piektdiena, 2015. gada 18. septembris

dienas vārds / iemīli vēlreiz


Tas nav uzsaukums iemīlēt, kas pieder otram, bet atgādinājums mīlēt, kas pats sevi vairs nemīl, vai citi vairs nespēj, vai ko pats esi solījis reiz mīlēt, bet sanācis pārkāpt zvērestu. No Ebreju valodas precīzāks tulkojums būtu: "Mīli sievu, kas mīl citu, tāpat kā Tas Kungs mīl israēliešus, kuri mīl rozīņu raušus. Bībeles komentatori saka- ka Hozejas sieva pēc bērnu piedzimšanas aizmukusi, pārkāpusi laulību un zaudējusi brīvību, tā ka viņu vajadzēja izpirkt. Kad iedziļinās šajā vienā teikumā no Bībeles, te atklājas daudz svarīgu momentu, ko vajadzētu ņemt vērā, - Dieva mīlestība, kā Viņš mūs mīl bez ierobežojumiem, kaut krāpjam Viņu kā savu Glābēju, līgavaini, pestītāju. Hozeja- pravieša personiskās dzīves reālie notikumi, piedzīvojumi, svarīgi zināt vairāk, lai saprastu kāpēc tiek izteikts vārds, kas rakstīts Rakstos. Ļoti bieži nepieciešams meklēt vēsturiskos tā laika notikumus, lai spētu saprast vēstījumu, kas sūtīts mums caur šo vārdu. Un Israēla tauta, kas nodevusies elkdievībai, kā komentāri saka- Dievkalpošana tajā laikā bija pārvērtusies tik tālu, ka nebija redzamu atšķirību starp patiesu Tā Kunga godināšanu un elkkalpības elementiem. Gluži kā mūsdienās, kad draudzes knapi velk draudzes misiju, kad tiek lāpīti kaut kādi caurumi, kad sludinātais vārds nogalina, kad pagānu rituālus saucam par dievkalpošanas elementiem, kad lietojam vārdus, neiedziļinoties un nezinot to nozīmi, kad nosodām cilvēkus, kuri nevēlas ar mums kopā doties mūsu priekšstatā par kalpošanu Dievam. Tik daudz kā, ...rozīņu rauši, kas esot bijuši Baala kulta elements. Un šodienas rauši? Tauta, mosties un topi apgaismota!!

FOTO: 2013/ Puķu balle / LU Botāniskais dārzs / Glezna no plenēra /

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru