piektdiena, 2015. gada 25. septembris

dienas vārds / Jēkabs satiek Rahēli


Dievs, Tēvs, es pasakos Tev par katru satikšanos, par katru mirkli, ko Tu dāvini manā ikdienā, kad pašam šķietu aizņemts ar svarīgiem darbiem, kad nespēju ieraudzīt to, kam man patiesībā vajadzētu vērst uzmanību un visu savu skatu. Dievs, katrs cilvēks, ko Tu esi devis, lai es to mīlētu, lai dziļi ir iedēstīts manā sirdī un es glabāju katru no šiem Taviem dārgumiem kā acuraugu un katrs Tavs iemīlētais, lai man ir kā dārgākā pērle un rota, caur kuru es ieraugu Tavu mīlestību uz mani. Palīdzi man pārveidoties un atjaunoties Tavā līdzībā. Dari manu skatu skaidru uz Tavām debesīm, Taviem patiesības dārgumiem, Tavu dziļo atziņas patiesīgumu, atdari un apgaismo manu skatu, lai es zinātu, kādu cerību dod Tavs aicinājums, un kādu godības bagātību Tu savējiem liec iemantot. Cik pārlieku liels ir tavs spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Tu esi parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs. /Efeziešiem 1:18-20/

FOTO: / Mom`s Garden / Viola / 2013 /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru