piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

SALT AND LIGHT

Salt and light are images used by Jesus in the Sermon on the Mount, one of the main teachings of Jesus on morality and discipleship. ... But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. Matt 5:13-16. 
Salt metaphorically to signify permanence, loyalty, durability, fidelity, usefulness, value, and purification.
Sāls un gaisma ir tēli, ko Jēzus izmanto kā vienu no svarīgiem māceklības un morāles pamatprincipiem. Ja sāls zaudē savu sālīšanas funkciju, tad kā to atdabūt atpakaļ, lai tas varētu sālīt? Tas vairs nav nekam derīgs un ir ārā izmetams, ļaudīm ar kājām saminams. Mateja 5:13-16. Te izteiktas Jēzus cerības un gaidas no mācekļiem. 

Sāls simboliskā nozīme- pastāvība, lojalitāte, izturība, uzticība, lietderība, vērtība, attīrīšanās.

FOTO: 2017 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru