pirmdiena, 2014. gada 20. janvāris

Ceļš I daļa

Ceļš vienmēr nozīmē kustību

Ceļš- tas nav vienkārši bruģēts vai asfaltēts taisns gabals zemes. Tas ir process, ikdiena un Jēzus, kas ir dzīvība, patiesība. Tā ir tava dzīve. Tātad ceļš ir tava dzīve. Tas ir viss, kas tev ir. Vairāk nekas cits tev nepieder. Atrašanās uz ceļa. Tā nav vienkārši māja, vai īpašums, auto, ko vēlies iegādāties, lai justos labi, sapnis, kur pavadīt mierīgas vecumdienas, mazbērni, kurus sagaidīt, otrs cilvēks ar kuru blakus izdzīvot katru sirmo matu, pat labi situēta darba vieta. Tas ir mazākais, ko patiesā šodiena mums var piedāvāt. Dieva pasaule, kurā dzīvot un smelt īstu un patiesu prieku, mieru un brīvību, tas ir tas, kas patiesi spēj piepildīt mūsu sirdis, dvēseli, miesu un garu. Sajūta, ka dzīve nav nodzīvota velti, ka tā netiek šķiesta apspriežot citus cilvēkus, eiro kursu un pārtikas cenas veikalos. Bet. Pat arī, ja tā būtu, patiesu nozīmi visam, kas ar mums notiek, var piešķirt tikai Dievs. Labākā lieta, kas ir jāsaprot un jāpieņem ir tas, ka : īstais un patiesais ceļš ir mūžīgs.

Jēzus ir ceļš


Ceļš = Jēzus = Dzīvība = Dzīve/viss, kas mums ir = Ceļš.

Tās ir ne tikai bedres, ko mums Latvijā vienmēr gribas uzsvērt. Tā, pirmkārt, ir iespēja. Iespēja, kur tās varētu arī nebūt. Jēzus ir iespēja. Iespēja, kuru vari pieņemt vai noraidīt. Viņš kā iespēja- var gan būt gan nebūt tavā dzīvē. Bet tā ir tikai un vienīgi tava izvēle. Bedres ir sekundāras. Atkarīgas no ceļiem, no vietas uz kurieni vēlies doties, no iespējām kas pastāv tev apkārt. Arī laukos kāds var apmaksāt ceļu. Samaksāt dārgu cenu. Par kādu no mums. Atceries, ka vienmēr ir kāds, kurš par tevi ir maksājis cenu. Kad mēs aiziesim pie Tēva, mēs to sapratīsim. Ja jautā, kas ir cena? Cena ir veltītais laiks iestājoties lūgšanā par tevi, satraucoties par tevi, atbalstot tevi, pabarojot tevi, samīļojot tevi, pat kad neesi pelnījis, palīdzot tev, mīlot tevi, cienot tevi, apģērbjot tevi, mierinot tevi, audzinot tevi, ... to visu darot mīlestībā uz TEVI. Tas ir viņu ceļš pie Dieva un tavējais. Ceļš nekad nebeidzas. Kad tas ir beidzies, tad tevis vairs nav starp mums uz zemes mītošajiem. Sanāk, ka esi pārgājis citā dimensijā. Esi aizgājis tur, kur Tēvs bija pašos pirmsākumos paredzējis, lai tu nokļūtu. Pārāk diskutabli, kas būtu, ja es neko nedarītu, vai es būtu kur tagad esmu?! Iespējams. Kā Jona, kas nevēlējās iet paredzēto Dieva ceļu, bet Dievs viņu aizsūtīja, kur bija nepieciešams. Dievs nebija priecīgs, ka Jona izvēlējās izvairīties, izvēlējās neiet Viņa plānu. Var jau visādi, bet Dievs mūs mīl, kas ir pats galvenais. Šis stāsts Bībelē tikai apstiprina, ka Dievs mūs pazīst, Viņš zina, ka mēs varētu tā rīkoties, bēgt, teikt ka tāpat būtu viss mainījies, vai tāpat nebūtu nekas mainījies. Dievs mūs pazīst. Un nav nekā tāda un vairs nebūs, kas jau nebūtu bijis. Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis, un, kas vēl būs, tas arī jau sen ir bijis, jo Dievs nereti atjauno arī jau sen pagājušo. / Salamans mācītājs 3:15  Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo nekā jauna nav zem saules. / Salamans mācītājs 1:9
Ir takas, kuras var iet viens. Šos virzienus atrod tikai īsti fanāti. Tiem nevajag naudu, pasaules līdzekļus vai ieročus,  bet iepazītu Dieva gribu. Viens var iet un neatstāt aiz sevis nospiedumus. Svarīgi, ka tas, kas iet pa priekšu ir kāds, kas zina šīs tekas, kas ir bijis klāt radīšanā. Tikai Viņa vadībā iespējams atrast pareizos virzienus, kas neieved maldos un strupceļos. Ceļā ar Dievu strupceļu nav.

on the road

Nekad neaizmirsti mērķi, kāpēc izvēlies konkrēto pārvietošanās līdzekli, lai ikdiena un slinkums nav vadmotīvs, kas aktivizē nevīžību un paviršu dzīvi. Izvērtē savus spēkus katram pārvietošanās līdzeklim atbilstoši ceļam, attālumam, aprīkojumam un iespējām noliktā mērķa īstenošanai.
Luksofori ir noteikumi, kas palīdz pārvietoties visiem kopā, kā baušļi, ne lai piedraudētu, bet palīdzētu doties bez konfliktiem, bez zaudējumiem, nevajadzīgas komunikācijas. Ja nebūtu noteikumi, tad iztēlojaties situāciju, ka dodaties pa ceļu, kas paredzēts katram virzienam vienai joslai un.. braucot pa vienu pusi, tieši pretī brauc automobilis. Kā rīkoties, ja neeksistē noteikumi un katrs brauc kā vēlas? Jā, ievērot visus nav iespējams, bet ir iespējams doties tā, lai nevienam neuztriektos virsū un nesabojātu tā pārvietošanās līdzekli, ar lieliem zaudējumiem. 

trešdiena, 2014. gada 15. janvāris

(..) jo strādniekam sava barība pienākas


Cita izpratne. Neiegādāties SEV ko nēsāt kā rotu. Sevis izdaiļošanai. Sava ES paaugstināšanai. Nekādi dekori, spīdumi, dārgumi, nauda savas cenas pacelšanai, nepiedienas. Dievs ir devis un Dievam viss gods pienākas. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Mt 10:8 Tur neko nevar nopirkt, jo viss ir Dieva žēlastībā un mīlestībā. Tur nekas nav pērkams vai pārdodams. Ceļasoma nav nepieciešama, jo Viņa nasta ir viegla. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. Mt 11:30 Nav nepieciešams kaut ko pašam nest. Nevajag sevi apgrūtināt. Dievs tev nav
paredzējis nastu, tātad arī ceļasoma nav vajadzīga. Divi svārkus. Dubultā nodrošināties nav iemesla, ja patiesi tici uz Dievu, paļaujies uz Viņa mīlestību. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt:ko ēdīsom, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Mt 6:31 Būdams patiesā bijībā, neredzēsi vajadzību pēc rezervēm. Dievs ir tik varens un bezgalīgi mīlošs un dāsns tēvs, ka drošību pašam pirkt nevajag. Viņš Pats ir Radītājs un kaut ko iedot priekš tevis, Viņam vispār nav problēmu. Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz? Mt 7:11 Divus kurpju pārus arī nav nepieciešamība sagatavot. Šajā ceļā lieku nastu, kas otram un kas starp svēto zemi, nav vajadzības nest. Un Tas Kungs sacīja: "Nenāc tuvāk! Novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme." 1 Moz 3:5  Tas ir ceļš kustībā. Vienlaicīgi var valkāt tikai vienu pāri apavus. Un apavi, kas ir starp mums un svētu zemi ir kā atdalītājs, kā mūsu iedomāts aizsardzības gabals, kas var būt kā traucēklis, lai sajustu to, kas atrodas uz pašas maliņas, tiešā tuvumā. Nūja kā atbalsta koks, ko var nopirkt, arī nav nepieciešams iegādāties. Tev pašam uz saviem risinājumiem, atbalstiem nav jābalstās. Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus. Ps. 145:14 Dievs ir viss atbalsts, kas stiprina. Nūja, ar ko atsperties ir Dieva patiesība un atklāsme. Nav citu nūju, kas būtu jāpieņem sev. Ar Dievu kopā virzoties, turoties pie Viņa rokas jau ir gana stiprs atbalsta plecs. Un Viņš man piešķīra muti kā asu zobenu un mani paglabāja Savas rokas ēnā. Viņš izveidoja mani par spožu bultu, paglabāja mani Savā bultu somā. Jes 49:2 Stiprākas klints nav uz zemes virsas. Neviens nav svēts, kā vien Tas Kungs, neviens, vienīgi Tu, un nav citas klints, kā vien mūsu Dievs. 1. Sam 2:2 Un augsti teikts lai ir mans Dievs, manas glābšanas klints. 2. Sam  22:47
Jo strādniekam sava barība pienākas. Dievs ir sagatavojis Savu barību. Tādu, kas paēdina un vienmēr paliek pāri labiem darbiem. Viņš vienmēr dod ar rezervi. Viņš vienmēr dod labāko, dod vairāk kā tu prasi, kā tu spēj iztēloties. Viņš saviem bērniem sagatavojis ko vairāk. Strādniekiem pienākas- tas izteikts apsolījumā. Ja uzskati sevi par Viņa strādnieku, tad viss ko pasaule piedāvā, par to tev nav nepieciešamība rūpēties. Kam ausis, lai dzird, kam acis lai saredz. Kas kaut reizi izbaudījis Dieva labvēlību, sapratīs ko nozīmē dzīvot no Viņa piedāvātās barības. Baudīt to. Kas ne, tas nesapratīs, līdz Svētais Gars to neatklās. Tā ir barība no cita izmērījuma, tā nav miesa un asinis tiešajā nozīmē. To saprast var tikai tie, kas izvēlas iet Viņa ceļu. Kādus ceļus tu izvēlies? Vai arī vēlies iet Viņa pēdās? Tas ir ceļš, kas nekad neatstāj trūkumā, nelaimē, nabadzībā, bezcerībā, bet visu pārklāj ar dievišķu mieru, prieku, cerību, mīlestību un brīvību. Mieru, kad apkārt jūra trako, viļņi mētā augstceltnes augstumā, bet tavā sirdī pārdabisks miers un gatavība dāvāt apkārtējiem no Viņa dotu bezgalīgu mīlestību Jēzus Kristus vārdā. Āmen!

trešdiena, 2014. gada 8. janvāris

piektdiena, 2014. gada 3. janvāris