piektdiena, 2016. gada 6. maijs

Skolotāj, pasveicini skolnieku pats

Un viņš savā mācībā sacīja: Sargaities no rakstu mācītājiem, kam tīk garos svārkos staigāt un tirgus laukumos tapt sveicinātiem, un sinagogās sēdēt pirmajās vietās un goda vietās viesībās. / Marka 12:38-39 /
Ar iepriecinājumu un nožēlu jāsaka, ka ir pagājuši ap 2000gadi un vēl mazliet, un cilvēka raksturs nav mainījies ne par matu. Kā reiz teica viens puisis apceļotājs, kurš pabijis pilnīgi visās pasaules valstīs- cilvēki visur ir vienādi. Katrs cilvēks, pēc būtības, ir būvēts no vieniem un tiem pašiem instinktiem, emocijām, pamata uzvedības modeļiem, kam tas arī seko, jo nespēj citādāk. Nu lūk, kas domā, ka mūsdienās cilvēki ir mainījušies, kļūdās, mainījusies ir to vēlmju, emociju un instinktu lietošanas proporcija, kas mainās pa laiku posmiem un iet, savā ziņā, tikai sev zināmu virzienu. Pirmkārt, cilvēki vienmēr ir gribējuši izcelties. Cits ar apģērbu, kas arī ir pirmais pamanāmais, kas savā veidā ir definējamais, fiksējamais un patiesībā arī labi analizējamais materiāls. Arī garīdznieki tā pauž savu nostāju, pozīciju sabiedrībā, vai, kā un kādā situācijā to vajadzētu darīt, tas ir atsevišķs jautājums. Otra lieta, kas nav mainījusies, kopš Jēzus staigāja pa zemes virsu, ir tas, ka tiešām es itin bieži dzirdu no ļaudīm- bet viņai vai viņam taču vajadzēja mani sveicināt, ne jau es pirmais viņu ieraudzīju vai ienācu kādā telpā.... redzi, un nav nekā jauna. Jā, ir zelta uzvedības etiķete, kura nosaka labo toni, kurš kuram pirmais dod sveicienu un to nedarot, tas tiek uzskatīts par slikto toni. Tai pat laikā, ar šo tiek manipulēts pēc izdevīguma. Mūsdienu vienlīdzības sludināšana sevi vairs nespēj ieraudzīt..., bet pasveicināt gan vajadzēja, durvis atvērt vajadzēja, pa trepēm vajadzēja iet pirmajam.. Sinagogu ļaudīm tak vajadzēja zināt- kas grib būt augstākais, lai kļūst zemākais, nu pasveicini to parasto cilvēku, kurš vienkārši ir tur kur ir, nu netiek nekādi uz priekšu. Ja prezidents no sirds sveicinātu katru cilvēku, ko satiek sev apkārt, tad arī šie parastie ļaudis mainītu savu viedokli. Skolotāj, kļūsti par īstu gudru skolotāju, paliec arī pats skolnieka statusā, neuzskatot, ka esi iemācījies visu, tā iznīcinādams mīlestību uz apkārtējiem.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru