svētdiena, 2015. gada 6. decembris

zina, bet nedara

Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. / Jēkaba vēstule 4:17 / Ja tu zini, bet tik un tā dari, tad tādā veidā tu kārdini Dievu. / Mateja 4:7 /

Varbūt bieži liekas, kas tur tāds var būt- kārdināt Dievu, kurš tad kārdina Dievu, bet caur vienkāršām situācijām un niekiem, mēs pat bieži praktizējam tādas lietas ik dienas, jo nenojaušam šī baušļa nozīmi. Ja tev liekas, ka baušļi un noteikumi ir norādoši, norīkojoši un tajos nav mīlestības, tad patiesībā neesi pazinis Dievu. Ja es zinu, ka cūkas gaļa nav ēdama, jo par nešķīstu to sauc Bībele, tad nelieto to. Pat ja kā arguments ir pants - jūs svētiet  visu un neskataities, viss tad top par šķīstu, tad sakiet, kur Bībelē, kaut vienā vietā ir pamācīts svētīt un lietot nešķīstu uzturu pašos pamatos.?  Skārņos viss, kas pirkts, - tajos laikos nešķīsts nemaz nekas netika pārdots pēc definīcijas. Tajos laikos cūka nebij pārdošanā, kā tas ir mūsdienās, kur grūti atrast ko citu. Vai tiešam, nebūtu vairs šodien svarīgi skatīt, ko ēdam? Ieva ar Ādamu krita grēkā caur šo vienīgo ēšanas aizlieguma pārkāpumu. Viņi nepaklausīja vienai vienīgai ēšanas pavēlei un ēda no aizliegtā koka, viņi pazaudēja visu! Šī ēšanas pavēle bija dota viņu pašu labumam. / Dominika Bīrmane; Iepotētie /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru