piektdiena, 2015. gada 13. novembris

Tu Jeruzāleme !

Nokrati pīšļus! Celies augšā, tu Jeruzāleme, svētā pilsēta! / Jesajas 52:2 / Dress up in your Sunday  best, Jerusalem, holy city! /Message Bible /

Tērpies svētdienas svētku drānās, tu, svētā pilsēta. Tu esi apgaismota, attaisnota, ar Kunga žēlastību apžēlota, izcelta no citām, augstākā bet zemākā no visām, ko sasiesi virs zemes, tas būs sasiets virs zemes un debesīs. Ar Manu žēlastību ir pietiekami. Laiks celties, pacelties, iet uz priekšu, neapstāties, jo Jehsua ir ceļš, patiesība un dzīvība. Ceļš beidzas, kad apstājies, kad pīšļi svarīgāki par ceļu. Kad līdzi ņemamais svarīgāks par ceļu. Nokrati aizvainojumu, nokrati dusmas, nokrati prasības, vainas izvirzītāju, labāk zinātāju, jo tas viss ir lieks. Neaiztiec Dieva radību, lai to pārveidotu, lai to izmainītu, lai panāktu ko labāku. Jo tu to nevari. Jo mīlestība neskauž, nelielās, tā nav uzpūtīga, nemeklē savu labumu, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību. Kad nāc, paņem līdzi tikai savu mīlestību. Pārējais nav svarīgs, pārējais zudīs, pat pravietošana, kas nav manta, pat atziņa un valoda, jo tās ir nepilnīgas. Viss nepilnīgais zudīs, tikai mīlestība. Ticība, cerība un mīlestība, bet lielāka no tām ir mīlestība. / 1. Korintiešiem 13:13 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru