trešdiena, 2016. gada 17. februāris

Es dzīvošu !

Mans Kungs ir ar mani, Viņš mani neatstāj, tāpēc arī es Viņu neatstāšu, bet iešu uz priekšu, stiprināšos ar Viņa vārdu, caur Viņa vārdu un Viņa vārdā. Ar to solīdamās neatkāpties, nepalikt ilgi mirušam, bet celties momentā augšā un dzīvot. Dzīvam būt ir labāk, skaistāk, sapratīgāk, daudz neatsveramāki pilnīgāk, nekā staigāt kā mirušam, domāt un uzvesties kā mirušam. Nē, es izvēlos dzīvību! Raksti iesaka man būt dzīvam un izvēlēties dzīvību. Papildus caur to visu, es varu sludināt Tā Kunga darbus. Jo tālāk es eju, jo vairāk es saprotu, ka Kunga žēlastība ir mans atbalsts, Kunga izvēle ir mans atbalsts, Viņa griba ir mans klints un man paraugs. Viņa mīlestība mani izglāba, bet ne manis paša. Tad kāpēc gan to nepaust caur sevi ar saviem vārdiem un darbiem? Neviens lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. / 1. Timotejam 4:12 / 


FOTO: / Rome / 2010 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru