pirmdiena, 2015. gada 2. novembris

Rīta mirklis

Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? / Mateja 6:27 /. Mans Kungs, es pasakos par savu sirdi, kādu Tu esi man devis, par to, ka man apkārt ir visas lietas, kas man vajadzīgas, ka spēju apstāties un dot, priecāties un just, ka mana sirds ir izmainīta, ka man nav akmens sirds; par mīlestību, ko Tu man dāvini caur visu, ko esi radījis, caur cilvēkiem, ko esi nolicis man blakus, caur radību, kas priecē manu dvēseli. Tava mīlestība ir neizmērojama, neaptverama un bezgalīga. Es lūdzu Tevi, dari manu sirdi šķīstu, tīru, lai varu bez otras domas slavēt Tevi, dzīvot šajā pasaulē un pateikties par katru mīlestības mirkli, ko esi dāvājis Tu man.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru