svētdiena, 2016. gada 7. februāris

Mans Kungs!

Kungs, Tava griba, vienalga kāda tā būtu, atjauno un pacel to, kas velna gremdēts, apmelots un zagts. Tēvs debesīs, Tava griba, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Tava griba, lai pārklāj mūsu miesas gribu, vēlēšanos, kaisles un iegribas. Lai kļūstam mēs par spēcīgiem Taviem kalpiem, kas gatavi doties cīņā un uzvarēt, neskatoties ne uz ko, ne uz kādu sarūgtinājumu, neizdošanos, iepriekšējiem zaudējumiem vai ieroču trūkuma, Jo viss, kas mums vajadzīgs, jau ir pie Tevis un mums nav par to jāatbild vai jāsatraucas. Palīdzi būt gatavībā pret jebkādiem uzbrukumiem, neskatoties pilnīgi ne uz ko. Lai stāvot, dzīvojot šajā pasaulē, kur neapgraizītie, lepnie, ļaunie, suņi rej apkārt Taviem mūriem, Tavai drošajai pilij, lai mēs tajā justos drošībā - Tavas spēka un godības, Tavas izvēles un mīlestības, kā arī Tavas bezgalīgās žēlastības, nenovērtējamā- Tava Dēla upura asiņu dēļ mēs varam pastāvēt. Radi mūsos, atver mūsos, esošo Tavu garu, kas nāk kā uguns, kas pāršķeļ kā zobens, abās pusēs griezīgs, kas atdala jebkādu negodu un pāridarījumu. Tavs spēks kā pērkons, lai nodārd, kad Tu nāc palīgā saviem taisnajiem, kas lūdz uz Tevi, tic un paļaujas, kas ziedojuši sevi, savu laiku, hobiju, domas, intereses, darbu un attiecības, visu cik katrs spējis, lai raudzītos uz Tevi, Tavu varenību, pagodinātu Tevi, Tavu izvēli, lai ziedotos un pateiktos Tev, ka Tu esi tas valdnieks un ķēniņš mūsu, manā dzīvē, kam vienīgam es, pirmkārt, atdodu savu dzīvi, uz ko vienīgo es varu likt savu cerību. Un nav neviena, itin neviena, kas būtu kaut mazliet pielīdzināms Tavai varenībai, iespējām, spēkam un nenormālai pārdabiskai, neierobežotai un bezgalīgai mīlestībai, kādu, mēs cilvēki, vēl nemaz neesam ne redzējuši, ne aptvēruši. Mīlestībai, kas ir tik milzīga, ka ļauj mums atvērt acis no rīta, lai redzētu, kas ļauj mūsu prātam būt brīvam, sapratīgam, sajūtām, kas uztver katru mušas dīcienu un trauku šķindoņu, tāpat sadzirdēt otra cilvēka vajadzību, sirds saucienu, pat ja tas nav izteikts nevienā vārdā caur lūpām. Sajust otra noskaņojumu un izdarīt saprātīgu atbildi, katrā situācijā no tām. Tēvs, Tu esi mūs iedēstījis katru savā ģimenē, kurā augt, no kuras mācīties un tā pieaugt un pilnveidoties, ieraudzīt Tavu mīlestību šeit uz zemes. Paldies Tev Tēvs par mīlestību, ko man dāvāja un dāvā, vēl joprojām mana ģimene. Es pasakos, par tiem mirkļiem, kas pavadīti kopā, un to ir bijis diezgan, lai es nonāktu tur, kur esmu pašreiz un lai redzētu šīs daudzās lietas un piedzīvotu slāpes pēc Tevis, kas ir visvairāk nepieciešamā īpašība, ko iemantot - tāpat, tikpat liela - spēt novērtēt to milzīgo bagātību, ko esi devis, šos talantus, intereses, izzināšanas, pamanīšanas, satveršanas, kalpošanas dāvanas, ar ko esi apdāvinājis daudzās jomās. Milzīgs un nenovērtējams ir tas, ko Tu esi devis man, ar ko esi svētījis mūsu ģimeni kopā un katru atsevišķi. Tevi vienīgo es varu slavēt un teikt, jo neviens, pilnīgi neviens cits nevar un nav spējīgs uzņemties atbildību par to labo darbu, kas ir darīts pie manis, pie manas sirds attīrīšanas, pie katras dienas ceļa noiešanas,  - kā tikai Tu viens, tikai Tu Dievs vari būt šis Radītājs, kas prefekti salicis visu pa vietām. Pats radījis, pats konstruējis, pilnveidojis. Tikai Tu, mans Dievs, mans Mīļais, labais Tētis, līgavainis, pavadonis, padoma devējs, saudzētājs, skolotājs, pamācītājs, lūdzējs- Ješua, sargātājs un vienkāršs pavadonis manā ceļā, kad es sekoju Tev. Man nav līdz galam zināms, kāpēc Tu esi izvēlējies mani, bet mana sirds par to ir ļoti pateicīga, ka katru dienu, kad esi man blakus, Tu mani pieskati un Tavi eņģeļi vienumēr ir pie manis, kad tie pieskata, lai mana kāja nepieduras pie zemes, lai tās neatsitas pret akmeņaino pamatu, lai es stabili turētos eņģeļu spārnu vēdās, to drošības rokās. Kungs, tādu žēlastību, kādu esi pret mani parādījis, es neesmu pelnījis, jo neesmu nekā laba tāda darījis, pēc savas gribas, bet Tavā pamudinājumā tikai, Kungs. Bez Tavas žēlastības tāpat man neizdzīvot it nevienu dienu, jo tikai tā mani tur, tā ir tik spēcīga un milzīga. Kungs, es pasakos par to, ka Tu mani esi nolicis par to Sava mērķa piepildījumu, kur Tu mani sūti. Slava pieder un drīkst piederēt tikai Tev vienam vienīgam un nevienam citam! Ar mīlestību, ko Tu sauc manā vārdā! Amen!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru