sestdiena, 2013. gada 15. jūnijs

Bībele III

14 Tad Dievs sacīja: "Lai top spīdekļi debess velvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie lai ir par zīmēm un laikiem, un dienām, un gadiem, 
15 un tie lai ir par spīdekļiem debess velvē gaismot pār zemi." Un tā tapa. 
16 Tad Dievs radīja divus lielus spīdekļus: lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti, un zvaigznes radīja. 
17 Un Dievs tos lika debess velvē, lai tie gaismotu pār zemi 
18 un valdītu dienā un naktī un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam. 
19 Un tapa vakars un tapa rīts - ceturtā diena.


1. Mozus 1:14-19

Izmantojot man pieejamo vārdu brīvību, izsaku savas personīgās domas un pārdomas-