svētdiena, 2016. gada 20. novembris

lai tu atzītu, ka Es esmu Tas Kungs
Ahabs, kurš arīdzan darījis ne to labāko Tā Kunga priekšā, toties Dieva žēlastības vārdā izvēlēts, lai Dievs tiktu pagodināts 32 ķēniņu priekšā.  Stāsts par Aramas ķēniņu, kurš pašapmierināts un stabils ar savu varenības svītu nosūta Ahabam ziņu, ka viss sudrabs, zelts, sievas un krietnie dēli būs viņa, ko nākamajā ziņojumā pat pavēl arī tam nogādāt. Tomēr vecaju padomu ieklausoties, bez cīņas uz bailēm vien neatdos savus zemes labumus. Tā teikt- paļaujoties praviešiem, Kungs izredzējis Ahabu un arī atklājas sakaujot pretiniekus uzvarā. 
Morāle: lai arī neesi pats priekšzīmīgākais, tomēr saklausot Dieva balsi vari kļūt uzvarētājs pat prātam neaptverama pārsvara priekšā.

FOTO: Bridges / Lyon / France / Jul / 2016

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru