ceturtdiena, 2016. gada 11. februāris

ikvienam cilvēkam tur dzimtene

Ir kāda vieta, kas ir katram pie sirds tuva, kas saistās ar mājām ar drošību, ar mieru, vietu, kur esam dzimuši, kurā kultūrā auguši, pie kā pieraduši - saukta par dzimteni. Ja kāds jūtas palicis bez savas dzimšanas vietas, tad Dievs sūta mierinājumu- Viņš piedāvā savu patvērumu, savu klinti, kurā patverties, savu pili, kurā būt drošībā, un sauc to par Ciānu. Visuaugstākais rūpējas par bāreņiem, atraitnēm, pamestajiem, nicinātajiem, tiem, kurus citi atstājuši- Dieva spēcīgā roka sniedz mierinājumu, jo ir kāds, kurš sauc, kuram ir vajadzība. Pēc Rakstiem iznāk, ka katram tur ir paredzēta vieta, pilnīgi katram ikvienam. Nav neviens, kurš vēlētos un tiktu atraidīts. Pietiek ar vēlēšanos un tu spēj to saņemt un ieiet stingri nostiprinātajos pils mūros, lai atspirgtu un dzīvotu dzīvībā. Paredzēts katram, kurš vēlas. Arī TEV.

FOTO: / LU Botanical Garden / Puķu Balle / Paper Art / 2014 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru