svētdiena, 2016. gada 25. decembris

Ne tāpat vien tas ir noticis

Priekš kaut kā, mūs svētīt. No kaut kā mūs darīt brīvus. Ne jau tāpat vien. Dieva Dēls nav nācis tāpat vien, bet ar mērķi. Brīnums ir tajā, ka piedzimdams Viņs nepaliek mazs zīdainis silītē, bet turpina pieaugt. Dievs nedos nevienam savas vīģes, kas grib Dievu kalpināt paši sev. Viņš nāk ar mērķi pie mums un kļūst mazs kā mēs, kasdzīvi redz un dzīvo kā skudru pūznī, pazemojies mūsu dēļ, lai mus palīdzētu. Ja Dievs būs ar mums, kas būs pret mums ? - viss būs pret mums!!! Jā, pilnīgi viss, kur mēs dzīvojam. Visa pasaule būs gatava nostāties pret mums tikai šī viena iemesla pēc. Un tātad, tikai un vienīgi mīestība salauž viscietāko sirdi. Mīlestība uz Dievu un mīlestība vienam uz otru. Ledus aukstu sirdi var atkausēt tikai mīestība. Tikai tad kad esi pateicis, ka viss pietiek, lai notiek Tavs prāts, bieži vien tad notiek visbrīnišķīgākās lietas mūsu dzīvē. Viņš kļūst līdzīgs mums, lai mēs kļūtu līdzīgi Viņam un tikai tad patiesi mums notiek Kristus piedzimšana. 
FOTO: Liepāja church / word from there

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru