trešdiena, 2015. gada 9. septembris

dienas vārds / tiem kas mīl


(..), tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Mīlestības aicināti jau no sākuma, nozīmējis darīt tos līdzīgus Sava Dēla tēlam. Nozīmēti mīlestībai, lai atpestītu, lai būtu pirmdzimtais starp brāļiem, lai taisnotu un pagodinātu.. Viņš tevi ir aicinājis mīlēt, lai pagodinātu, atjaunotu un paceltu, lai pārveidotu un atdzemdinātu dzīvībai, lai tu nepaliktu vecais, bet kļūtu jaunais mīlestībā pārveidots radījums. Tas, kurš pateicis jā, mīlestības aicinājumam, tas kurš uzdrošinājies mīlēt, ticēt un cerēt, neskatoties ne uz ko, kas notiek ikdienā, kas notiek apkārt. Skatoties uz visu, kad esi ieskauts Dieva mīlestībā, tad viss par labu nāk, jo tevi skāris tikai cilvēcīgs pārbaudījums, tikai mirklis, kurš stiprina, kurš dod pieredzi, kurš pamāca, atgādina, ka esi stiprs un spēj nostāvēt neatkarīgi no tā, kurš ļauj ieraudzīt, ka neesi sastāvdaļa no apkārtējā, .. bet esi Dieva iemīlēts un ieplānots no pašiem iesākumiem.

FOTO: / Mom`s roses / 2015 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru