sestdiena, 2014. gada 19. jūlijs

Nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi Visuaugstākajam savus solījumus!

Nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi Visuaugstākajam savus solījumus! / Psalmi 50:14 / Pateicība kā upuris. Dievam patīkams upuris. Kā mēs varam to izdarīt? Es domāju, ir viens un galvenais variants- izteikt vārdiem savā lūgšanā.  Lielāku spēku pieņemt iespējams lūdzot pateicībā, pastāvēdami vienotībā. Rezultāts, ko mēs iegūsim būs Dieva žēlastība un pestīšana. Tas nav maz, jo tikai Viņa žēlastībā mēs spējam pastāvēt un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Tātad- lūgšana par citiem, ar citiem- vairo žēlastību un žēlastība vairo pateicību, kas tālāk pastāvēdams patiesībā atkal vairo lūgšanas, žēlastību un pateicību. Iedarbinot lūgšanā pateicību, mēs iedarbinām aktīvo procesu, vienu nelielu Dieva modeli, kas veic milzīgas lietas mūsu dzīvēs. 11 Arī jūs mums palīdzēsit ar savām aizlūgšanām, lai par mums parādīto žēlastību, ko daudzi izlūguši, daudzi izteiktu pateicību par mums. 2. Korintiešiem 1:11 / Skatieties, kā bībele saka priekšā- mēs varam daudzi kopā izlūgt žēlastību, un iegūt pateicību, kas turpinās tālāk darboties pēc iepriekšminētās shēmas, jo mēs visi zinām, ka Dieva Vārds ir dzīvs un darbīgs un tas nekad nenomirs, pirms paveicis savu darbu, kā dēļ tas sūtīts. 11 tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju."/ Jesajas 55:11/ Par šo patiesību bībelē runāts vairākkārt, kas apstiprina, ka moduļi Dieva valstībā ir reāli un tie darbojas, nekas nav atraujams un viss darbojas kopā. 15 Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu. / 2. Korintiešiem 4:15 / Kopā mums ir spēks. Tas, kas mums jādara, ir jāsāk izteikt un pasludināt. Mēs bieži domājam, ka mums nepietiek kaut kas, lai uzsāktu darboties, pasludināt, iet vai darīt, bet Dievs mūs grib iemācīt, ka paļaujoties un Viņu, pat ar pašu mazāko mazumiņu, mēs spēsim izdarīt lielas lietas, jo to nedarām mēs savā spēkā, bet gan Viņš. 6 Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. / Filipiešiem 4:6 / 7 Tiem bija arī mazums zivtiņu; un, pateicību sacījis, Viņš pavēlēja arī tās likt priekšā. 8 Bet tie ēda un paēda un pielasīja ar atlikušām druskām septiņus grozus. / Marka 8:7-8 / Lai gan ne visiem mums ir spējas pavairot ēdienu burtiskā nozīmē (uz planētas zeme ir Dieva kalpi, kuriem ir tāda dāvana), bet domāju, ka neviens kalps, kas dzīvo, paļaujoties uz Dievu nepaliks izsalkumā un nestāvēs uz ielas lūgdams nabaga dāvanas, tas ietilps Dieva apsolījumā mums katram, kurš savā dzīvē pieņēmis Jēzu par glābēju  un dzīvo saskaņā ar Viņa bauslību, mācīdamies to patiesā sirds skaidrībā un cenzdamies to ierakstīt uz savas sirds plāksnēm. Es pat gribētu pateikt ko vairāk, labāk būtu tiekties pēc tādām dāvanām, kas sniegtu līdzcilvēkiem garīgo barību, kas biežāk ir lielāks izsalkums kā fiziskais. Tāpēc, mums vienmēr apkārt būs nabadzīgi cilvēki, jo tie staigā garīgajā izsalkumā, meklēdami kur paēst. Garīgā barība tāpat kā fiziskā, vairojas, kad pasakāmies par to tās devējam. Dieva rakstur ir tāds, ka tad, kad Viņš baros, tad nevienam nepietrūks, bet galds būs pārbagāts, jo Viņš dāvā pašu labāko saviem bērniem. 4 Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; / 1. Timotejam 4:4 / 4 Bet, ja kādai atraitnei ir bērni vai bērnubērni, tad lai tie papriekš mācās pildīt savu godbijības pienākumu pret savu pašu dzimtu un dot pateicību saviem tēviem; jo tas Dievam labpatīk./ 1. Timotejam 5:4 / Mans šodienas vēstījums, lai mēs, katrs priekš sevis izvirzītu mērķi- labpatikt Dievam ar to ko darām, domājam un kā dzīvojam. Es domāju, ka katrs, kas par savas dzīves mērķi izvirzīs labpatikšanu Dievam, tas nekad nekļūdīsies un maz pamazām mēs kļūsim Viņam līdzīgi, Viņa svētumā, tīrībā, darbos. Katrs cits mērķis, kalpošana, darīšana, kas veikta ar kaut kādu labumu iegūšanu priekš cilvēka, vienmēr ir riskanta un pieskaitāma pie kategorijas- filozofija, kas dziļākā tulkojumā nozīmē faktu grozīšana, manipulēšana ar informāciju, virzīšana uz kādiem konkrētiem savtīgiem mērķiem. Es labāk izvēlētos kā savu tēlu, kam sekot Jēzu, jo tikai Viņš vienīgais ir pilnīgs, tā mēs varētu pastāvēt uz drošas klints. Pētot  jautājumu par pateicību, bībeles kontekstā, redzams ka tai ir milzīgs spēks, ja tā tiek iegūta. Iespējams, pat ieraugāms kā viena no 7. Dieva dāvanām, apbalvojumiem vai eņģeļiem, kas darbojas kā ierocis un nāk palīgā, kad nepieciešams pastāvēt Dieva uzdevumā. 12 "Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!" / Jāņa Atklāsmes grāmata 5:12 / Pateicībai ir ļoti liela nozīme, jo tā pastiprina kvalitāti Dieva valstībā.  (citos tulkojumos- no krievu valodas- svētība, slava un atzinība; angliski- svētība; tulkojums nedaudz maina nokrāsu, bet ideja paliek- nes Dievam slavu, atzinību un pateicību). Tas viss kopā raksturojas kā kvalitātes. Viennozīmīgi tas ir viens no spēcīgiem pamatelementiem, ko vajadzētu ņemt vērā un uzlabot katram kurš gatavojas sekot Jēzum un vēlas saukt sevi par īstenu kristieti. Tas vienmēr ir upuris, jo tas pieprasa piepūli, smalkumu, uzmanību un disciplīnu. Kad apzinies, kas esi un ko vēlies, tikai tad var sākt strādāt pie kvalitātes. Ja esi uzlicis mērķi un definējis to, tad sāc analizēt. Atceries- mērķis- kristietis; Mērķis- izpatikt Dievam. Kad nes šo upuri kvalitātē, tad tam ir laba smarža priekš Dieva. Tas ir kā dedzināt taukus labai smaržai uz altāra. Pārgalvju (..) 70 Viņu sirds ir nejūtīga kā taukos ieaugusi, bet es priecājos par Taviem baušļiem. / Psalmi 119:70 / Tāpēc, mums nepieciešams sadedzināt taukus, ko esam uzkrājuši, lai kļūtu par patīkamu smaržu Dievam. Mērķis- laba smarža- kvalitāte- ziedošanās- upuris- paveicams ar lūgšanu.16 Un lai priesteris tos aizdedzina uz altāra par uguns upura barību, visi tauki ir patīkamai smaržai Tam Kungam. / 3 Mozus 3:16 / 15 Tad paņem vienu aunu, un lai Ārons un viņa dēli liek savas rokas uz tā galvas. 16 Un tad nokauj šo aunu un paņem tā asinis, un slaki tās visapkārt pār altāri. 17 Bet pašu aunu sadali gabalos, mazgā viņa iekšas un stilbus un liec tos pie pārējiem gabaliem un galvas. 18 Pēc tam sadedzini visu aunu uz altāra; tas ir dedzināmais upuris Tam Kungam, patīkama smarža, uguns upuris Tam Kungam. / 2. Mozus 29:15-18 /  Vēlos, lai ieraugām kārību, ko pildot, varam  kļūt patīkami. Izrakstot galvenos darbības vārdus: 1) liek rokas- atzīsti problēmu, kas mīt tevī, izvirzi galvenos aspektus, sāc meklēt; 2) nokauj- izdali problēmu atsevišķi, izcel to, definē; 3) paņem asinis- izņem galveno informāciju, kas ir tas no kā tu elpo, kas tevī tek pa informācijas plūsmu, motīvu, avotu; 4) slaki pār altāri- liec informāciju uz altāra, liec lūgšanās; 5) sadali gabalos- analizē iemeslus, šķiro kas labs, kas atmetams, kur katrai informācijai, motīvam vieta, kāds mērķis katrai detaļai;  6) mazgā iekšas- attīri visus mērķus, motīvus, lai tie kļūst tīri, maini tos pēc vajadzības, lai tie būtu tīri, katrai domai jākļūst tīrai, sirdij, pātam, kustībām, dvēselei, miesai, visam pamatos jābūt tīram, izsūdzi visu Dieva priekšā, lai Jēzus asinis mazgā katru motīvu un pielikumus, kas paliek pāri; 7) liec pie pārējiem- kad viss izanalizēts, tad liec visu kopā, formējies kā personība, stiprinies vārdā, lūgšanā, meklē vienotību, taisnību, patiesību un mīlestību; 8) visu sadedzini- nomirsti sev, šīm problēmām, ambīcijām, lai tas, kas bija problēma tiek atdots Dievam- uzticēts Viņa ugunij, ziedots pilnībā Viņa pilnīgajai mīlestībai, uzticībā. Tad tas kļūst par patīkamu upuri ar patīkamu smaržu. Kā Marija, kas slacīdama Jēzus kājas ar saviem matiem un svaidāmā eļļa piepildīja visu māju ar patīkamu smaržu. Tie ir mūsu ikdienas sīkumi, kas ziedoti mīlestībā Dievam, veido kopā patīkamu atmosfēru. Katrs mats, katrs sīkums.  Kārtība, kas aprakstīta uguns upurim pēc vecās derības nolikuma un varētu likties kā nesaistīts ar 21. gadsimta kristieti, bet mēs visi zinām, ka bauslība nav mainījusies ar Kristus atnākšanu. Lai izpildītu iepriekš minēto kārtību, nav pieļaujams izlaist kaut detaļu, un tad nonākam pie apsvēruma, kas saucas disciplīna. Disciplīna ir viens no īsākajiem un produktīvākajiem paņēmieniem, kā panākt izvirzītā mērķa realizāciju. Kā vienu no metodikām, kā sevi stiprināt ar Dieva Vārdu, kas viennozīmīgi ir disciplīnas paraugs, varu minēt Psalmos  164 Septiņreiz dienā es Tevi teicu par Tavām taisnajām tiesām. / Psalmi 119:164 / Lai tas nav pārsteigums- bībele mums parāda priekšā jautājumus un sniedz atbildes, kā rīkoties, kad tas nepieciešams. Pirmkārt, kad lasām bībeli un vēlamies būt darītāji, ne tie, kas neprātīgi un negudri, tad šis psalms uzrunā ar uz lasītāju vērstu darbību, kas notiek laikā. Ja pieķer sevi neizpildām to, tad tieši šodien un tagad vari kļūt par vārda dzirdētāju un darītāju. Ja nepieciešams, tad sastādi grafiku, kad 7 x dienā vari pateikties Dievam par visu, ko Viņš tavā labā darījis un kļuvis tev par tavu izpircēju, Viņš ir piedevis tev visu, ir šķīstījis tevi, taisnojis tevi un darījis svētu. Mums ir daudz par ko pateikties, neesi skops priekš Dieva, jo Viņš tāds nebija tevis dēļ. Disciplinē sevi un kaut vai ik pēc divām stundām, pasakies Viņam, tas taču nav sarežģīti, kad uzsāksi praktizēt, tad liksies, ka vari arvien biežāk to darīt un es domāju, ka Dievam šādas lietas ir patīkamas. Līdz ar to arī palīdzēsim piecelties tuvākajam,  jo draudze ir viena miesa un vienam pieceļoties sāk celties arī pārējie. Disciplīna ir vienīgais, kas audzina raksturu, veicina paklausību, un kā zinām, tad paklausība ir dārgāka par jebkuru upuri. Atceries, ka esi Dieva armijā, ka esi kareivis un kalps, tad tur nu nekādā veidā nevar iznākt pozitīvs rezultāts, ja nepastāvēsi paklausībā un disciplīnā pret sevi.