otrdiena, 2016. gada 2. februāris

Atjaunoti Kristū / esmu drošībā

Kā vēl viens ļoti nozīmīgs cilvēka dzīves pamatuzstādījums, bez kura grūti iedomājama stabila, harmoniska dzīve ir iekšējā drošības nepieciešamība. Kā teicis Šidlovskis vienā no saviem darbiem "Slepenā kambara noslēpumi"- Ir tikai viens veids kā iegūt drošību. Tas nozīmē- uzzināt Dieva gribu". Tam pilnībā piekrītu, jo zinot Dieva gribu, mums vairs nav jābaidās vai jāšaubās par kaut ko, nepastāv vairs nekā, kas varētu to apstrīdēt. Jo Viņa griba stāv pāri jebkam. Pāri visām gribām un virsotnēm. Dieva  augstākās mīlestības, žēlastības un taisnības griba ir tik pilnīga un mieru nesoša, ka tikko cilvēks to satvēris un tai noticējis, tā nekādas varas to neatņems un miers iemājos arī cilvēka sirdī, garā, dvēselē un miesā. Dieva grāmatā izteikti daudzi apsolījuma apgalvojumi, kas iepriecina, ja tos iedēstām sevī, jo man nav dots bailības, bet spēka, mīlestības un savaldības gars / 2. Tim 1:7 /. Līdz ar Kristu es esmu apslēpts Dievā / Kolos 3:3 /. Vajadzības brīdī es varu saņemt žēlastību un apžēlošanu / Ebr 4:16 /. Tāpat es gribu katru iedrošināt sarunāties ar Dievu, pastāvēt ar Viņu sarunā un mēs saņemsim mums nepieciešamo drošības, miera, atzīšanas un pieņemšanas pamatu.
FOTO: / Work in Progress / Home Art Studio / 2016 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru