trešdiena, 2015. gada 23. decembris

Kur ir šis Jūdu ķēniņš?


Kur priekš tevis ir jaundzimušais Jūdu ķēniņš? Vai tas ir Jēzus Kristus, kurš nāca kā glābējs, kurš izmainīja pasauli, piedzimdams kūtī, kurā dzimst jēri, kurš nāca pasaulē kā upura jērs mums visiem par glābšanu. Vai tas tev ko izsaka? Vai esi saticies ar Viņu personīgi? Vai esi gatavs pieņemt to, ko Viņš tevis dēļ ir darījis, lai mēs izietu no verdzības un ieietu apsolītajā zemē? Ko tev nozīmē šis Kristus dzimšanas laiks? Kas ir šie austrumu gudrie, kuri ieraudzīja zvaigzni, ka spēja tai sekot? Vai tie varētu būt mēs ikviens, kurš ir gatavs meklēt, satikties, klauvēt un saņemt mieru un prieku, kad atskanēs gaidītās atbildes? Ko tas nozīmē uz šo dienu? Vai ir kaut kas, kas šodien būtu par traucēkli būt par redzīgu Kristus kalpu, kurš ierauga un spēj sekot. Vai esi gatavs pieņemt izaicinājumu būt kā viens no austrumu gudrajiem, kas redzēja Viņu, kad pavērās debesīs? Ja esi gatavs, tad atver savu sirdi, atveries lūgšanā, paveries pāri ikdienas kņadai, darbiem un problēmām, un es ticu, ka būsi tas, kurš ieraudzīs Viņa zvaigzni spīdam pāri visam, ko spēj iedomāties tavs prāts. Klauvējiet un jums taps atvērts.


FOTO: Home art studio / 2013

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru