otrdiena, 2017. gada 20. jūnijs

un ja nu Viņš atprasa?

Ījaba dzīves momenti bieži vien tiek apspriesti visādos veidos, gan upura gan iedomības, cietēja lomā, gan laba piemēra lomā, ... var teikt, ka Bībelē minētā Dieva saruna ar sātanu varētu liecināt, ka Ījabs labi pazina savu Kungu. Skatoties no šī skatu punkta, un vērojot Ījaba izteiktos vārdus, var redzēt, ko viņš izsaka un domā, cik saprot un cik tālu ir dzīvojis atklāsmē par Dievu. / Uz ko tad vēl bezgodim cerēt, kad Dievs pārgriež viņa dzīvības pavedienu un atprasa viņa dvēseli? / Ījaba 27:8 / Tā nav pirmā reize, kur Svētā Grāmata apraksta šādu principu. Kad kāds kungs gatavojās doties ceļā un saviem kalpiem izdalīja pa talentiem, attiecīgi 1, 2 un 5, pats tūlīt aizceļodams. / Mateja 25:14-28 / Atgriezies, tas pieprasīja norēķinu. Lai kas mums tiktu dots, katram ir noteikts uzdevums un atkarībā no savas uzdrīkstēšanās un iekšējās zināšanas, mums jāizmanto tas, kas mums ticis dots. Kā katrs pavada šo savu dzīvi, bieži vien tas ir atkarīgs no mūsu izvēles. Tavā priekšā, katru dienu, stāv labās un ļaunās izvēles. Ko izvēlēsies tu? Tā ir tava izvēle. Dzīvību vai nāvi? Es tiešām nezinu, kāda izskatīsies šī atmaksas stunda un ko no mums katra mūsu Kungs sagaida, bet... Ījaba sirdsapziņa bija pilnīgi tīra tā lūgšanu un upuru dēļ. Šodien, gan no mums tādi upuri kā Ījabam, netiek prasīti, toties tai pat laikā, mēs zinām, kas no mums katra tiek prasīts.FOTO: 03/09/2016 Spain / Road to Muxia

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru