piektdiena, 2015. gada 6. marts

Laiks stāt! Tagad!

Kad reizēm šķiet, ka laiks ir klusu, tad saku- nevar būt tas tā, jo Mesija nav nācis vēl, lai savus ņemtu, ko pie Tēva tas tad vestu. Kas zin vai tiesa tagad iet, vai tā tik sāksies rīt? Kaut tauta runā, ka šī dzīve ir lielā tiesa katram mums, lai nedomājam mēs ka esam tagad, kam grēku nu ir baudīt ļauts. Bet drīzāk lai no grēka nastas, mēs atkal brīvi taptu nu. Lai kļūtu balta tīra un bez traipa, kad kāzu zvani skanēt sāks. Kad draudze Kristu vārdā sauks un patiesību nenoliegs, kad draudze noliegs tēvu grēkus un Dieva priekšā sūdzēt sāks, tad Mesija kā baltā zirgā, pret tumsas varu palīgā tad nāks. Tas Yahshua kā droša zīme un laiku beigas nest tas sāks. Kad dzirdi rībam debess malu, kad patiesība dārga būs, kad viltus klaji redzams kļūs un melu dēļ kad tauta mirs, tad zini, Yahshua jau tuvu klāt. Viņš nāk kā uzvarētājs lauva, kā slavas ķēniņš debesīs, kas sēd. Lai mīlestība valdīt nāk un nelietīgie sadegt sāk, kur sēru jūra tos jau mājās sauc, tā muti atvērusi sen, jo domājusi ka tai vara ir un cilpas kaklā meta tā, bet maldos dzīvoja tad tā ik dienu, jo Tēva sirds tai laiku skaitīt sāk. Kad rakstos rakstīts sen jau bija un izmainīts tas nekad netiks, tik vien kā raudu pīkstiens tas, jo savu laiku zina tas. Tik Yahsua ir glābējs vien, bez kura neviens neiziet, kurš durvis ir, lai vaļā vērtu, lai Tēva sirds tad priekā grimtu. Tad Tēvs, kas tronī gaida, kurš tavu dzīvi vērojis ik dienu un palīgus tev sūtījis bij ikvienu, kas dienē goda armijā, kas redzējis, kad lejā kriti un asaras tas kopā lēja. Viņš iestājās, kad vājš tu biji un nekad viens tu nepaliki. Tam īsta tēva sirds uz mūžiem, tā gaida, kad tu sauksi to, par savu mīļo Aba Tēvs, un pretī skriesi dzīvē šajā. Viņš gaida tevi tagad tūlīt, un nenoraidīs tevi dēls. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru