svētdiena, 2013. gada 17. marts

Bībele no sākuma I

Sāku lasīt no sākuma
1 Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 
2 Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem. 
3 Un Dievs sacīja: "Lai top gaisma." Un gaisma tapa. 
4 Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. 
5 Un Dievs nosauca gaismu: diena, - un tumsu nosauca: nakts. Un tapa vakars un tapa rīts - viena diena. 
6 Tad Dievs sacīja: "Lai top velve ūdeņu vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem." 
7 Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves. Un tā tapa. 
8 Un Dievs nosauca velvi: debesis. Un tapa vakars un tapa rīts - otra diena. 

1.Mozus 1:1-8Izmantojot man pieejamo vārdu brīvību, izsaku savas personīgās domas un pārdomas-