līmeņa. Mīlestību dāvinādams katram, kas ilgojas, atgriezdams mazumu pazaudētajā Viņa lielumā, pēc apsolījuma katram no mums, kas mīl, kas pilda baušļus, to svētīdams un žēlastību dodams līdz tūkstošajam augumam. Tāds ir mans Dievs, kuram es ticu un kurš dod man spēku iziet cauri dzīves problēmām, kurš paceļ mani kad nokrītu, kurš ir kopā ar mani priekos un bēdās, kurš neatstāj, pat kad mana māte un tēvs mani atstāj, kurš mīl, kad apkārt nav neviens, kas sniegtu mīlestību. Es ticu, ka ar tevi ir kaut kas līdzīgs, bet ticu, ka tev Viņš atklājies citādi, ka ar tevi Viņš runā savādāk. Ja neesi vēl Viņu atklājis, tad meklē, sauc, runā uz Viņu un zinu, ka ir kas kopīgs visiem, tās ir atbildes, Viņš vienmēr atbild uz patiesiem saucieniem, kas nāk tīri un no sirds dziļumiem.
/ 2. Mozus 20:6 / / 5. Mozus 4:31 / / Lūkas 11:9-10 /                                                              

sestdiena, 2015. gada 7. marts

Kāpēc Jēzus?


nolauzts klubkrēsls


FOTO: / Riga / Bridge Near LU Botanical Garden / 2013 /

piektdiena, 2015. gada 6. marts

Laiks stāt! Tagad!

Kad reizēm šķiet, ka laiks ir klusu, tad saku- nevar būt tas tā, jo Mesija nav nācis vēl, lai savus ņemtu, ko pie Tēva tas tad vestu. Kas zin vai tiesa tagad iet, vai tā tik sāksies rīt? Kaut tauta runā, ka šī dzīve ir lielā tiesa katram mums, lai nedomājam mēs ka esam tagad, kam grēku nu ir baudīt ļauts. Bet drīzāk lai no grēka nastas, mēs atkal brīvi taptu nu. Lai kļūtu balta tīra un bez traipa, kad kāzu zvani skanēt sāks. Kad draudze Kristu vārdā sauks un patiesību nenoliegs, kad draudze noliegs tēvu grēkus un Dieva priekšā sūdzēt sāks, tad Mesija kā baltā zirgā, pret tumsas varu palīgā tad nāks. Tas Yahshua kā droša zīme un laiku beigas nest tas sāks. Kad dzirdi rībam debess malu, kad patiesība dārga būs, kad viltus klaji redzams kļūs un melu dēļ kad tauta mirs, tad zini, Yahshua jau tuvu klāt. Viņš nāk kā uzvarētājs lauva, kā slavas ķēniņš debesīs, kas sēd. Lai mīlestība valdīt nāk un nelietīgie sadegt sāk, kur sēru jūra tos jau mājās sauc, tā muti atvērusi sen, jo domājusi ka tai vara ir un cilpas kaklā meta tā, bet maldos dzīvoja tad tā ik dienu, jo Tēva sirds tai laiku skaitīt sāk. Kad rakstos rakstīts sen jau bija un izmainīts tas nekad netiks, tik vien kā raudu pīkstiens tas, jo savu laiku zina tas. Tik Yahsua ir glābējs vien, bez kura neviens neiziet, kurš durvis ir, lai vaļā vērtu, lai Tēva sirds tad priekā grimtu. Tad Tēvs, kas tronī gaida, kurš tavu dzīvi vērojis ik dienu un palīgus tev sūtījis bij ikvienu, kas dienē goda armijā, kas redzējis, kad lejā kriti un asaras tas kopā lēja. Viņš iestājās, kad vājš tu biji un nekad viens tu nepaliki. Tam īsta tēva sirds uz mūžiem, tā gaida, kad tu sauksi to, par savu mīļo Aba Tēvs, un pretī skriesi dzīvē šajā. Viņš gaida tevi tagad tūlīt, un nenoraidīs tevi dēls.