pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Tās dienas ir beigušās


Jeremijas 30: 18-21 / Tā saka Tas Kungs: redzi, Es pārveidošu Jēkaba telšu iedzīvotāju likteni un apžēlošos par viņu mājas vietām. Pilsētai jātop no jauna uzceltai tās kalnā, un pilij jākļūst apdzīvotai kā agrāk! Kā agrāk no turienes atskanēs priecīgu ļaužu slavas un pateicības dziesmas un gaviles, un Es tos vairošu, lai to daudzums nemazinās, un Es tos celšu godā, lai tos ilgāk neviens vairs nenicinātu! Jēkaba dēli stāvēs kā agrāk par Mani, un viņa draudze pastāvēs Manā priekšā, bet Es saukšu pie atbildības visus viņu spaidītājus un nomācējus!  Viņu augstākajam varas nesējam jānāk no viņiem pašiem, viņu valdnieks celsies no viņu pašu vidus; Es viņam ļaušu Man tuvoties. Jo kas gan pats rotaļāsies ar savu dzīvību, lai Man tuvotos?" - tā saka Tas Kungs. //The Message Jeremiah 30:18-21 "Again, God's Message: "'I'll turn things around for Jacob. I'll compassionately come in and rebuild homes. The town will be rebuilt on its old foundations; the mansions will be splendid again. Thanksgivings will pour out of the windows; laughter will spill through the doors. Things will get better and better. Depression days are over. They'll thrive, they'll flourish. The days of contempt will be over. They'll look forward to having children again, to being a community in which I take pride. I'll punish anyone who hurts them, and their prince will come from their own ranks. One of their own people shall be their leader. Their ruler will come from their own ranks. I'll grant him free and easy access to me. Would anyone dare to do that on his own, to enter my presence uninvited?' God's Decree.

Dievs atjauno. Pateicība lauzīsies cauri, pa logiem, pa durvīm, tā plūdīs cauri visam, no visām vietām. Lietas apkārt, notiks arvien labāk un labāk. Sarūgtinājuma, nospiestības dienas ir beigušās, tām ir pienācis gals. Lai ceļas valdnieks no pašu vidus, jo bez tā pieaug nenonkrētība, savi paša likumi, un katrs dara pēc savas izpratnes un nojausmas, gadās- nerēķinoties ar citiem. Ļaušu Sev tuvoties- kas gan varētu būt labāks par to, par tuvošanos Dievam, pēc Viņa Paša vēlmes un labprātības. Slava Dievam par Viņa pravietisko nodomu vārdiem, kas sūtīti, lai piepildītos. Amen!

FOTO: Tukums/November/2015/

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru