trešdiena, 2016. gada 7. decembris

Covered him / savas acis uz viņa acīm
The Message 2 Kings 4:32-35 Elisha entered the house and found the boy stretched out on the bed dead. He went into the room and locked the door—just the two of them in the room—and prayed to God. He then got into bed with the boy and covered him with his body, mouth on mouth, eyes on eyes, hands on hands. As he was stretched out over him like that, the boy's body became warm. Elisha got up and paced back and forth in the room. Then he went back and stretched himself upon the boy again. The boy started sneezing—seven times he sneezed!—and opened his eyes.

Un viņš uzkāpa un uzgūlās bērnam virsū, un lika savu muti uz viņa mutes un savas acis uz viņa acīm, un savas rokas uz viņa rokām, un tā viņš nogūlās tam pāri un sasildīja bērna miesas. 2. Ķēniņu 4:34

Mirušo mēs varam atdzīvināt, tikai esot kā ķēnišķie priesteri savās mājās, apzinoties savu garīgo identitāti Dievā. Aizslēdzot durvis aiz sevis, ieejot atdalītā telpā ar savu priekšā nostājušos problēmu un liekot sevi-visu asevišķi un kopā. Savu muti ar vārdiem pasludinot, savas acis, novērpjot situāciju, savas rokas ar savām apzinātām darbībām, savu sirdi- un miesu sildot ar visu savu būtību, kas esam. Jo neesam mēs verdzības varā,ne savā spēkā, bet Svētajā Garā. 

FOTO: Bordeaux / France / Jardin Public / Musa sp. / Banana Plant / 2016

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru