ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris

dienas vārds / sev iedvest pazemību


Tēvs debesīs, es lūdzu Tev kā viens no tiem, kas meklē jo nesaprot; kā tāds, kurš iet, jo nevēlas stāvēt uz vietas; kā tāds, kurš lūdz Tev mīlestību, jo tās nepietiek; lūdz, jo Tavs Vārds mudina mūs meklēt, tas mudina mīlēt tuvāko, kaut bieži nepietiek spēka; es lūdzu Tev- dod man saprast Tavas godības vareno spēku; bijības nozīmīgumu Tavā priekšā. Es lūdzu Tev, lai es būtu viens no tiem, kurš spēj iedvest sevī pazemību, jo zina Tavu gribu, jo ciena un godā Tavu gribu, jo man ir svarīgi Tavi baušļi, jo es gribu mīlēt visas Tavas pamācības, jo es gribu būt sapratīgs cilvēks, jo es augsti vērtēju to, ko Tu man esi dāvinājis šodien. Māci mani būt pateicīgam, dzirdīgam, lai es nebūtu Tev par vieglu; sver mani, lai laicīgi spētu pieņemties augumā Tavās kategorijās, lai mans pieaugums neizplēnētu bezdievīgās nodarbēs un tukšos vārdos, lai manas dzīves pamats stingri balstītos uz Tavas klints un vētras laikā Tavu baušļu saldā smarža jo spēcīgi pārņemtu manu sirdi. Kungs, es pasakos tev par katru mirkli, ko Tu ļauj izbaudīt, kad esmu Tavā tuvumā, baudīt un ieraudzīt Tavu labvēlību, ko Tu savā mīlestībā esi dziļi sirdī manī dēstījis.

FOTO: / England / 2009 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru