svētdiena, 2015. gada 22. novembris

Mēs spēlējām, bet jūs nedejojāt

Mateja 11:16-17 / Bet kam es šo cilti līdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauc saviem biedriem, sacīdami: mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt; mēs jums sēru dziesmas dziedājām, un jūs neraudājāt. Jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra; un tie saka: viņam ir ļauns gars. // The Message Matthew 11:16-19 "How can I account for this generation? The people have been like spoiled children whining to their parents, 'We wanted to skip rope, and you were always too tired; we wanted to talk, but you were always too busy.' John came fasting and they called him crazy. I came feasting and they called me a lush, a friend of the riffraff. Opinion polls don't count for much, do they? The proof of the pudding is in the eating."


Ne vienmēr nepieciešams piekrist visam. Mums ir dota brīnišķīga grāmata, kas saukta par Bībeli, kas atver mums patiesību, atver Dieva vaigu, Viņa dabu, Viņa raksturu. Mums ir dots brīnišķīgs prāts, kas atklāts no brīža, kad pieņemam Jehshua kā glābēju kā personisko pestītāju. Mums nav jābūt, visu laiku kā maziem bērniem, kas liek citiem dejot pēc mūsu stabules. Cilvēks nav tiesīgs saistīt cilvēku. Iegūt brīvību caur Jehshua iepazīšanu, jo Viņš vienīgais ir ceļš patiesība un dzīvība. Esi brīvs, nedejo pēc visām stabulēm tirgus laukumā. Nostājies taisni pāri reliģiskām dogmām, kurām nav nekā kopīgā ar Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto Garu! Amen! Svēta patiesība no Dieva lai ar Jums katru brīdi šodien!

FOTO: Home art studio / 2014

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru