trešdiena, 2013. gada 24. aprīlis

Bībele no sākuma II

6 Tad Dievs sacīja: "Lai top velve ūdeņu vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem." 
7 Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves. Un tā tapa. 
8 Un Dievs nosauca velvi: debesis. Un tapa vakars un tapa rīts - otra diena. 
9 Tad Dievs sacīja: "Lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas zem debesīm, ka sausums taptu redzams." Un tā tapa. 
10 Un Dievs nosauca sausumu: zeme, - bet ūdeņu krājumu nosauca: jūras. Un Dievs redzēja to labu esam.

1.Mozus 1:6-10
Izmantojot man pieejamo vārdu brīvību, izsaku savas personīgās domas un pārdomas-