pirmdiena, 2016. gada 25. aprīlis

pirmsākumā bija Vārds

Pirmsākumā bija Vārds, 
un Vārds bija pie Dieva,
un Vārds bija Dievs. / Jāņa 1:1 / 

Viss jaunais sākas un beidzas ar Vārdu. Visam vajadzētu iesākties ar Vārdu, un tikai tad viss pārējais. Bez Vārda apstiprinājuma nav itin nekā. Ne valdības ne varas, ne sākuma ne gala.

Kungs Jēzu, paldies, ka Tu izlēji Savas svētās asinis manis dēļ, lai es varētu Tev piederēt.
Es atzīstu, ka tu man esi vajadzīgs.
Es Tevi apliecinu šajā brīdī kā savu glābēju, atpircēju, atbrīvotāju un Kungu.
Es no jauna visu sevi nododu Tavās rokās - uzticu Tev savu garu, dvēseli, miesu un visu savu dzīvi.
Es tagad uzaicinu Tevi, būt par katras manas dzīves sfēras Kungu un Pārvaldnieku.
Esi Kungs pār manu garu - pār manu pielūgsmi, pār manu sirdsapziņu un manu garīgo sapratni.
Es nododu Tavai Kunga pārvaldei savu prātu, domas, iztēli, atmiņu.
Es savu gribu, vēlmes, lēmumus un plānus nolieku zem Tavas autoritātes.
Es pakļauju Tev savas jūtas un emocionālās reakcijas, visu savu nākotni.
Esi Kungs pār manu ķermeni un noteicējs pār manu fizisko veselību, pār sajūtām un rīcību.
Paņem, Kungs, savā pārvaldē manas ausis un to, kas tām jādzird.
Ņem manas acis un vadi tās uz to, ko tām jāredz un uz to ko tām jāsaskata.
Ņem manas lūpas un sargā vārdus, kas no tām iziet.
Sargā manu muti, ko tā uzņem.
Sargā manas nāsis un to, ko tās ieelpo.
Esi Kungs pār manām rokām un nosaki Tu, ko tām darīt un kam pieskarties.
Esi Kungs pār manām kājām un virzi Tu manus soļus savos ceļos.
Esi Kungs pār seksualitāti un visām tās izpausmēm.
Esi mana materiālā stāvokļa un finanšu Kungs.
Esi Kungs pār manu laiku, darbu, nomodu, miegu un sapņiem, valdi pār attiecībām ģimenē, laulībā, darbā, draudzē un ar draugiem.
Esi Kungs pār mana mūža ilgumu un manu nāves stundu.
Nāc, Jēzu, un ieņem Tev piederošo vietu manā dzīvē visā pilnībā, es Tev pakļaujos un uzticos pilnībā!
Āmen!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru