sestdiena, 2015. gada 7. novembris

ļoti ļoti dārgi

Luke 7:43-47 Simon answered, "I suppose the one who was forgiven the most." "That's right," said Jesus. Then turning to the woman, but speaking to Simon, he said, "Do you see this woman? I came to your home; you provided no water for my feet, but she rained tears on my feet and dried them with her hair. You gave me no greeting, but from the time I arrived she hasn't quit kissing my feet. You provided nothing for freshening up, but she has soothed my feet with perfume. Impressive, isn't it? She was forgiven many, many sins, and so she is very, very grateful. If the forgiveness is minimal, the gratitude is minimal." / Lūkas 7:43-47 /


Vārdi, jautājumi pretstatos, mērogu skalas salīdzinājumi. Tev nebija ūdens, bet kāds ir izlējis asaras. Pēc būtības, tas ir milzīgs koncentrāts, emociju, sirds, nenovērtējama cena, atdeve, ziedošanās, ko cilvēks nav patiesi spējīgs novērtēt. Patiesībā nekad. Pavirša laika veltīšana, sagaidīšana pretī nolikta kāju skūpstīšanai. Kājas, pēc definīcijas jau tiek skūptītas reti un tikai ļoti uzticamās un dziļās attiecībās. Nekā neesi svaidījis pretstatīts dārgai eļļai, ko kājas svaidīt. Situācija neveikla. Es pat teiktu, ka briesmīgāk nav iespējams. Iespaidīgi, vai tad tā nav? No kurienes šai sievietei resursi? Tajā pašā laikā saproti, ka tas, kurš mācīts, kultivēts, virzīts un lolots, neredz un neapzinās patiesās vērtības, mērogus un īstenās skalas. Skumji būt garāmgājēja vietā, kas noskatās no malas, kam tikko sniegta atbilde par pieejamā arsenāla nelietderīgu izmantošanu. Varbūt tev nepieciešama jauna instrukcija, kā lietot pieejamos ieročus? Bet, ir tik skaisti, ka kāds ir sapratis svarīgo un nav noniecinājis otra vērtību. Lielāka ieguldījuma ko novērtēt, jau tāpat nekad nav bijis un iespējams nekad nebūs.

FOTO: Passiflora / Rome / 2010

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru