svētdiena, 2015. gada 8. februāris

cilvēka mīlestība nevar būt godīga

Šodien ir brīnišķīga diena. Paprasi par to vakardienai un būsi drošs par to.
Bez Dieva nav iedomājama mūsu dzīve. Ja mēs teiktu pretējo, tad mēs melotu. Bet es esmu bijis vienmēr cilvēks un rīkojies kā cilvēks. Reiz meklēju mīlestību- likās, ka atradu, bet tā nebija patiesība. Kaut gan priekš tās dienas tā bija patiesa. Es biju patiesa, manas sajūtas bija patiesas, bet mīlestība nebija īsta. Tā nebija godīga, jo tā bija cilvēka mīlestība. Tagad saprotu, ka ar cilvēka mīlestību mīlēt nozīmē par maz. Mums nepieciešama tāda mīlestība ar kādu mīl Dievs. Vispār, mīlēt ir jāmācās. Mīlestība ir darbība, tas ir process- dzīvo process. Mēs nedrīkstam būt miruši. Mirušajiem nav mīlestības. Tikai tie, kas mīl ir dzīvi. Tikai dzīvie var mīlēt. Tāpēc tev jāizrāda dzīvības pazīmes.
Dieva mīlestība ir nemirstīga. Kad zini, ka esi Viņa mīlēts, ka esi īpašs, ka Viņš mīl bez nosacījumiem. Kad pats lielākais par visumu, kurš tur zemi iekārtu ne pie kā, kad Viņš tevi ieraudzījis, pieskaras tev, atbild tev, tad tā ir mīlestība neskatoties ne uz ko. Neņemot vērā neko.
Kad Jēzus tika piesists pie krusta un pēc trim dienām cēlās augšā, tad tā tapa par Viņa otro dzimšanas dienu. Viņš teica- man šodien ir dzimšanas diena un man šodien ir svētki, un Es sev izvēlos dāvanas. Tu esi nepareizs- Es izvēlos tevi, vai tev liekas, ka esi neglīts, resns tad Es izvēlos tevi, vai nespējīgs pildīt mājas darbus, tad Es izvēlos tevi, tu nespēj tikt galā ar savu raksturu- Es izvēlos tevi, nespēj tikt galā ar pienākumiem darbā- Es izvēlos tevi, attiecībām ar skolotājiem un darba devējiem, tad Es izvēlos tevi, nespēj izrunāt lietas ar bērniem, sievu vai mammu- Es izvēlos tevi, varbūt neesi pats populārākais skolas stilīgo klubiņā, tad Es- Jēzus izvēlos tevi. Es izvēlos tevi. Tu esi mans mīļākais dēls. Tu esi mans pats labākais. Tu esi mans. Viņu neinteresē tavas neveiksmes, tava nespēja, tava negatīvā pagātne, bet interesē kāda ir tava sirds. Tevī dzīvo Svētais Gars, Tēvs tādus mūs ir radījis. Ja Dieva gars tevī mājo, tu esi pats labākais, pats stiprākais, pats mīlošākais, pats vajadzīgākais, pēc kura sirds ilgojas debesis un zeme. Tev ir talants. Un tevī ir talants, jo pats Esmu tevī to ielicis. Tu spēj mīlēt, tas ir pats svarīgākais. Ja Dieva gars mājo tevī, tad tu spēj mīlēt un būt mīlēts, bet esi godīgs. Tev jābūt godīgam pret sevi un citiem. Tu un es, mēs katrs esam radīti mīlestības stāstam. Dievs radīja mūs savā mīlestībā. Mēs esam Viņa mīlestības augļi. Runā ar Viņu. Esi ar Viņu. Dalies ar Viņu. Priecājies ar Viņu. Dzīvo ar Viņu. Esi Viņā, jo Viņš ir tevī. Kad nezini ko darīt, tad zvani Viņam- Jeremijas 33:3.
Dieva mīlestība ir kā kristāla jūra, kā spīdošs kristāldzidrs dārgakmens, kas iekārts uz krūšu dārgumu plāksnes, lai būtu, lai pastāvētu, lai spīdētu, lai pukstētu kopā ar augstā priestera, ar svētā sirdi. Kā pulsējošs spēks, kā gaisma, kā dzīvība, kas izlauzties vēlas. Mīlestības sēkla no tumsas, kas izlaužas, kas salauž melno un izlaužas gaismā, kas barojas tumsā, lai nestu augļus gaismā, lai nestu dzīvību.
Esi patiess, esi godīgs, jo tikai patiesība var nest plaukstošu sēklu, tikai patiesība ir kā paradīzes putns,kas rotāts košām debesu krāsām, dārgumu krāsām, kam līdzīgu nav. Sauc pēc patiesības, meklē patiesību, alksti pēc patiesības, jo tā ir brīvība. Pat ja tas ir sāpīgi, pat ja tas ir grūti, pat ja tevi rauj uz pusēm. Patiesība ir tava brīvība.
Viņš apsola tev svētāko, trauslāko, ko kāds var dot. Viņš slēdzis derību ar taviem tēviem, ar taviem tēvu tēviem, līdz Ābrahāmam, līdz Īzākam, līdz Jēkabam, solījis šo dzīvības zvērestu, Viņš solījies mīlēt tevi, svētīt tevi, vairot tevi, tavu miesas augli, tavu roku augli. (5M 7:13).
Neskaties uz sevi, neskaties sevī, nemeklē sevī, skaties uz Jēzu, meklē Jēzu. Jo tevī vienmēr būs trūkuma, tevī vienmēr būs lietas, ko nespēsi izprast.
Tikai izvēlies dzīvot tajā. Tajā, ko piedāvā debesis, ko piedāvā Dievs. Tas Dievs, kurš radījis tevi, kurš radījis šo zemi, kurš radījis tavus sapņus, kurš radījis katru, kas elpo, katru, kas dzīvo, katru, kurš sēklu nes, katru, kas ir.
Tu vienmēr esi tik tuvu, cik tuvu tu izvēlies būt. Tu vari aiziet tik tālu, cik saskatīt vari, cik saredzi. Ja pretī tev siena, tad nespēsi iet nekur. Ieraugi kalnus un izveido karti. Karti,kā iet, un tas būs tavs aicinājuma ceļš. Vienmēr izvēlies pašu tālāko, pašu augstāko virsotni, tad tas tev palīdzēs būt tuvumā gudrībai. Patiesai Dieva gudrībai.
Tik esi godīgs. Godīgs pret sevi un citiem. Labā vēsts mūs aicina pārtraukt melot sev. Ja pieņemsim sevi tādus kādi esam, tad pārtrūks mums vēlme būt pieņemtiem citiem, pārtrūks vēlme izpatikt, izrādīt sevi. Tad nebaidīs mūs nekāda kritika, jo būsim gudri par savām cilvēciskām robežām. Tam nosacījums ir nemelot sev, bet būt godīgam.
Ja tu zini Dievu, tad tu esi iepazinis mīlestību, jo tas Dievs, kurš radījis mani un tevi ir mīlestības Dievs. Cita patiesā Dieva nav. Tu un es, mēs esam radīti mīlestības stāstam. Tam stāstam, kuru radījis Dievs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru